Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'wartość' von Polnisch nach Deutsch
wartość {f}Wert {m}
4
wartość {f} odżywczaNährwert {m}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'wartość' von Polnisch nach Deutsch

Werbung
wartość {f}
Wert {m}

wartość {f} odżywcza
Nährwert {m}
Anwendungsbeispiele Polnisch
 • W przypadku gdy za wartość ekstensywną przyjmiemy pęd wartość b (intensywna) staje się prędkością, natomiast lewa strona równania (zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona) przyjmuje wartość siły.
 • Funkcja ta zwraca wartość NULL, jeżeli wartością wyrażenie wejście=wartość jest TRUE, w innym przypadku zwraca wartość wejście.
 • Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – wartość określająca spodziewany wynik doświadczenia losowego.
 • Towar ma jednocześnie subiektywną materialną wartość użytkową i obiektywną wartość wymienną lub wartość społeczną.
 • Gdy wyliczone wartości metriksów będą miały wartość ujemną, do dalszych obliczeń należy przyjąć wartość 0, natomiast gdy wartość danego metriksu będzie większa niż 5, należy do obliczeń przyjmować wartość 5.
 • ma wartość równą zero, punkt centralny również otrzymuje wartość zero.
 • Zmienne w ww. macierzach mogą przyjmować wartość 1 lub wartość 0.
 • Ogólnie znana wartość napięcia elektrycznego 230 V, to wartość skuteczna napięcia przemiennego.
 • który zwraca początkową wartość 1 jeżeli żadna inna wartość nie została zapisana przez wywołujący ją wątek.
 • Wartość umorzenia za dany okres (np. kilku lat) jest sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poszczególnych podokresach.
 • Wartość odżywcza owocu: Ma wysoką wartość dietetyczną: zawiera duże ilości cukrów, witaminy C, PP, B1, karotenu, ponadto owoce nie kumulują metali ciężkich.
 • Dyskonto składane (rzeczywiste) – wartość, o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość kapitału, aby otrzymać obecną wartość kapitału przy założeniu określonego poziomu oprocentowania składanego oraz ustalonego czasu oprocentowania.
 • Przy wycenie często wyróżnia się kilka określeń na „wartość aktywa” czy „wartość pasywa”: m.in.
 • W przypadku prądu przemiennego o przebiegu sinusoidalnym wartość skuteczna wynosi [...] a wartość średnia jest równa zeru, dlatego wyraża się ją często dla połowy okresu.
Werbung
© dict.cc Polish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!