Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'WTO' von Schwedisch nach Deutsch
ekon.handelpol.
Världshandelsorganisationen {u} [best. f.] <WTO>
Welthandelsorganisation {f} <WTO>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'WTO' von Schwedisch nach Deutsch

Världshandelsorganisationen {u} [best. f.] <WTO>
Welthandelsorganisation {f} <WTO>ekon.handelpol.
Werbung
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Pascal Lamy, född den 8 april 1947 i Levallois-Perret utanför Paris, är en fransk ämbetsman som 2005–2013 var generaldirektör för Världshandelsorganisationen (WTO).
 • Samma år senare träffades WTO i Doha, Qatar, där risken för gatukravaller skulle vara mindre än i Seattle.
 • Mest gynnad nation (MGN) är en central princip inom Världshandelsorganisationen (WTO).
 • Thailand är medlem i den regionala ASEAN och de internationella FN, APEC, IMF, WHO, WTO och ILO.
 • Överenskommelsen förhandlades fram år 1994 som ett tillägg till GATT-avtalet och utgör i dag grunden för den verksamhet som Världshandelsorganisationen (WTO) bedriver.
 • Populära mål för kritik och demonstrationer är organisationer som G8 och WTO men även företag som McDonald's och Monsanto.
 • Följande är medlemmar i FN men är varken medlem eller observatörer i WTO.
 • Mongoliet genomgår sedan Sovjets fall en förändring från planekonomi till marknadsekonomi men reformerna går långsamt. Landet är sedan 1997 medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).
 • Därefter blev hon år 2004 Sveriges WTO-ambassadör med stationering i Genève.
 • Hon började arbeta i ministeriet för statens administration 1992 och övergick till handels-, industri- och energiministeriet 1995, där hon tjänstgjorde i WTO–avdelningen.
 • Daniel Blockert, född 1968, är ambassadör vid Utrikesdepartementet och är från hösten 2014 Sveriges representant i Världshandelsorganisationen, WTO.
 • Förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP motiverades av att den ekonomiska krisen fortfarande hängde tung över EU och USA, och att de multilaterala handelsförhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO), Doharundan, kört fast.
 • EU och Hongkong har ett gott samarbete i dessa frågor, speciellt inom ramen för WTO.
 • De bildade en lobbygrupp som krävde att WTO skulle sätta stopp för prisdumpning av bomull i USA, Kina och EU.
 • EI har även fungerat som rådgivande organ till organisationer som Världsbanken, internationella valutafonden IMF, Världshandelsorganisationen WTO, FN-organet Unicef, World Economic Forum, G8-länderna och G20-länderna.
 • Världsbankens och Världshandelsorganisationens (WTO) olika sammankomster.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!