Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'nitrogen' von Norwegisch nach Deutsch
NOUN   (et) nitrogen | nitrogenet | - | -
kjemi
nitrogen {n} <N>
Stickstoff {m} <N>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'nitrogen' von Norwegisch nach Deutsch

nitrogen {n} <N>
Stickstoff {m} <N>kjemi
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Siden flytende nitrogen har et noe lavere kokepunkt (−196 °C) enn flytende oksygen (−183 °C), er det mer flyktig enn oksygen.
 • Tørr luft består av 21% oksygen O2 og 79% nitrogen N2 når vi ser bort fra de andre gassene.
 • Den andre teknologien tilfører rommet nitrogen. Mengden nitrogen som tilføres reduserer det prosentvise normalnivået med oksygen fra 21 % til ønsket nivå.
 • Linde utviklet i 1902 teknologi for kommersiell produksjon av nitrogen og oksygen fra luft.
 • Flere høytemperatur-superledere er superledende ved temperaturer over kokepunktet til flytende nitrogen (77 K eller -196°C), noe som er viktig for praktiske anvendelser, siden flytende nitrogen er svært mye billigere og mer tilgjengelig enn alternativet, flytende helium.
 • fra overskuddet av nitrogen (N), men denne prosessen er mer kompleks og den påvirkes også av flere faktorer.
 • På land puster vi inn luft som primært består av nitrogen og oksygen.
 • Planter, dyr og mennesker trenger nitrogen for oppbygning av proteiner og DNA/RNA. Nitrogen finner man også i klorofyll og en rekke andre biomolekyler.
 • Utslipp av nitrogen og fosfater i Mexicogolfen har økt gradvis gjennom årene, og utslippene er doblet siden 1950.
 • I 1962 begynte man i Frankrike å bruke flytende nitrogen direkte inn i fryserørene. Metoden med flytende nitrogen var dyrere enn Poetsch prosessen.
 • Etter karbon er nitrogen det viktigste næringsstoffet for bakterier.
 • Kjeldahl-metoden eller Kjeldahl fordøyelsen i analytisk kjemi er en metode for kvantitativ bestemmelse av nitrogen i organiske stoffer, pluss nitrogeninnholdet som finnes i de uorganiske forbindelsene ammoniakk og ammonium (NH3/NH4+).
 • Orerøttene er nitrogenfikserende. Ved hjelp av bakterieknoller kan trærne ta opp fritt nitrogen fra lufta.
 • Disse tar opp nitrogen fra lufta. Den rike tilgangen på nitrogen gjør at ora kan tillate seg å felle grønne blader.
 • Venus' atmosfære består stort sett av karbondioksid med en liten mengde nitrogen og noen andre sporstoffer.
Werbung
© dict.cc Norwegian-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!