Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'ADP' von Slowakisch nach Deutsch
biochém.
adenozíndifosfát {m} <ADP>
Adenosindiphosphat {n} <ADP>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ADP' von Slowakisch nach Deutsch

adenozíndifosfát {m} <ADP>
Adenosindiphosphat {n} <ADP>biochém.
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Substráty tohto enzýmu sú teda ATP a L-fukulóza a produktmi reakcie sú ADP a L-fukulóza-1-fosfát.
 • ADP je dôležitou podzložkou niektorých kofaktorov, konkrétne napríklad NAD+, NADP+, FAD a takisto koenzýmu A.
 • Substrátmi tohto enzýmu sú NAD+ a H2O a jeho produktmi sú ADP-ribóza a nikotínamid.
 • Substrátmi tohto enzýmu sú NAD+ a H2O a jeho produktmi je ADP-ribóza a nikotínamid.
 • Adenozíndifosfátribóza alebo ADP-ribóza (ADPR) je ester ribózy a adenozíndifosfátu. Poly ADP-ribózapolymeráza spája tieto molekuly do dlhých reťazcov.
 • Deoxyadenozíndifosfát alebo dADP je nukleoziddifosfát. Chemicky je príbuzný adenozíndifosfátu (ADP), od ktorého sa líši tým, že na 2' uhlíku pentózy mu chýba hydroxylová skupina.
 • Sedoheptulóza-7-fosfát vzniká pôsobením sedoheptulokinázy, ktorá pôsobí na sedoheptulózu. V procese sa štiepi ATP na ADP.
 • Okrem toho je syntéza PRPP inhibovaná prítomnosťou ADP a GDP. AMP a GMP takisto inhibujú svoju syntézu z IMP (AMP inhibuje tvorbu adenylosukcinátu a GMP inhibuje tvorbu XMP).
 • Enzým nukleozidmonofosfátkináza premieňa UMP a adenozíntrifosfát (ATP) na uridíndifosfát (UDP) a adenozíndifosfát (ADP).
 • Podjednotka A cestuje k cytoplazmatickej membráne, kde enzymaticky pôsobí na α-podjednotku stimulačného G proteínu (GS), ktorú kovalentne a ireverzibilne modifikuje ADP-ribozyláciou arginínového zvyšku α-podjednotky.
 • Koenzým NAD+ je takisto spotrebovaný v reakciách, kde dochádza k presunu ADP-ribózy.
 • Adenozíndifosfát (ADP) je chemická zlúčenina patriaca medzi nukleotidy.
 • Pomer ATP a ADP v bunke má značný regulačný význam.
 • ... AMP, ADP a ATP) a v DNA a RNA. Voľný ortofosfátový anión sa uvoľňuje hydrolýzou fosfoanhydridovej väzby v ADP alebo ATP.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!