Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Hz' von Schwedisch nach Deutsch
enhetfys.
hertz {u} <Hz>
Hertz {n} <Hz>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Hz' von Schwedisch nach Deutsch

hertz {u} <Hz>
Hertz {n} <Hz>enhetfys.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Det finns två standarder för spänning och frekvens för hushållseluttag, nämligen 220–240 V 50 Hz som används i Europa med flera regioner, och 110–120 V 60 Hz i Nordamerika med flera.
 • Elnätet i Japan har olika frekvenser, 50 Hz i östra delar av landet och 60 Hz i västra delar.
 • Den optimala känsligheten räcker från 3200 Hertz (Hz) till 4000 Hz.
 • Tågsättet kan även anslutas vid uppställning till 3-fas 220 V 50 Hz nät samt även 1 000 V 16 2/3 Hz samt 1 000 V 50 Hz.
 • För att undvika flimmer var det svårt att sänka frekvensen under 50 Hz (50 Hz var praktiskt användbart på så sätt att man undvek interferens mot till exempel lysrör).
 • Överklockning av en bildskärm är en operation genom vilken skärmens uppdateringsfrekvens höjs (vanligen från standarden 60 Hz till 72–120 Hz).
 • Som exempel har en ljud-CD 44 100 Hz som samplingsfrekvens.
 • Många människor upplever mest åksjukebesvär av rörelser vid ca 0.2 Hz.
 • Förutom att det är praktiskt att kunna skapa PDF direkt utan att gå via något annat format så innehåller pdfTeX en del mikrotypografiska finurligheter hämtat från Hermann Zapfs "hz"-program.
 • Den vanligaste frekvensen är 440 Hz, men även varianter i 442 eller 444 Hz förekommer. Samtliga dessa tre används för att intonera ett ettstruket a. Andra tonhöjder förekommer sporadiskt.
 • RIAA-filtret är helt passivt och kan bestämmas av att brytfrekvenserna är 50 Hz, 500 Hz och 2,1 kHz.
 • Antag att "a" motsvarar tonen 500 Hz och "b" motsvarar 1 Hz.
 • Med en talrörslängd på ungefär 17 cm ger det formanter vid 500 Hz, 1 500 Hz, 2 500 Hz, och så vidare.
 • Förutom i TeX används algoritmen i programmen Adobe InDesign, Groff, hz-program och fmt (ett Unix-kommando).
 • Det var dessa två lok som sedan blev modell för de exporterade loken eftersom den lösningen är den bästa vid linjespänning 25 kV 50 hz, som används i Rumänien och f.d.
 • "HZ" är, trots att många svikna vidlyftiga löften om annorlunda design, ett spel som bryter flera sedan länge etablerade designmönster i genren.
 • Exempelvis har A-strängen vid 440 Hz en tendens att förmå E-strängen vid 330 Hz att röra sig, eftersom båda har en överton vid 1320 Hz (3:e övertonen hos A och 4:e övertonen hos E).
 • Den TV-standard som användes i Europa (PAL) fram till HD-eran har en uppdateringsfrekvens på 50 Hz medan standarden som användes i Japan och USA (NTSC) har en frekvens på 60 Hz.
 • I 60-årsåldern brukar man kunna uppfatta toner mellan 20 och 10 000 Hz.
 • X-axeln representerar testfrekvenser mätt i Hertz (Hz) från 125 Hz till 8 000 Hz.
 • I Europa är nätfrekvensen 50 Hz medan USA och omkringliggande länder har nätfrekvensen 60 Hz.
 • Orgeln är byggd 1894 av Gotthilf Magnus Liljeberg. Den är stämd i 430 hz. Orgeln renoverades hösten 2006 av Mårtenssons orgelfabrik.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!