Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'y' von Deutsch nach Englisch
NOUN1   das Y | die Ys
NOUN2   das Y / C-Signal | die Y / C-Signale
SYNO Y | Ypsilon
unit
yocto- {prefix} <y> [10 ^ -24]
Yokto- <y>
33
unit
yotta- {prefix} <Y> [10 ^ 24]
Yotta- <Y>
33
Substantive
unit
year <a, y, yr>
Jahr {n} <a, y>
3977
ling.
y [letter]
y {n} [Buchstabe]
18
chem.
yttrium <Y>
Yttrium {n} <Y>
11
biochem.
tyrosine <Tyr, Y> [C9H11NO3]
Tyrosin {n} <Tyr, Y>
7
television (outside) broadcast vehicle <OB vehicle>Fernsehübertragungs­wagen {m} <Ü-Wagen>
ling.print
Y [letter]
Y {n} [Buchstabe]
ling.print
u with an umlaut
ü {n} [Buchstabe]
ling.print
(capital) U with an umlaut
Ü {n} [Buchstabe]
geogr.
Y'Ami Island
Y'Ami {n}
RadioTV
outside broadcasting van <OB van> [Br.]
Übertragungs­wagen {m} <Ü-Wagen>
2 Wörter: Andere
Y-shaped {adj}Y-förmig
Y-shaped {adj}y-förmig
2 Wörter: Substantive
mineral.
adamsite-(Y) [NaY [CO3]2·6H2O]
Adamsit-(Y{m}
mineral.
aeschynite-(Y) [(Y,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6]
Aeschynit-(Y{m}
mineral.
agardite-(Y) [(Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3H2O]
Agardit-(Y{m}
mineral.
allanite-(Y) [(Y,Ce,Ca)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)]
Allanit-(Y{m}
mineral.
ashcroftine-(Y) [K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8·8H2O]
Ashcroftin-(Y{m}
mineral.
atelisite-(Y) [Y4Si3O8(OH)8]
Atelisit-(Y{m}
RadioTV
B-Y signal
B-Y-Signal {n}
mineral.
bastnäsite-(Y) [(Y,Ce)(CO3)F]
Bastnäsit-(Y{m}
mineral.
bijvoetite-(Y) [(Y,Dy)2(UO2)4(CO3)4(OH)6·11H2O]
Bijvoetit-(Y{m}
mineral.
britholithe-(Y) [(Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F)]
Britholith-(Y{m} [Abukumalit]
mineral.
cappelenite-(Y) [Ba(Y,Ce)6Si3B6O24F2]
Cappelenit-(Y{m}
mineral.
cayalsite-(Y) [CaY6Al2Si4O18F6]
Cayalsit-(Y{m}
mineral.
caysichite-(Y) [Ca3Y4(Yb,Er) [OH|(CO3)6|Si8O20]·8H2O]
Caysichit-(Y{m}
mineral.
chernovite-(Y) [YAsO4]
Chernovit-(Y{m}
mineral.
chukhrovite-(Y) [Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·10H2O]
Chukhrovit-(Y{m}
mineral.
churchite-(Y) [(Y,Er,La) [PO4]·2H2O]
Churchit-(Y{m}
mineral.
decrespignyite-(Y) [(Y,Gd,Dy)4Cu [Cl|(OH)5|(CO3)4]·2H2O]
Decrespignyit-(Y{m}
mineral.
dessauite-(Y) [(Sr,Pb)(Y,U)Fe2(Ti,Fe)18O38]
Dessauit-(Y{m}
mineral.
donnayite-(Y) [Sr3NaCaY(CO3)6·3H2O]
Donnayit-(Y{m}
mineral.
fergusonite-(Y) [YNbO4]
Fergusonit-(Y{m}
mineral.
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]
Fluorbritholit-(Y{m}
mineral.
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]
Fluorbritholith-(Y{m}
mineral.
fluorthalenite-(Y) [Y3 [F|Si3O10]] [fluorthalénite-(Y)]
Fluorthalénit-(Y{m}
mineral.
formanite-(Y) [YTaO4]
Formanit-(Y{m}
mineral.
gadolinite-(Y) [Y2Fe2+Be2Si2O10]
Gadolinit-(Y{m}
mineral.
gagarinite-(Y) [NaCaY(F,Cl)6]
Gagarinit-(Y{m}
mineral.
gerenite-(Y) [(Ca,Na)2(Y,Ce)3 [Si6O18]·2H2O]
Gerenit-(Y{m}
mineral.
