Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'fall' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   ett fall | fallet | fall | fallen
fall {n}Fall {m}
14
klädsel
fåll {u}
Saum {m}
7
fall {n} [även bildl.]Sturz {m} [auch fig.]
6
sjöf.
fall {n} [tåg för firning och hissning av segel]
Fall {n} [Tau zum Aufziehen und Herablassen eines Segels]
hydro.
fall {n} [vattenfall]
Wasserfall {m}
2 Wörter: Substantive
antal {n} fallFallzahl {f}
hist.
Berlinmurens fall {n}
Mauerfall {m}
enskilt fall {n}Einzelfall {m}
fys.
fritt fall {n}
freier Fall {m}
litt.
Giganternas fall [Ken Follett]
Sturz der Titanen
hopplöst fall {n}hoffnungs­loser Fall {m}
jur.
kallt fall {n}
ungeklärter Kriminalfall {m}
jur.sociol.
ömmande fall {n}
Härtefall {m}
3 Wörter: Andere
i alla fall {adv}sowieso
i alla fall {adv}ohnehin
i alla fall {adv}ohnedies
i alla fall {adv}jedenfalls
i alla fall {adv}in jedem Fall
i alla fall {adv}auf jeden Fall
i alla fall {adv}eh [ugs.] [sowieso]
i alla fall {adv} [åtminstone]wenigstens
i alla fall {adv} [åtminstone]immerhin [wenigstens]
i alla fall {adv} [åtminstone]schließlich [immerhin]
i annat fall {adv}sonst
i annat fall {adv}andernfalls
i bästa fall {adv}bestenfalls
i bästa fall {adv}idealerweise
i bästa fall {adv}im Idealfall
i bästa fall {adv}im besten Fall
i bästa fall {adv}günstigenfalls
i bästa fall {adv}im besten Falle
i bästa fall {adv}günstigstenfalls
i bästa fall {adv}allenfalls [bestenfalls]
i fall av {prep}im Fall [+Gen.]
i fall av {prep}im Falle [+Gen.]
i fall av {prep}im Fall von [+Dat.]
i fall av {prep}im Falle von [+Dat.]
i förekommande fall {adv}gegebenenfalls <ggf., ggfs., gfs.>
i fritt fall {adv} [även bildl.]im freien Fall [auch fig.]
i många fall {adv}vielfach
i många fallin vielen Fällen
i motsatt fall {adv}andernfalls
i motsatt fall {adv}anderenfalls
i motsatt fall {adv}im umgekehrten Fall
i motsatt fall {adv}im gegenteiligen Fall
i motsatt fall {adv}im gegensätzlichen Fall
i motsatt fall {adv}im entgegengesetzten Fall
i motsatt fall {adv}entgegengesetztenfalls [Amtssprache]
i normala fall {adv}im Normalfall
i så fall {adv}in dem Fall
i så fall {adv}solchenfalls
i så fallin diesem Fall
i så fall {adv}in diesem Falle
i så fall {adv}dann [in dem Fall]
i sådant fall {adv}solchenfalls
i tveksamma fall {adv}im Zweifelsfall
i vanliga fall {adv}im Normalfall
i vanliga fall {adv}normalerweise
i varje fall {adv}jedenfalls
i varje fall {adv}in jedem Fall
i varje fall {adv}auf jeden Fall
i värsta fall {adv}schlimmstenfalls
i vissa fall {adv}manchmal
i vissa fall {adv}in einigen Fällen
i vissa fall {adv}unter Umständen <u. U.>
i vissa fall {adv}hier und da [von Zeit zu Zeit]
knall och fall {adv}Knall auf Fall [ugs.]
idiom
knall och fall {adv}
(ganz) plötzlich
idiom
knall och fall {adv}
Knall und Fall [ugs.]
3 Wörter: Substantive
ekon.
profitkvotens tendentiella fall {n} [Marx]
der tendenzielle Fall {m} der Profitrate [Marx]
4 Wörter: Andere
(bara) i fall att {adv} [för säkerhets skull]sicherheitshalber
från fall till fallvon Fall zu Fall
bibl.ordspråk
Högmod går före fall.
Hochmut kommt vor dem Fall.
i fall av att ... {conj}im Fall, dass ...
i fall av att ... {conj}im Falle, dass ...
i fall av att ... {conj}für den Fall, dass ...
i fall av att ... {conj}gesetzt den Fall, dass ...
5+ Wörter: Andere
i vilket fall som helst {adv}sowieso
i vilket fall som helst {adv}ohnedies
i vilket fall som helstin jedem Fall
i vilket fall som helst {adv}auf jeden Fall
i vilket fall som helstwie dem auch sei
i vilket fall som helst {adv}eh [ugs.] [sowieso]
i vilket fall som helst {adv}ohnehin [auf jeden Fall]
i vilket fall som helst {adv}ohnedem [veraltet] [ohnedies]
85 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'fall' von Schwedisch nach Deutsch

fall {n}
Fall {m}
fåll {u}
Saum {m}klädsel
Werbung
fall {n} [även bildl.]
Sturz {m} [auch fig.]
fall {n} [tåg för firning och hissning av segel]
Fall {n} [Tau zum Aufziehen und Herablassen eines Segels]sjöf.
fall {n} [vattenfall]
Wasserfall {m}hydro.

