Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Ninive' von Slowakisch nach Deutsch
NOUN   Ninive | Ninive | - | -
hist.
Ninive {n}
Ninive {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Ninive' von Slowakisch nach Deutsch

Ninive {n}
Ninive {n}hist.
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Spomedzi ďalších menších sú významní Turkméni, ktorí žijú v blízkosti miest Kirkúk a Mosul, Asýrčania v provincii Ninive a okolí a Mandejci (v južnom Iraku).
 • Jeho najväčšie dielo je epos "The Fall of Nineveh" (Pád Ninive), ktorý je epická dráma podľa vzoru Homéra aj Vergília, napísaná v noblesnom klasickom štýle s výrazným poetickým akcentom.
 • Pochádzal z Elkóša. Prorokoval po vyplienení egyptského No-Ammonu (Téby), ktoré sa stalo v r. 663 pred Kr. Prorokoval zničenie mesta Ninive. Mesto bolo potom zničené v r. 612 pred Kr.
 • Kniha obsahuje rozprávanie o samotnom prorokovi, ktorý bol poslaný do mesta Ninive ohlasovať pokánie.
 • Centrom literatúry bola knižnica v Ninive, ktorá bola najväčšou svojej doby.
 • V rokoch 1160 – 1170 Mezopotámiu navštívil rabín Benjamín z Tudely, ktorý po stáročiach znova objavil ruiny Ninive a Babylonu (jeho kniha vyšla však až roku 1543 a nebola všeobecne známa).
 • Potom Boh znova poslal Jonáša do Ninive, aby kázal pokánie a tentoraz Jonáš išiel a volal k obyvateľom mesta a varoval ich: "Ešte štyridsať dní a mesto bude zničené..."
 • Vo svojom paláci v Ninive vybudoval významnú knižnicu (ninivská knižnica) s tisícami tabuliek skopírovaných z babylonských archívov (okrem iných Epos o Gilgamešovi).
 • 13. júna pozorovali v Ninive prstencové zatmenie Slnka, ktoré bolo významnou udalosťou zapísanou v knihe zákonov.
 • Bitka o Ninive prebehla v roku 612 pred Kr. Hlavné mesto Asýrie Ninive bolo vydrancované spojenými vojenskými silami Médov a Skýtov.
 • Najdôležitejšími mestami novoasýrskej ríše boli Aššur, Kalchu a Ninive.
 • V roku 614 pred Kr. mesto dobyli Médi. V tej dobe už nebolo hlavným mestom, vládci novoasýrskej ríše dali prednosť mestu Kalach (Nimrúd) a ešte neskôr mestu Ninive.
 • Izák Sýrsky (iné mená: Izák z Ninive, Izák Ninivský; * aj † 7. ...
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!