Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'solar' von Norwegisch nach Deutsch
ADJ   solar | solart | solare
solar {adj}solar
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'solar' von Norwegisch nach Deutsch

solar {adj}
solar
Werbung
Anwendungsbeispiele Norwegisch
 • Aktiv solar-thermal, via små pumper og vifter, kan ha betydelig høyere solar-besparelsesfraksjoner enn passiv solenergi-teknologi på grunn av kraftig forbedret varmeoverføring og transport.
 • I 1997 offenliggjorde han sammen med Eigil Friis-Christensen, en artikkel med tittelen: "Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage – a missing link in solar-climate relationships".
 • James George Frazer ga i storverket "The Golden Bough" (1922) kreditt til Mannhardt for hans «solar theories». Mannhardt døde av et hjerteattakk første juledag i 1880.
 • Ifølge Den internasjonale astronomiske union regnes objekter med masse over grensen for kjernefysisk fusjon av deuterium (13 MJ for objekter med solar metallisitet) for brune dverger, mens objekter under denne massen (og som går i bane rundt en stjerne eller stjernefragmenter) regnes som planeter.
 • For storband har han komponert en rekke verk som har gitt utgivelser ("Partial solar eclipse" 1977, "Green prints" 1986, "Seven pieces" 2000). For den siste fikk han svenske Grammy (2001).
 • Numa reformerte den romerske kalender ved å justere den i henhold til "solar" og "lunar", det vil si siderisk år, foruten også å legge til månedene januar og februar for å føre det totale antallet måneder opp i tolv.
 • Hulburts teoretisk forskning på innflytelse av solenergi på ionosfæren førte ham i 1938 til antakelsen om at solar røntgenstråling var årsaken til ionisering av Kennelly–Heaviside-laget.
 • og en radius på 1,8 solar radier (...). Den har en overflate temperatur på 8056 K og er bare 12 millioner år gammel.
 • Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) er et Senter for fremragende forskning ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo.
 • De viktigste arbeidsområdene hans var solar radioastronomi og sollignende stjerner.
 • mai 1973, hadde en solar observatoriemodul ("Apollo Telescope Mount") som ble operert av astronauter bosatt på stasjonen.
 • Han var initiativtaker, styreformann og også co-pilot på den første vellykkede jorden-rundt med solar fly.
 • Som sitert fra hans hjemmeside:Mens han arbeidet ved universitetet hjalp han til og rådet Nuon Solar Team, et solar racer team bestående av studenter, som vant den halvårig Verdens Solar konkurranse fire ganger på rad fra 2001 til 2007.
 • Termisk solkraft (engelsk: Concentrated solar power, CSP) er ett solenergisystem som bruker linser eller speil for å konsentrere sollyset på ett stort område, eller termisk solenergi på en liten overflate.
 • Baneelementene angitt er fra januar 2000, men de er under kontinuerlig endring på grunn av solar og planetariske perturbasjoner.
 • En rekke sykdommer og lidelser tar i bruk denne type behandling, spesielt hudsykdommer som vorter, føflekker, små svulster (acrochordon), solar keratose, hudkreft og mer.
 • Solbruset er imidlertid så sterkt at man har funnet det praktisk å benytte en større enhet, SFU (solar flux unit), ved studier av solen.
 • Denne koblingen av sol- og måneår definerer kalenderen som lunisolar.
Werbung
© dict.cc Norwegian-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!