gramaccioliite-(Y) [(Pb,Sr)(Y,Mn)(Fe)2(Ti,Fe)18O38]
Gramaccioliit-(Y{m}
mineral.
hellandite-(Y) [(Ca,Y)4(Y,Dy,Gd)2(Al,Fe) [(O,OH,F)2|B4Si4O22]]
Hellandit-(Y{m}
mineral.
hizenite-(Y) [Ca2Y6(CO3)11·14H2O]
Hizenit-(Y{m}
mineral.
horvathite-(Y) [NaY [F2|CO3]] [horváthite-(Y)]
Horváthit-(Y{m}
mineral.
hundholmenite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na)15(Al,Fe)CaxAs1-x(Si,As)Si6B3(O,F)48]
Hundholmenit-(Y{m}
mineral.
Iimoriite-(Y) [Y2(SiO4)(CO3)]
Iimoriit-(Y{m}
mineral.
iwashiroite-(Y) [YTaO4]
Iwashiroit-(Y{m}
mineral.
kainosite-(Y) [Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)·H2O]
Kainosit-(Y{m}
mineral.
kamotoite-(Y) [(Y,Nd,Gd)2U4(CO3)3·14.5 H2O]
Kamotoit-(Y{m}
mineral.
kamphaugite-(Y) [CaY [OH|(CO3)2]·1-1.5 H2O]
Kamphaugit-(Y{m}
mineral.
kapitsaite-(Y) [(Ba,K,Pb)4(Y,Ca,Na)2 [(F,OH)|I(B,Si)4O4](Si4O12)2]
Kapitsait-(Y{m}
mineral.
keiviite-(Y) [(Y,Yb)2Si2O7]
Keiviit-(Y{m}
mineral.
kimuraite-(Y) [CaY2(CO3)4·6H2O]
Kimurait-(Y{m}
mineral.
kuliokite-(Y) [(Y,Yb)4Al(SiO4)2(OH)2F5]
Kuliokit-(Y{m}
mineral.
lecoqite-(Y) [Na3Y(CO3)3·6H2O]
Lecoqit-(Y{m}
mineral.
levinsonite-(Y) [(Y,Nd,Ce)Al [(So4)2|C2O4]·12H2O]
Levinsonit-(Y{m}
mineral.
lokkaite-(Y) [CaY4(CO3)7·9H2O]
Lokkait-(Y{m}
mineral.
loranskite-(Y) [(Y,Ce,Ca)ZrTaO6]
Loranskit-(Y{m}
mineral.
lusernaite-(Y) [Y4Al(CO3)2(OH)10F·6H2O]
Lusernait-(Y{m}
mineral.
magnesiorowlandite-(Y) [Y4(Mg,Fe)(Si2O7)2F2]
Magnesiorowlandit-(Y{m}
mineral.
mckelveyite-(Y) [Ba3Na(Ca,U)Y(CO3)6·3H2O]
Mckelveyit-(Y{m}
mineral.
menzerite-(Y)
Menzerit-(Y{m}
mineral.
minasgeraisite-(Y) [CaY2Be2Si2O10]
Minasgeraisit-(Y{m}
mineral.
mineevite-(Y) [Na25Ba(Y,Gd,Dy)2 [Cl|F2|(SO4)2|(HCO3)4|(CO3)11]]
Mineevit-(Y{m}
mineral.
monteregianite-(Y) [(Na,K)6(Y,Ca)2Si16O38·10H2O]
Monteregianit-(Y{m}
mineral.
moskvinite-(Y) [Na2K(Y,REE) [Si6O15]]
Moskvinit-(Y{m}
mineral.
moydite-(Y) [Y(CO3)B(OH)4]
Moydit-(Y{m}
mineral.
murataite-(Y) [(Y,Na)6(Zn,Fe)5(Ti,Nb)12(O,F,OH)43]
Muratait-(Y{m}
biochem.
neuropeptide Y
Neuropeptid Y {n}
mineral.
nioboaeschynite-(Y) [[(Y,Ln),Ca,Th,Fe](Nb,Ti,Ta)2(O,OH)6]
Nioboaeschynit-(Y{m}
mineral.
okanoganite-(Y) [(Na,Ca)3(Y,Ce)12Si6B2O27F14]
Okanoganit-(Y{m}
mineral.
oxyyttropyrochlore-(Y) [(Y,Vc)2Nb2O6O]
Oxyyttropyrochlor-(Y{m}
mineral.
paraniite-(Y) [Ca2Y [AsO4|(WO4)2]]
Paraniit-(Y{m}
mineral.
