Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'gaupe' von Norwegisch nach Deutsch
NOUN   ei/en gaupe | gaupa / gaupen | gauper | gaupene
zool.T
gaupe {m/f} [Lynx lynx]
Luchs {m}
15
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'gaupe' von Norwegisch nach Deutsch

gaupe {m/f} [Lynx lynx]
Luchs {m}zool.T
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Enkelte arter, for eksempel gaupe, kanadisk gaupe og fiskerkatt, har påfallende store labber. Dette er en stor fordel i snø og våtmarksområder.
 • Jerv og gaupe har faste bestander i området. I dalene er det elg.
 • Fylogenien under er i henhold til Johnson m .fl., 2006. Den viser blant annet at gaupe og pantergaupe er søstertaxa.
 • Scandlynx er et norsk-svensk forskningsprosjekt på gaupe ("Lynx lynx").
 • Accademia Nazionale dei Lincei (etter argonauten Lynceus fra gresk mytologi og samtidig ordpill på italiensk "linceo" = «gaupe», «de gaupeaktiges akademi» "de skarpøydes akademi"), er et italiensk naturvitenskaplig akademi som holder hus i Palazzo Corsini ved Via della Lungara i Trastevere i Roma.
 • I de siste årene har gaupe kommet tilbake til området.
 • Eksempler på dyr som går i hi er bjørn, gaupe, grevling, rødrev og ulv.
 • Kanadisk gaupe ("Lynx canadensis") er et kattedyr som tilhører slekten ekte gauper.
 • Pantergaupe ("Lynx pardinus"), også kalt iberisk gaupe og spansk gaupe, er et kattedyr som tilhører gruppen av ekte gauper.
 • Av nevneverdig dyreliv er det registrert rødrev, oter, havørn og gaupe i Kvenvik.
 • Det er jakt på elg, hjort, villrein, rådyr og hare. Her lever også gaupe, mår, grevling og rødrev.
 • Av annet dyreliv kan nevnes rådyr, bever og gaupe. Streifende bjørn har tidvis hatt vinterhi i kommunen.
 • Haren er selv et byttedyr for rødrev, ulv, gaupe og ørn.
 • Dyrelivet er rikt, og omfatter bl.a bjørn, ulv, oter, gaupe og kongeørn.
 • Fjellområdet brukes som reinbeite, og det har siden 1960-årene regelmessig vært gaupe og jerv i området.
 • Gaupe er i dag [...] en jaktbar art med fastsatt jakttid i medhold av viltloven.
Werbung
© dict.cc Norwegian-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!