Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Mn' von Serbisch nach Deutsch
хем.
манган {м} <Mn>
Mangan {n} <Mn>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Mn' von Serbisch nach Deutsch

манган {м} <Mn>
Mangan {n} <Mn>хем.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • За израчунавање низа "E"("x", "y") је потребно "O"("mn") времена користећи алгоритам који примењује динамичко програмирање, док за део тражења пута уназад треба "O"("n" + "m") времена.
 • Кластер "-{mj}-" у речима "-{mjeker}-" и "-{mjalt}-" прешао је у "-{mn}-", па се тако јављају облици "-{mnjekrr}-" "-{mnjalt}-".
 • Дакле, сложеност би била "О(mn") или ако је квадратна матрица "m = n" онда "O(n²)".
 • Сложеност алгоритма заснованом на динамичком програмирању за одређивање најдуже заједничке подниске две ниске износи Ο("mn").
 • Ако су оба неконвексна, комплексност њиховог збира је O((mn)2).
 • Зато што захтева О (m) времена, цео алгоритам има временску сложеност у најгорем случају О (mn).
 • где је δ"mn" Кронекерова делта функција.
 • Ako je A Klinijeva algebra i n prirodan broj tada se skup -{Mn(A)}- sastoji iz svih -{n}- puta -{n}- matrica nad skupom A.
 • Операције сабирања и множења скаларом претварају скуп -{M}-("-{m}-", "-{n}-", -{R}-) свих "-{m}-"-са-"-{n}-" матрица са реалним члановима у реални векторски простор димензије "-{mn}-".
 • где је Z- број протона, N- број неутрона, mp- маса једног протона и mn- маса једног неутрона.
 • .mn је највиши Интернет домен државних кодова (ccTLD) за Монголију.
 • ?"mn"}- (матрице са "-{m}-" врста и "-{n}-" колона) апсолутни (Вајлов) базис је скуп матрица [...] где су "-{Eij}-" матрице чији је "-{ij}-"-ти елемент 1, а остали 0.
 • ... φλόξ - "floge" = plamen; mn. φλόγες "phlóges") je rod cvjetnica sa 67 vrsta trajnica i jednogodišnjih biljaka porodice "Polemoniaceae".
 • Mevlevije ([...] , mn. -{"Mevleviler"}-; takođe "Mevlevilik") su sledbenici, derviši, Mevlevi tarikata, sufi reda koji je osnovao Mevlana Dželaludin Rumi.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!