peatite-(Y) [Li4Na12(Y,Na,Ca,REE)12(PO4)12(CO3)4(F,OH)8]
Peatit-(Y{m}
mineral.
petersite-(Y) [(Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6·3H2O]
Petersit-(Y{m}
mineral.
písekite-(Y) [(Y,As,Ca,Fe,U)(Nb,Ti,Ta)O4]
Písekit-(Y{m}
mineral.
proshchenkoite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na,Mn)15FeCa(P,Si)Si6B3(O,F)48]
Proshchenkoit-(Y{m}
mineral.
pyatenkoite-(Y) [Na5(Y,Dy)(Ti,Nb) [Si6O18]·6H2O]
Pyatenkoit-(Y{m}
mineral.
ramikite-(Y) [Li4(Na,Ca)12(Y,Ca,REE)6Zr6(PO4)12(CO3)4O4 [(OH),F]4]
Ramikit-(Y{m}
mineral.
reederite-(Y) [(Na,Al,Mn,Ca)15(Y,Ce,Nd,La)2 [(Cl,F)|(SO3F)|(CO3)9]]
Reederit-(Y{m}
mineral.
rhabdophane-(Y) [YPO4·H2O]
Rhabdophan-(Y{m}
mineral.
rowlandite-(Y) [Y4FeSi4O14F2]
Rowlandit-(Y{m}
mineral.
samarskite-(Y) [(Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16]
Samarskit-(Y{m}
mineral.
saryarkite-(Y) [Ca(Y,Th)Al5(SiO4)2(PO4,SO4)2(OH)7·6H2O]
Saryarkit-(Y{m}
mineral.
sazykinaite-(Y) [(Na,K)5Y(Zr,Ti) [Si6O18]·6H2O]
Sazykinait-(Y{m}
mineral.
schlüterite-(Y) [(Y,REE)2AlSi2O7(OH)2F]
Schlüterit-(Y{m}
mineral.
sejkoraite-(Y) [Y2 [(UO2)8O6(SO4)4(OH)2]·26H2O]
Sejkorait-(Y{m}
mineral.
shomiokite-(Y) [Na3Y [CO3]3·3H2O]
Shomiokit-(Y{m}
mineral.
stornesite-(Y) [(Y,Ca)Na6(Ca,Na)8(Mg,Fe)43(PO4)36]
Stornesit-(Y{m}
mineral.
synchisite-(Y) [Ca(Y,La) [F|(CO3)2]]
Synchisit-(Y{m}
mineral.
takanawaite-(Y) [YTaO4]
Takanawait-(Y{m}
mineral.
tantalaeschynite-(Y) [(Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6]
Tantalaeschynit-(Y{m}
mineral.
tengerite-(Y) [Y3(CO3)4·2-3 H2O]
Tengerit-(Y{m}
mineral.
thalenite-(Y) [Y3Si3O10(OH)]
Thalénit-(Y{m}
mineral.
thomasclarkite-(Y) [Na(Y,Ce,La) [(OH)3|HCO3]·4H2O]
Thomasclarkit-(Y{m}
mineral.
tombarthite-(Y) [Y4(Si,H4)4O12-x(OH)4+2x]
Tombarthit-(Y{m}
mineral.
trimounsite-(Y) [(Y,Dy,Er,Yb,Gd,Ho,Tb,Sm)2Ti2SiO9]
Trimounsit-(Y{m}
mineral.
tritomite-(Y) [(Y,Ca,La,Fe)5(Si,B,Al)3(O,OH,F)13]
Tritomit-(Y{m}
mineral.
tveitite-(Y) [Ca3YF9]
Tveitit-(Y{m}
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'y' von Deutsch nach Englisch

Yokto- <y>
yocto- {prefix} <y> [10 ^ -24]unit
Yotta- <Y>
yotta- {prefix} <Y> [10 ^ 24]unit

Werbung
Jahr {n} <a, y>
year <a, y, yr>unit
{n} [Buchstabe]
y [letter]ling.
Yttrium {n} <Y>
yttrium <Y>chem.
Tyrosin {n} <Tyr, Y>
tyrosine <Tyr, Y> [C9H11NO3]biochem.
Fernsehübertragungs­wagen {m} <Ü-Wagen>
television (outside) broadcast vehicle <OB vehicle>
{n} [Buchstabe]
Y [letter]ling.print
ü {n} [Buchstabe]
u with an umlautling.print
Ü {n} [Buchstabe]
(capital) U with an umlautling.print
Y'Ami {n}
Y'Ami Islandgeogr.
