Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'kV' von Slowakisch nach Deutsch
fyz.jednotka
kilovolt {m} <kV>
Kilovolt {n} <kV>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'kV' von Slowakisch nach Deutsch

kilovolt {m} <kV>
Kilovolt {n} <kV>fyz.jednotka
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Jeden z dôvodov prečo jazero nie je oficiálne spravované ako kúpalisko a nie sú k dispozícii ani plavčíci je kvôli elektrickému vedeniu veľmi vysokého napätia (110 kV), ktoré prechádza priamo nad jazerom.
 • Od roku 1963 bola začatá elektrizácia aj v striedavej sústave 25 kV 50 Hz, ktorá vzišla z nejednotného postoja odborníkov na výhodnosť tej či onej napájacej sústavy.
 • Frekvencie tesne pod týmto rozsahom nazývame krátke vlny (KV), nad týmto rozsahom ultra krátke vlny (UKV).
 • Jeho prvotným konceptom bol stíhač tankov SU-152 na podvozku tanku KV-1s (Kliment Vorošilov).
 • Teplo vzniká v celom objeme látky stratami dielektrika, ktoré je umiestnené v striedavom elektrickom poli – používa sa napätie okolo 20 kV a frekvencia 5 až 40 MHz.
 • Elektráreň je napojená 400 kV vedením priamo do prenosovej sústavy.
 • 400 kV vedenie vyústilo do rozvodne Veľký Ďur.
 • Výzbroj nemeckých tankov bola slabá najmä v porovnaní zo silou panciera tankov T-34, KV-1 a KV-2.
 • V tranzistorovom obvode je potom generované striedavé napätie 5–20 kV s frekvenciou 10–40 kHz, ktoré sa privádza na elektródu.
 • Pôsobil ako sekretár, inštruktor KV KSČ v Banskej Bystrici.
 • Magnetické kv. č. nám určuje, o ktorý z nich ide (určuje priestorové rozloženie atómového orbitálu).
 • Reconquista rekonkista (nie -kv-) (po šp. „znovudobytie“) je označenie pre oslobodenie územia, ktoré ovládali moslimovia (toto územie obývali kresťania, židia, aj moslimovia) v oblasti Pyrenejského polostrova, medzi rokmi 718/1045 - 1492.
 • októbra 1929 (vtedy ešte pod názvom Rádio Moskva).
 • Sovieti už pred vojnou laborovali s umiestnením svojho kvalitného [...] kanóna ZIS-3 na rôzne podvozky.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!