Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Katalog' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   en katalog | katalogen | kataloger | katalogerna
katalog {u}Katalog {m}
36
inform.
katalog {u} [mapp på datorn]
Dateiordner {m}
inform.
katalog {u} [mapp på datorn]
Ordner {m} [Dateiordner]
inform.
katalog {u} [mapp på datorn]
Verzeichnis {n} [Dateiordner]
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Uppsala General Catalogue of Galaxies, (UGC), är en katalog över galaxer.
 • Kategoriindelning enligt Caprice katalog på hemsidan.
 • Messiers katalog är en äldre katalog över diffusa astronomiska objekt på stjärnhimlen sammanställd av Charles Messier och först publicerad 1774.
 • En katalog i UFS är en fil som innehåller en lista på filnamn och i-nodsnumren för filerna ifråga.
 • Flyttas en fil inom samma katalog krävs ett nytt namn.
 • En Asko-katalog från tidigt 1960-tal.
 • Kostnad för trycksaker (affischer och katalog): 16 310 kronor.
 • Caldwellkatalogen är en astronomisk katalog på 109 stjärnhopar, nebulosor och galaxer för amatörastronomer. Listan skapades av Patrick Moore som ett komplement till Messiers katalog.
 • En katalog från 1622 upptar omkring 6 000 band. Först under Ludvig XIV och Ludvig XV inföll dock bibliotekets storhetstid, främst genom Jean-Baptiste Colberts stora bokintresse.
 • Malmö stadsbiblioteks katalog på internet heter Malin.
 • För att skilja på kometer och andra störande diffusa himmelsobjekt gjorde han en katalog över de som var orörliga.
 • En katalog över kända kompositioner av Johann David Heinichen publicerades 1913 av Gustav Adolph Seibel.
 • Till skillnad från Ludwig von Köchels katalog över Mozarts verk och Otto Erich Deutschs katalog över Schuberts verk, som båda är ordnade kronologiskt efter kompositionsdatum, är Hoboken-förteckningen (liksom Wolfgang Schmieders Bach-katalog) ordnad efter typ av verk.
 • I Systembolagets katalog har Renat artikelnummer 1.
 • skriver ut innehållet i en katalog och kommandot [...] , följt av en eller flera parametrar, sållar ut de rader i en text som innehåller parametern.
 • Katalog: Moderna Museets utställningskatalog nummer 208, [...] : ”Mer om hundra språk”.
 • 1 av katalogen publicerades 1992. "Tycho Input Catalog" skapades av Hipparcos/Tycho internationella konsortier för att förbereda Hipparcos satellituppdrag.
 • Även tidigare kataloger förekommer. Bland annat av Rinaldi, publicerad i Rom 1944 och av Picherle (Paris 1948).
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!