Übertragungs­wagen {m} <Ü-Wagen>
outside broadcasting van <OB van> [Br.]RadioTV

Y-förmig
Y-shaped {adj}
y-förmig
Y-shaped {adj}

Adamsit-(Y) {m}
adamsite-(Y) [NaY [CO3]2·6H2O]mineral.
Aeschynit-(Y) {m}
aeschynite-(Y) [(Y,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6]mineral.
Agardit-(Y) {m}
agardite-(Y) [(Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3H2O]mineral.
Allanit-(Y) {m}
allanite-(Y) [(Y,Ce,Ca)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)]mineral.
Ashcroftin-(Y) {m}
ashcroftine-(Y) [K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8·8H2O]mineral.
Atelisit-(Y) {m}
atelisite-(Y) [Y4Si3O8(OH)8]mineral.
B-Y-Signal {n}
B-Y signalRadioTV
Bastnäsit-(Y) {m}
bastnäsite-(Y) [(Y,Ce)(CO3)F]mineral.
Bijvoetit-(Y) {m}
bijvoetite-(Y) [(Y,Dy)2(UO2)4(CO3)4(OH)6·11H2O]mineral.
Britholith-(Y) {m} [Abukumalit]
britholithe-(Y) [(Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F)]mineral.
Cappelenit-(Y) {m}
cappelenite-(Y) [Ba(Y,Ce)6Si3B6O24F2]mineral.
Cayalsit-(Y) {m}
cayalsite-(Y) [CaY6Al2Si4O18F6]mineral.
Caysichit-(Y) {m}
caysichite-(Y) [Ca3Y4(Yb,Er) [OH|(CO3)6|Si8O20]·8H2O]mineral.
Chernovit-(Y) {m}
chernovite-(Y) [YAsO4]mineral.
Chukhrovit-(Y) {m}
chukhrovite-(Y) [Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·10H2O]mineral.
Churchit-(Y) {m}
churchite-(Y) [(Y,Er,La) [PO4]·2H2O]mineral.
Decrespignyit-(Y) {m}
decrespignyite-(Y) [(Y,Gd,Dy)4Cu [Cl|(OH)5|(CO3)4]·2H2O]mineral.
Dessauit-(Y) {m}
dessauite-(Y) [(Sr,Pb)(Y,U)Fe2(Ti,Fe)18O38]mineral.
Donnayit-(Y) {m}
donnayite-(Y) [Sr3NaCaY(CO3)6·3H2O]mineral.
Fergusonit-(Y) {m}
fergusonite-(Y) [YNbO4]mineral.
Fluorbritholit-(Y) {m}
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]mineral.
Fluorbritholith-(Y) {m}
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]mineral.
Fluorthalénit-(Y) {m}
fluorthalenite-(Y) [Y3 [F|Si3O10]] [fluorthalénite-(Y)]mineral.
Formanit-(Y) {m}
formanite-(Y) [YTaO4]mineral.
Gadolinit-(Y) {m}
gadolinite-(Y) [Y2Fe2+Be2Si2O10]mineral.
Gagarinit-(Y) {m}
gagarinite-(Y) [NaCaY(F,Cl)6]mineral.
Gerenit-(Y) {m}
gerenite-(Y) [(Ca,Na)2(Y,Ce)3 [Si6O18]·2H2O]mineral.
Gramaccioliit-(Y) {m}
gramaccioliite-(Y) [(Pb,Sr)(Y,Mn)(Fe)2(Ti,Fe)18O38]mineral.
Hellandit-(Y) {m}
hellandite-(Y) [(Ca,Y)4(Y,Dy,Gd)2(Al,Fe) [(O,OH,F)2|B4Si4O22]]mineral.
Hizenit-(Y) {m}
hizenite-(Y) [Ca2Y6(CO3)11·14H2O]mineral.
Horváthit-(Y) {m}
horvathite-(Y) [NaY [F2|CO3]] [horváthite-(Y)]mineral.
Hundholmenit-(Y) {m}
hundholmenite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na)15(Al,Fe)CaxAs1-x(Si,As)Si6B3(O,F)48]mineral.
Iimoriit-(Y) {m}
Iimoriite-(Y) [Y2(SiO4)(CO3)]mineral.
Iwashiroit-(Y) {m}
iwashiroite-(Y) [YTaO4]mineral.
Kainosit-(Y) {m}
kainosite-(Y) [Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)·H2O]mineral.
Kamotoit-(Y) {m}
kamotoite-(Y) [(Y,Nd,Gd)2U4(CO3)3·14.5 H2O]mineral.
