Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'desiatková' von Slowakisch nach Deutsch
comp.mat.
desiatková sústava {f}
Dezimalsystem {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'desiatková' von Slowakisch nach Deutsch

desiatková sústava {f}
Dezimalsystem {n}comp.mat.
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
  • Programátor píšuci v „strojovom kóde“ bežne kóduje inštrukcie a údaje v čitateľnejšej forme, ako je desiatková, osmičková alebo šestnástková, ktoré sú preložené do interného formátu programom nazývaným zavádzač (...) alebo prepnuté do pamäte počítača z kontrolného panela.
  • Kniha mala dobrý ohlas medzi európskymi učencami, aj keď desiatková sústava sa nerozšírila až do vynálezu tlače o tri storočia neskôr.
  • Je od neho odvodená desiatková sústava, najpoužívanejšia číselná sústava.
  • colná libra s hmotnosťou 500 gramov, a že zlatý sa už nedelil na 60 grajciarov ale na sto grajciarov, čiže v rakúskej monarchii bola zavedená desiatková sústava meny.
  • Pre sčítavanie čísel reprezentovaných v BCD kódovaní, kde je každá desiatková cifra reprezentovaná samostatnou štvoricou bitov, je možné použiť obvod zložený z dvoch 4-bitových úplných binárnych sčítačiek a pomocnej logiky.
  • Podstatou rozdelenia je desiatková sústava. Rámcová účtová osnova obsahuje desať tried po desať skupín a v každej skupine sa nachádza desať účtov.
  • Pri tomto kóde je každá desiatková číslica zakódovaná pomocou štyroch bitov, tak ako to znázoňuje nasledujúca tabuľka.
  • Desiatková (číselná) sústava alebo dekadická (číselná) sústava (zo [...]) je číselná sústava, ktorej základom je číslo 10.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!