Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'gavl' von Norwegisch nach Deutsch
NOUN   en gavl | gavlen | gavler | gavlene
bygg.
gavl {m}
Giebel {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'gavl' von Norwegisch nach Deutsch

gavl {m}
Giebel {m}bygg.
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Alle gavler er dekorert med kamtakker og høyblendinger og blendingenes antall og stil varierer fra gavl til gavl.
 • Under taket løper en rundbuefrise med dvergsøyler, på nordre korsarms gavl er det bevart en stigende rundbuefrise som ved en restaurering på 1800-tallet ble kopiert på søndre korsarms gavl.
 • På en del tradisjonelle båter langs norskekysten kalles båter med speil gjerne gavlbåter, fordi akterspeilet på en båt også kalles gavl (sml. ...
 • Gavl er betegnelse på en mer eller mindre trekantet, loddrett eller nesten loddrett flate, som er avgrenset av andre flater vinkelrett på gavlen.
 • Det gammelnorske navnet på Gjølme gård var Gelmin. Ifølge Orkdalsboka (bind I) kan Gelmin bety gavl eller tverrvegg.
 • Utover 1800-tallet ble byggestilen enklere, gjerne med enkel gavl med et ornament på toppen. Nyklassisk arkitektur gjorde seg gjeldende i andre halvdel av 1800-tallet.
 • Dette fordi det utendørs gulvet med rekkverk er taket på en buegang, og slottets portico (gavl) er overbygg to etasjer lenger opp.
 • Dagsenger har vanligvis rygg og armlener / gavl, og kan gjerne være på størrelse med en enkeltseng.
 • Begge løene er brakekledde med vernemur i stein i gavl som på våningshusene, men helt opp i gavlen.
 • På en tegning fra 1824 har huset en gavl midt på fasaden.
 • På Østlandet var åstak vanligere, med takbærende åser fra gavl til gavl.
 • En av de store bryggene er tegnet med avtrappet gavl og det vertikale veggpartiet som er typisk for denne takformen.
 • Vindskie også vindski eller vindskei, av norrønt "vindskeið", er et bord som er festet på høykant langs kanten av taket ved en gavl, for å hindre vinden i å få tak mellom taktroet og taktekkingen.
 • Entréhallen er en helt frittstående bygning, den indre gavlen vender seg mot kapellets langvegg; en gavl som ingen kan se, siden avstanden til kapellets fasade er for liten.
 • I norsk folkelig byggeskikk med hus av lafteverk forekom sperrebind sjelden; de hadde enten sperretak uten bindbjelke til å ta opp sidetrykket mot langveggene, eller åser som spente fra gavl til gavl.
 • En sjøbod kan ligge med gavlen eller langsiden mot sjøen; det er terrenget og graden av arealutnyttelse omkring havnen som er avgjørende.
Werbung
© dict.cc Norwegian-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!