Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Babylonien' von Schwedisch nach Deutsch
geogr.hist.
Babylonien {n}
Babylonien {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Babylonien' von Schwedisch nach Deutsch

Babylonien {n}
Babylonien {n}geogr.hist.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Babylonien återtog sin maktposition på assyriernas bekostnad.
 • gjorde sitt rike till Främre Asiens politiska centrum och Babylonien blev åter en stormakt.
 • tog den kaldeiske kungen Nabopolassar makten i Babylonien och tycks därigenom ha ökat stabiliteten och makten i landet.
 • Erra är pestguden i Babylonien känd via ett berömt epos om honom från första hälften av 1000-talet f.Kr..
 • Exilen i Babylonien gjorde att de religiösa formerna förändrades, främst genom förlusten av Jerusalems tempel.
 • Nabu-na'id eller Nabonidus (556-539 f.Kr.) var den siste kungen av Babylonien.
 • Mesopotamisk mytologi innefattar de religiösa föreställningarna i det forntida Assyrien, Babylonien och Sumer (se även assyro-babylonisk religion).
 • Från 800-talet och framåt hade det assyriska imperiet expanderat över hela norra Mesopotamien, ned i Levanten och in i Babylonien.
 • Mani, född 217, död 276 var en profet från södra Babylonien och grundare av den numera utdöda världsreligionen manikeismen.
 • Kaldeen omfattade egentligen från början södra Babylonien men kom efter hand att bli synonymt med hela Babylonien.
 • Nabonassar var en kung i Babylonien 747-735 f. Kr.
 • Profeterna levde i Kungariket Israel och Juda rike samt under fångenskapen i Babylonien ungefär från 800-talet till 400-talet f.Kr.
 • Anan ben David var en judisk lärd och asket i Babylonien på 700-talet.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!