Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Cn' von Slowakisch nach Deutsch
chém.
kopernícium {n} <Cn>
Copernicium {n} <Cn>
geogr.pol.
Čínska ľudová republika {f} <ČĽR> <.cn>
Volksrepublik {f} China <VRC>
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Typickým príkladom elementárnej látky je čistý plynný vodík, ktorý je tvorený dvojatómovými molekulami H2, alebo čisté plynné hélium, tvorené atómami He, alebo diamant, tvorený kryštalickou mriežkou obrovského množstva uhlíkatých atómov Cn.
 • Mandelonitril so vzorcom C6H5CH(OH)CN sa v malých množstvách vyskytuje v kôstkach niektorých druhov ovocia.
 • MHD v Bardejove tvorí 9 vozidiel, čiže jeden Tedom Kronos 123 D, dva Tedom C12 D, dva SOR CN 8.5 a štyri autobusy Iveco Urbanway 12M. Vozovňa sa nachádza pri autobusovej stanici.
 • CO, CN-, N2 a NO+ sú izoelektronické, pretože každá štruktúra má dva atómy viazané trojitou väzbou a kvôli náboju sú analogické v elektrónových konfiguráciách (elektrónová konfigurácia N- je identická s O, takže CO je elektronický s CN-).
 • Existujú aj anorganické zlúčeniny s -CN skupinou, tieto sa však nenazývajú nitrily, ale kyanidy. Vo všeobecnosti nie sú nitrily v porovnaní s kyanidmi až tak jedovaté.
 • Malý kryštálik hexakyanoželeznatanu draselného K4(CN)6 je vhodený do roztoku Cu2SO4.
 • Medzi pseudohalogenidy patria napríklad CN-, SCN-, OCN- a N3-.
 • Kyanid je anorganický anión, ktorého vzorec je CN−.
 • Toto je zoznam najvyšších budov v Toronte. Najvyššou stavbou Toronta je CN Tower s výškou 553,33 m. Od roku 1976 je najvyššou budovou mesta First Canadian Place.
 • Z najznámejších uvedieme hexakyanoželeznatan draselný (žltá krvná soľ) K4(CN)6, hexakyanoželezitan draselný (červená krvná soľ) K3(CN)6 – používané v analytickej chémii, a pentakarbonyl železa Fe (CO)5, používaný na laboratórnu prípravu čistého železa.
 • .cn je internetová národná doména najvyššej úrovne pre štát Čína.
 • Autobusy SOR sa vyskytujú tiež v regionálnej doprave Bratislavského kraja, keďže dopravca ARRIVA Mobility Solutions (zabezpečujúci regionálnu dopravu v tomto kraji) vlastní od roku 2021 autobusy typov SOR CN 10,5 a SOR CN 12,3.
 • 12. skupina je skupina periodickej tabuľky, kam patria chemické prvky zinok (Zn), kadmium (Cd), ortuť (Hg) a kopernícium (Cn). Elektrónová konfigurácia valenčnej vrstvy je ns2 (n-1)d10.
 • ... "copernicium") je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Cn a protónové číslo 112.
 • mája 2019 o 6:26 SELČ v nemocnici Portland v Londýne.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!