Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'vzkriesenie' von Slowakisch nach Deutsch
NOUN   vzkriesenie | vzkriesenia | vzkriesenia | vzkriesení
nábož.
vzkriesenie {n}
Auferstehung {f}
nábož.
vzkriesenie {n}
Wiederauferstehung {f}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'vzkriesenie' von Slowakisch nach Deutsch

vzkriesenie {n}
Auferstehung {f}nábož.

Wiederauferstehung {f}nábož.
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Oslavuje Pannu Máriu a Ježišovo vzkriesenie. Ide o nepravidelne rýmované štvorveršie, ktorého každý verš končí zvolaním „Aleluja“.
 • V Maximovi Grekovi sa pre Rusko objavila a znova stratila šanca na vzkriesenie pravoslávnej kultúry z neexistujúcej Byzancie, „odsúdenia Maxima predstavovalo a dokazovalo odklon od byzantského nasledovníctva, odmietnutie jeho konštruktívneho pokračovania“.
 • Jeho vzkriesenie považuje za základ kresťanskej viery ("ak Kristus nebol vzkriesený…márna je vaša viera").
 • Posledná kniha dokladá skutočnú prítomnosť Tela a Krvi Pánovej v Eucharistii a dokladá vzkriesenie tela, v ktoré gnostici neverili.
 • Paestum postihol osud, podobný väčšine grécko-rímskych miest v Itálii: plienenie zborených stavieb a ich postupne vzkriesenie z ruín.
 • Táto choroba a bezmocnosť boli traumatizujúcou skúsenosťou poznateľnou v jeho dielach – napríklad ako dlhotrvajúci spánok a vzkriesenie z mŕtvych v Draculovi.
 • Medzi ďalšie udalosti v metalovom svete možno zaradiť nedávne vzkriesenie thrash metalu, či nedávny zrod ‚djent‘ scény.
 • Po skončení druhej svetovej vojny nastali snahy o vzkriesenie upadajúcej kultúry v Brne.
 • Keďže v trvalo zamrznutej pôde sa uchovali celé zdochliny veľkých zvierat doby ľadovej, v budúcnosti bude možné ich "vzkriesenie" vďaka genetickému materiálu, ktorý sa v nich uchoval.
 • Maľby zachytávajú biblické scény - Zvestovanie a Navštívenie Panny Márie, Klaňanie Troch kráľov, Kristus na návšteve v Šimonovom dome, Kristova návšteva u Marty a Márie, Lazarovo vzkriesenie.
 • rokov nastalo vzkriesenie záujmu o jeho osobu medzi mladými ľuďmi.
 • Svätý sa nazýva preto, lebo pri liturgii pripomína vrchol Ježišovho života - jeho smrť a vzkriesenie.
 • Zmŕtvychvstanie Pána alebo Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roka, v ktorej sa oslavuje Kristovo vzkriesenie a víťazstvo nad smrťou.
 • Preto sa v pôstnom období nepoužíva vôbec, až zaznie prvý raz slávnostne na vigílii na Bielu sobotu, kedy cirkev chváli Boha za vzkriesenie Krista.
 • Verí vo vzkriesenie veriacich aj neveriacich ľudí a premenu tela veriacich ľudí pri druhom príchode Ježiša Krista.
 • Liekom proti sociálnym zlám je podľa Fiodorova psychokracia - utopická občina združujúca synov na vzkriesenie otcov.
 • Je starší kresťanský symbol pre vzkriesenie Ježiša, ktorý sa používal od 9.
 • Ibn Síná uznáva posmrtný život iba v čisto duševnom, no nie vo fyzickom zmysle; odmieta vzkriesenie tela.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!