Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'vzorka' von Slowakisch nach Deutsch
NOUN   vzorka | vzorky | vzorky | vzoriek
vzorka {f}Muster {n}
med.
vzorka {f} krvi [určená na rozbor]
Blutprobe {f}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'vzorka' von Slowakisch nach Deutsch

Werbung
vzorka {f}
Muster {n}

vzorka {f} krvi [určená na rozbor]
Blutprobe {f}med.
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Zároveň nemôže z dokázaného karcinómu in situ vylúčiť prípadnú jeho invazívnu formu (z tejto časti nemusí byť vzorka odobratá – asi štvrtina pôvodne in situ karcinómov sa nakoniec ukáže ako invazívna).
 • Mobilná fáza a vzorka vstupujú temenom do kolóny a nastáva separácia zložiek v dôsledku rôznej afinity zložiek k stacionárnej fáze.
 • ... "bios" - život, "opis" - videnie) je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie.
 • Vrubová húževnatosť sa meria tak, že sa špeciálne pripravená vzorka s vytvoreným vrubom rozbije na skúšobnom zariadení.
 • Sekvenčné fyzické stránky sú mapované do súvislej oblasti v cache, až po 256 stránkach sa vzorka opakuje od začiatku.
 • Roztok alebo tekutá vzorka čistého α anoméru bude otáčať rovinu polarizovaného svetla o iný uhol alebo v inom smere než čistý anomér tej istej zlúčeniny.
 • Ketózy a aldózy sa dajú chemicky odlíšiť pomocou Seliwanoffovej skúšky, počas ktorej sa vzorka zahreje s kyselinou a rezorcinolom.
 • Na rozdiel od laboratórnych testov POC testy využívajú dve metódy: Test laterálny prúdom, kedy pacientova vzorka prechádza cez antigénom napustený nitrocelulózový pásik pomocou kapilárnej reakcie.
 • Pre prevedenie papierovej elektroforézy je vzorka nanesená do malého pásu filtračného papieru, ktorého oba konce sú ponorené do roztokov elektród o opačnej polarite.
 • Za hlavným oltárom je rekonštruovaná vzorka pôvodnej farebnosti a polychrómie chrámu na časti konzoly a rebra.
 • Čas vyjadrený v BP sa používa najmä (a pôvodne len) v oblasti rádiokarbónového datovania, pričom sa používa referenčná vzorka kyseliny šťaveľovej z roku 1950.
 • To je vykonané pomocou leptania doplnkového materiálu cez jeho vrstvu tak, že požadovaný materiál môže dosiahnuť povrch substrátu v tých miestach v ktorých má byť vytvorená konečná vzorka.
 • Najpodstatnejšie pri certifikácii Solar Keymark je to, že skúšaný výrobok je vzorka, ktorú odoberá nezávislý inšpektor z aktuálnej výroby alebo zo skladu náhodným výberom.
 • Výstavba záhradného mesta po roke 1920 (vzorka Masarykova kolónie).
 • Kvartovanie je postup v analytickej chémii, pri ktorom sa vzorka skúmanej látky, najčastejšie zmesi, rozdelí na "štyri" časti, každá sa potom opäť rozdelí na štyri časti atď.
 • Každá vzorka pozostáva z približne 1500 respondentov.
 • Vzorky pôdy odobrané robotickým ramenom RA boli dopravené do úzkej komory veľkej asi ako náplň guľôčkového pera, kde sa vzorka postupne zahriala až na teplotu 1 000 °C.
 • Na podložku sa umiestňuje vzorka skúšanej výbušniny, ktorá je pri pokuse roztieraná.
 • Funkčná vzorka je výrobok slúžiaci na preskúšanie, overenie a vyhodnotenie funkčných vlastností.
 • Dezén (iné názvy: dezén behúňa/pneumatiky, vzorka (behúňa/pneumatiky) alebo profil (behúňa/pneumatiky); staršie: desén (behúňa/pneumatiky)) je sústava geometrických obrazcov na obežnej ploche plášťa pneumatiky.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!