Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'nitrácia' von Slowakisch nach Deutsch
NOUN   nitrácia | nitrácie | nitrácie | nitrácií
chém.
nitrácia {f}
Nitrierung {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'nitrácia' von Slowakisch nach Deutsch

nitrácia {f}
Nitrierung {f}chém.
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
  • Pri zmiešaní s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká nitrónium NO2+, ktoré elektrofilne reaguje s aromatickými látkami, tzv. nitrácia.
  • Nitrácia je zavádzanie -NO2 skupiny na zlúčeninu. Na nitráciu sa využíva nitračná zmes, čo je zmes kyseliny dusičnej a kyseliny sírovej.
  • Priemyselne je nitrácia veľmi dôležitou operáciou.
  • Z popisu je zrejmé, že nitrácia postupne prebieha v troch stupňoch.
  • Do koncentrovanej, 99% kyseliny dusičnej sa pridáva hexamín v pomere 1 diel hexamínu na 8 dielov HNO3 pri teplote nitrátoru 5−10 °C. Nitrácia v prvom nitrátore trvá hodinu, potom sa zmes prepúšťa do ďalších reaktorov, kde za dve hodiny teplota stúpa na 20 °C a reakcia dobehne do konca.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!