Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'vaccination' von Schwedisch nach Deutsch
NOUN   en vaccination | vaccinationen | vaccinationer | vaccinationerna
med.
vaccination {u}
Impfung {f}
4
med.
vaccination {u}
Vakzination {f}
med.
vaccination {u}
Vakzinierung {f}
med.
vaccination {u}
Jaukerl {n} [österr.] [ugs.] [Impfung]
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Schwedisch
 • Det finns vaccination för katterna i form av ett trippelvaccin som även ger immunitet mot calicivirus och herpesvirus.
 • Diskussion angående införande av en allmän varicella zoster-vaccination (VZV-vaccination) av barn i Sverige pågår år 2018.
 • Ovaccinerade som utsätts för hepatit B-smitta har enligt smittskyddslagen rätt till kostnadsfri vaccination.
 • Förebyggande åtgärder kan inkludera vaccination riktad mot en specifik sjukdom men även åtgärder som inte innefattar läkemedel, som att bära andningsskydd och begränsa tiden som spenderas i närheten av smittsamma individer.
 • Hon hävdade där bland annat att vaccination mot mässling innebär en större hälsorisk än sjukdomen, "som tidigare ansågs vara en fullständigt banal barnsjukdom", något som i programmet motsades av bland andra statsepidemiolog Anders Tegnell.
 • I Sverige genomförs inte vaccination rutinmässigt mot tuberkulos och har inte gjort sedan mitten på 1970-talet.
 • Duplexvaccination är en vaccination bestående av vaccin mot två olika sjukdomar.
 • Det finns därmed inget obligatoriskt krav på vaccination.
 • Jenner skapade ordet "vaccination" från latinets ord för kokoppor, "vaccinia".
 • Sju procent av svenska befolkningen anser att riskerna med vaccination är större än nyttan.
 • Allmän vaccination mot smittkoppor upphörde 1976 i Sverige.
 • Vaccination förebygger uppkomst av vissa lunginflammationeroch komplikationer orsakade av lunginflammation hos barn och vuxna.
 • Risken att barnet dör eller får en funktionsnedsättning är betydligt större om barnet inte får sin vaccination.
 • En annan typ av "trippelvaccination" gäller samtidig vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, i Sverige brukat sedan 1982. Detta blandvaccin kallas dock ofta MPR-vaccin.
 • Bland antroposofer är ett vanligt antagande att vaccinationer ökar risken för allergier och studier har visat att barn till antroposofiska föräldrar har mindre allergier samtidigt som de har en lägre vaccinationsgrad.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!