Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'obrzezanie' von Polnisch nach Deutsch
med.
obrzezanie {n}
Beschneidung {f}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'obrzezanie' von Polnisch nach Deutsch

obrzezanie {n}
Beschneidung {f}med.
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • W islamie obrzezanie traktowane jest jako religijny nakaz lub tylko ważne zalecenie, jako że nie wspomina o nim Koran, a jedynie Sunna.
 • Wśród niektórych ludów afrykańskich najbardziej rozpowszechnioną modyfikacją genitaliów jest obrzezanie: usunięcie części sromu, najczęściej łechtaczki lub części warg sromowych, z przyczyn kulturowych czy religijnych.
 • Tego typu obrzezanie jest nielegalne zarówno w Kenii, jak i w Tanzanii.
 • Postrzyżyny wpisują się w ogólnoludzkie praktyki symbolicznego przyjęcia młodzieńców do wspólnoty, takie jak obrzezanie, rytualne okaleczenia etc.
 • W judaizmie pierwszy rytuał – inicjacyjny, któremu poddawany jest żyd – to obrzezanie polegające na amputacji fragmentu napletka.
 • Przyczyną wybuchu powstania były dwa dekrety cesarza Hadriana o: budowie w miejscu Jerozolimy kolonii Aelia Capitolina ze świątynią Jowisza oraz uznający obrzezanie za formę kastracji, zagrożonej karą śmierci na mocy wcześniejszego prawa cesarza Domicjana (lex Cornelia de sicariis et veneficis).
 • Choć orzeczenie sądu z 2012 roku w Niemczech kwestionuje praktykę męskiego obrzezania, nazywając obrzezanie "ciężkim uszkodzeniem ciała", niemiecki parlament uchwalił ustawę o legalności obrzezania chłopców.
 • Judaizm rekonstrukcjonistyczny obrzezanie traktuje jako zalecenie, a nie jako obowiązek, jeśli kandydat uzna, że może być Żydem bez obrzezania.
 • Ale duża liczba nawróceń spowodowała spadek dochodów z podatków, dlatego Arabowie nakazali nowo nawróconym obrzezanie i obszernie sprawdzali znajomość Koranu.
 • Wbrew popularnemu przekonaniu, jakoby była to praktyka charakterystyczna tylko dla muzułmanów, obrzezanie kobiet przeprowadzają również chrześcijanie oraz etiopska mniejszość judaistyczna (Felaszowie).
 • Znaczące jest jednak to, że w Rdz 17 obrzezanie jest przedstawione jako warunek uzyskania licznego potomstwa.
 • W krajach znajdujących się pod wpływem islamu poważny problem stanowi obrzezanie kobiet, które nie ma wiele wspólnego z religią.
 • Elkazaici praktykowali wielokrotny chrzest (przyjmowany w szatach), zachowywali przepisy Prawa Mojżeszowego takie jak obrzezanie i szabat, oraz odmawiali modlitwy zwracając się w kierunku Jerozolimy.
 • W celu jej zwalczania zalecał obrzezanie bez znieczulenia.
 • Pierwsi "chrześcijanie" (z języka greckiego "należący do Chrystusa") wywodzący się z Żydów zachowywali przepisy Tory; między innymi obrzezanie.
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!