Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'H2' von Schwedisch nach Deutsch
kemi
vätemolekyl {u} <H2>
Wasserstoffmolekül {n} <H2>
kemi
vätemolekyl {u} <H2>
Wasserstoff-Molekül {n} <H2>
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Harold Urey förutsade att vätgas med en atom utbytt mot deuterium, HD, skulle ha ett annorlunda ångryck än H2 vilket möjliggjorde destillering av HD och H2 i flytande form.
 • Ett molekylmoln är inom astronomin en typ av interstellära moln vars densitet och storlek tillåter bildandet av molekyler, huvudsakligen molekylärt väte (H2).
 • Vargas har bland annat grundat batteritillverkaren Northvolt och det planerade fossilfria stålverket H2 Green Steel.
 • Syntesgas där CO reagerar med ånga (H2O) till CO2 och H2, och CO2 sedan avskiljs, ger ren vätgas(H2).
 • SMS Group är en av finansiärerna av det planerade vätgasbaserade stålverket H2 Green Steel i Boden.
 • Andra drag förlorar, t ex 3.Tb8+ Kg7 4.Tb7+ Kh6, 3.Kf6 Th6+ 4.Kg5 h2, eller 3.Kg6 Th4! 4.f5 h2 5.Tb8+ Ke7 6.f6+ Kd7 7.f7 h1D.
 • Vanligt vatten har kemiska formeln H2O, där H2 står för två väteatomer, och O för en syreatom.
 • Senare (mitten av 1900-talet) påträffades h2 och h3 i de anatoliska språken hettitiska och luviska, vilket bekräftade teorin.
 • Den vanligaste processen idag är antrakinonprocessen. Antrakinon blir omväxlande reducerat med vätgas (H2) och oxiderat med syre/luft, varvid koncentrerad väteperoxid bildas.
 • Renframställd vid normalt tryck består vätgas av diatomära molekyler (H2). Vätemolekylen binds samman av en kovalent sigmabindning.
 • H2 = VG/VP. Denna form av heritabilitet används framförallt inom psykologin.
 • Ett vanligt scenario är ett löparoffer på h7 (eller h2 för svart) som följs upp av ett angrepp med dam och springare.
 • När natriumformiat hettas upp omvandlas det till natriumoxalat (Na2C2O4) och vätgas (H2).
 • En alternativ metod är av acetaldehyd (C2H4O), ammoniak och vätgas (H2).
 • Isopropanol kan också framställas av aceton ((CH3)2CO) och vätgas (H2).
 • Varje bondedrag skapar i någon mening svagheter; om vit spelar h2-h3 så ökar kontrollen över fältet g4 men den minskar över g3.
 • H2-antagonister, Histamin-2-receptorantagonister (H2RA, H2-blockerare; ATC-kod A02BA) är en grupp läkemedel som minskar produktionen av magsyra.
 • Redan i urspråket "färgades" vokaler intill laryngalerna "*h₂" och "*h₃": "*e" färgades till "*a" vid "*h₂" och till "*o" vid "*h₃". Följande exempel illustrerar den här utvecklingen. Lägg märke till att "*e" först färgats till "*a", i enlighet med föregående princip.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!