Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'habsburský' von Slowakisch nach Deutsch
habsburský {adj}Habsburger-
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'habsburský' von Slowakisch nach Deutsch

habsburský {adj}
Habsburger-
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Osmani videli tento Jagelovsko-habsburský manželský zväzok ako hrozbu pre ich moc na Balkáne a usilovali sa preto o jeho ukončenie.
 • Po roku 1635 sa boje v Nemecku stali súčasťou širšieho európskeho boja, na jednej strane bolo Švédsko a Francúzsko, na druhej habsburský cisár a jeho spojenci.
 • Kostol navrhol habsburský dvorný architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach.
 • V roku 1773 habsburský cisár Jozef II. nariadil renováciu objektu, ktorá bola vykonaná a od tej doby sa vzhľad pevnosti prakticky nezmenil.
 • V roku 1358 prevzal vládu v rakúskych krajinách ambiciózny Rudolf IV. Habsburský (1358 – 1365), ktorý sa snažil pomocou falšovanej listiny "privilegium maius" upevniť habsburský nárok na rakúske krajiny.
 • Najstaršia písomná zmienka o existencii obce pochádza z urbáru Muránskeho panstva z roku 1549, v ktorom habsburský generál Mikuláš spísal práva a povinnosti obyvateľov horehronských osád, medzi nimi aj Heľpy.
 • Pre habsburský rod bol z obdobia Maximiliánovej vlády najvýznamnejší jeho prínos k rozširovaniu rodových dŕžav prostredníctvom cieľavedomej zahraničnej a najmä sobášnej politiky, ktoré vo svojom dlhodobom časovom horizonte priniesli rodu mnohé významné vladárske posty.
 • Do tohto manželstva vkladal habsburský dom i celé Rakúsko veľké nádeje.
 • Po jeho smrti sa cesta na habsburský trón otvorila pre Ferdinandovho mladšieho brata Leopolda (pôvodne sa pripravujúceho na cirkevnú dráhu).
 • Medzi rokmi 1438 až 1806 bol až na niektoré výnimky habsburský arcivojvoda Rakúska zvolený za cisára Svätej rímskej ríše.
 • Leopoldovými synmi Jozefom a Karolom (obaja zomreli bez mužských potomkov) habsburský rod po meči vymrel.
 • V roku 1388 Eisenstadt získalo právo usporadúvať trhy a v roku 1445 získal rozvíjajúce sa trhové mestečko habsburský arcivojvoda Albrecht VI.
 • Anton Caraffa ([...]; * 1648 [...] † 6. marec 1693) bol habsburský maršal. Pochádzal zo starobylého talianskeho rodu pochádzajúceho z Neapolska.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!