Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'warga górna' von Polnisch nach Deutsch
anat.
warga {f} górna
Oberlippe {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'warga górna' von Polnisch nach Deutsch

warga {f} górna
Oberlippe {f}anat.
Werbung
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • U konia jest ona znaczna, średnia u psa czy kozy mających lusterko nosowe, mniejsza zaś u zwierząt, u których warga górna bierze udział w budowie płytki nosowo-wargowej (tarczy ryjowej spotykanej u świni domowej czy też śluzawicy bydła).
 • , a jej warga górna jest wolna. Wyjątkiem są larwy minujące, których przedtułów nie jest silnie powiększony.
 • Bródka z parą szczecinek. Warga górna obrzezone na przedniej krawędzi.
 • Pęcherzyki narządów zaczułkowych o 3-4 płatkach, nieco większych niż pseudocellus. Warga górna o 9 szczecinkach ("setae").
 • Ważniejszą funkcję odgrywa jednak warga górna.
 • Dorosłe charakteryzują: wyraźnie oddzielona warga górna oraz pokrywy odsłaniające przynajmniej część pygidium.
 • Żuwaczki są potężne. Warga górna kształtu półeliptycznego nosi długie sety.
 • Sprężyki te mają nadustek położony na tym samym poziomie co czoło i wyżej niż warga górna.
 • Warga górna jest zaokrąglona lub płatowata. Asymetryczne nadgębie również może być zaokrąglone lub płatowate.
 • Nadustek może mieć przednią krawędź zaokrągloną, podwójnie piłkowaną, ściętą i krótko stępioną. Warga górna jest widoku od góry nakryta nadustkiem.
 • Poprzecznie ułożona warga górna zwęża się u szczytu, porastają ją długie sety [...].
 • Warga górna jest szeroka [...] i również ma jasną przepaskę [...].
 • Często niekompletny rozszczep wargi wymaga takich samych procedur chirurgicznych jak kompletny. Spowodowane jest to dwoma przyczynami. Po pierwsze mięsień okrężny ust do pełnienia swej funkcji musi w sposób ciągły okalać wargi. Po drugie, aby w wyniku zabiegu powstała mało widoczna blizna, chirurg próbuje przeprowadzić zabieg w ten sposób, aby była ona przedłużeniem prawidłowych linii anatomicznych nad wargą górną (jak na przykład brzeg rynienki podnosowej (łac. "philtrum"). Stara się przy tym o podwinięcie szwów tak daleko od nosa, jak to tylko możliwe. Rozszczep niekompletny umożliwia chirurgowi wykorzystanie większej ilości tkanki dziecka, dając w efekcie bardziej elastyczną i naturalnie wyglądającą wargę górną. Jedną z najbardziej popularnych procedur operacyjnych jest procedura Millarda opracowana przez Ralpha Millarda.
 • Szczęki bezkręgowców mają bardzo różną budowę i nie wykazują homologii. W aparacie gębowym owadów para szczęk z głaszczkami wchodzi w skład odnóży głowowych przystosowanych do pobierania pokarmu wraz z wargą górną, parą żuwaczek oraz wargą dolną z głaszczkami.
 • Larwy mają rozlegle ziarenkowany oskórek. Ich głowa ma oczy złożone wystające ku przodowi tak, że największa ich szerokość osiągana jest przed nasadami czułków. Narządy gębowe odznaczają się silnie rozszerzoną w części wierzchołkowej wargą górną oraz zaopatrzoną w wydłużony przedbródek maską. Odnóża wyróżniają się udami rozbudowanymi dogrzbietowo i zaopatrzonymi w guzki. Przedżołądek ma małe, guzkowate płaty. Odwłok ma wszystkie segmenty wyposażone w płaty boczne. Wewnątrz odwłoka nastąpił całkowity zanik mięśni poprzecznych, co uniemożliwia przedstawicielom rodziny stosowanie napędu odrzutowego [...]. Podobnie jak u innych Neoanisoptera na szczycie odwłoka znajduje się piramidka analna utworzona przez przysadki odwłokowe, paraprokty i wyrostki epiproktów [...]. Przysadki odwłokowe w tej rodzinie są skrócone i osiągają długość mniejszą niż połowa długości brzusznej krawędzi dziesiątego segmentu odwłoka [...].
 • Imagines ubarwione czarno-żółto z głównie czarnymi wargą górną, nadustkiem i czołem [...].
 • Chrząszcz o krępym, walcowatym ciele długości od 2,5 do 3 mm. Głowa jest czarna z żółtą wargą górną i przedocznymi częściami policzków. Czułki są czarne z żółtymi nasadami. Ubarwienie całego przedplecza pokryw jest połyskująco czarne. Boczne krawędzie przedplecza w widoku od góry zauważalne są niemal na całej swej długości. Powierzchnia przedplecza pozbawiona jest punktowania, a jej urzeźbienie dostrzec można jedynie pod dużym powiększeniem. Punkty na pokrywach układają się w regularne rzędy, jedynie na ostatnim ich międzyrzędzie występuje grupka bezładnych punktów w okolicy barkowej. Spód ciała jest czarny. Barwa odnóży jest żółta z ciemnymi udami [...].
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!