antal {n} fall
Fallzahl {f}
Berlinmurens fall {n}
Mauerfall {m}hist.
enskilt fall {n}
Einzelfall {m}
fritt fall {n}
freier Fall {m}fys.
Giganternas fall [Ken Follett]
Sturz der Titanenlitt.
hopplöst fall {n}
hoffnungs­loser Fall {m}
kallt fall {n}
ungeklärter Kriminalfall {m}jur.
ömmande fall {n}
Härtefall {m}jur.sociol.

i alla fall {adv}
sowieso

ohnehin

ohnedies

jedenfalls

in jedem Fall

auf jeden Fall

eh [ugs.] [sowieso]
i alla fall {adv} [åtminstone]
wenigstens

immerhin [wenigstens]

schließlich [immerhin]
i annat fall {adv}
sonst

andernfalls
i bästa fall {adv}
bestenfalls

idealerweise

im Idealfall

im besten Fall

günstigenfalls

im besten Falle

günstigstenfalls

allenfalls [bestenfalls]
i fall av {prep}
im Fall [+Gen.]

im Falle [+Gen.]

im Fall von [+Dat.]

im Falle von [+Dat.]
i förekommande fall {adv}
gegebenenfalls <ggf., ggfs., gfs.>
i fritt fall {adv} [även bildl.]
im freien Fall [auch fig.]
i många fall {adv}
vielfach
i många fall
in vielen Fällen
i motsatt fall {adv}
andernfalls

anderenfalls

im umgekehrten Fall

im gegenteiligen Fall

im gegensätzlichen Fall

im entgegengesetzten Fall

entgegengesetztenfalls [Amtssprache]
i normala fall {adv}
im Normalfall
i så fall {adv}
in dem Fall

solchenfalls

in diesem Falle

dann [in dem Fall]
i så fall
in diesem Fall
i sådant fall {adv}
solchenfalls
i tveksamma fall {adv}
im Zweifelsfall
i vanliga fall {adv}
im Normalfall

normalerweise
i varje fall {adv}
jedenfalls

in jedem Fall

auf jeden Fall
i värsta fall {adv}
schlimmstenfalls
i vissa fall {adv}
manchmal

in einigen Fällen

unter Umständen <u. U.>

hier und da [von Zeit zu Zeit]
knall och fall {adv}
Knall auf Fall [ugs.]

(ganz) plötzlichidiom

Knall und Fall [ugs.]idiom

profitkvotens tendentiella fall {n} [Marx]
der tendenzielle Fall {m} der Profitrate [Marx]ekon.

(bara) i fall att {adv} [för säkerhets skull]
sicherheitshalber
från fall till fall
von Fall zu Fall
Högmod går före fall.
Hochmut kommt vor dem Fall.bibl.ordspråk
i fall av att ... {conj}
im Fall, dass ...

im Falle, dass ...

für den Fall, dass ...

gesetzt den Fall, dass ...

i vilket fall som helst {adv}
sowieso

ohnedies

auf jeden Fall

eh [ugs.] [sowieso]

ohnehin [auf jeden Fall]

ohnedem [veraltet] [ohnedies]
i vilket fall som helst
in jedem Fall

wie dem auch sei
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • I undersökningen, som presenterades i "Svenska Dagbladets" kulturdel (sidorna 4–5) den 30 mars 2006, hamnade svenskspråkiga Wikipedia på första plats i tre fall och på andra plats i sex fall men rankades inte som sämst i något fall.
 • Efter sitt fall ersattes Urartu av den persiska satrapen Armenien. Vad som hände mellan Urartus fall och Armeniens uppkomst är till stor del okänt.
 • Alla fyra första fall som rapporterades från Botswana var hos fullt vaccinerade personer.
 • Det finns både för- och nackdelar med regnvatteninsamling och man får bedöma användning från fall till fall.
 • I några fall av akut psykisk sjukdom höjs T4. I dessa fall stabiliseras värdena snabbt, och påverkan på TSH saknas.
 • I de flesta fall finns det ingen ‘perfekt’ holdingbolagsdestination. Fördelarna och nackdelarna av vilken som helst holdingbolagslokalisation beror på från fall till fall.
 • I sällsynta fall biter ormen när den känner sig hotad. Fram till 2008 var bara ett fall med allvarlig utgång för människan känt.
 • Den elektriska resistansen för elektrolyter är i hög grad icke-linjär och varierar från fall till fall varför inga generella ekvationer kan ställas upp.
 • Av 5 bilmodeller med kompression 7,9-8,2:1 rekommenderade tillverkaren 91 oktan i tre fall, 90 oktan i ett fall och 92 oktan i ett fall.
 • I okomplicerade fall är det möjligt att behandla nedre UVI med antibiotika för snabbare symptomlindring, vilket måste vägas mot risken för biverkningar och ökad antibiotikaresistens.
 • Atmosfear (i kommersiellt bruk utskrivet AtmosFear) är en åkattraktion av typen fritt fall, i nöjesparken Liseberg i Göteborg.
 • I slutrapporten redovisade utredningen 424 fall av uppgivenhetssyndrom.
 • Hösten 2014 kom enstaka fall även att inträffa i länder utanför Västafrika.
 • Intelligenta godståg är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som informationssystemen kan erbjuda. Innehållet kan variera från fall till fall.
 • Om något av dessa fall är uppfyllt sägs produkten vara konvergent; i annat fall är den divergent.
 • Säckar provas ofta genom fallprov med en standardhöjd av 30 cm.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!