Kamphaugit-(Y) {m}
kamphaugite-(Y) [CaY [OH|(CO3)2]·1-1.5 H2O]mineral.
Kapitsait-(Y) {m}
kapitsaite-(Y) [(Ba,K,Pb)4(Y,Ca,Na)2 [(F,OH)|I(B,Si)4O4](Si4O12)2]mineral.
Keiviit-(Y) {m}
keiviite-(Y) [(Y,Yb)2Si2O7]mineral.
Kimurait-(Y) {m}
kimuraite-(Y) [CaY2(CO3)4·6H2O]mineral.
Kuliokit-(Y) {m}
kuliokite-(Y) [(Y,Yb)4Al(SiO4)2(OH)2F5]mineral.
Lecoqit-(Y) {m}
lecoqite-(Y) [Na3Y(CO3)3·6H2O]mineral.
Levinsonit-(Y) {m}
levinsonite-(Y) [(Y,Nd,Ce)Al [(So4)2|C2O4]·12H2O]mineral.
Lokkait-(Y) {m}
lokkaite-(Y) [CaY4(CO3)7·9H2O]mineral.
Loranskit-(Y) {m}
loranskite-(Y) [(Y,Ce,Ca)ZrTaO6]mineral.
Lusernait-(Y) {m}
lusernaite-(Y) [Y4Al(CO3)2(OH)10F·6H2O]mineral.
Magnesiorowlandit-(Y) {m}
magnesiorowlandite-(Y) [Y4(Mg,Fe)(Si2O7)2F2]mineral.
Mckelveyit-(Y) {m}
mckelveyite-(Y) [Ba3Na(Ca,U)Y(CO3)6·3H2O]mineral.
Menzerit-(Y) {m}
menzerite-(Y)mineral.
Minasgeraisit-(Y) {m}
minasgeraisite-(Y) [CaY2Be2Si2O10]mineral.
Mineevit-(Y) {m}
mineevite-(Y) [Na25Ba(Y,Gd,Dy)2 [Cl|F2|(SO4)2|(HCO3)4|(CO3)11]]mineral.
Monteregianit-(Y) {m}
monteregianite-(Y) [(Na,K)6(Y,Ca)2Si16O38·10H2O]mineral.
Moskvinit-(Y) {m}
moskvinite-(Y) [Na2K(Y,REE) [Si6O15]]mineral.
Moydit-(Y) {m}
moydite-(Y) [Y(CO3)B(OH)4]mineral.
Muratait-(Y) {m}
murataite-(Y) [(Y,Na)6(Zn,Fe)5(Ti,Nb)12(O,F,OH)43]mineral.
Neuropeptid Y {n}
neuropeptide Ybiochem.
Nioboaeschynit-(Y) {m}
nioboaeschynite-(Y) [[(Y,Ln),Ca,Th,Fe](Nb,Ti,Ta)2(O,OH)6]mineral.
Okanoganit-(Y) {m}
okanoganite-(Y) [(Na,Ca)3(Y,Ce)12Si6B2O27F14]mineral.
Oxyyttropyrochlor-(Y) {m}
oxyyttropyrochlore-(Y) [(Y,Vc)2Nb2O6O]mineral.
Paraniit-(Y) {m}
paraniite-(Y) [Ca2Y [AsO4|(WO4)2]]mineral.
Peatit-(Y) {m}
peatite-(Y) [Li4Na12(Y,Na,Ca,REE)12(PO4)12(CO3)4(F,OH)8]mineral.
Petersit-(Y) {m}
petersite-(Y) [(Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6·3H2O]mineral.
Písekit-(Y) {m}
písekite-(Y) [(Y,As,Ca,Fe,U)(Nb,Ti,Ta)O4]mineral.
Proshchenkoit-(Y) {m}
proshchenkoite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na,Mn)15FeCa(P,Si)Si6B3(O,F)48]mineral.
Pyatenkoit-(Y) {m}
pyatenkoite-(Y) [Na5(Y,Dy)(Ti,Nb) [Si6O18]·6H2O]mineral.
Ramikit-(Y) {m}
ramikite-(Y) [Li4(Na,Ca)12(Y,Ca,REE)6Zr6(PO4)12(CO3)4O4 [(OH),F]4]mineral.
Reederit-(Y) {m}
reederite-(Y) [(Na,Al,Mn,Ca)15(Y,Ce,Nd,La)2 [(Cl,F)|(SO3F)|(CO3)9]]mineral.
Rhabdophan-(Y) {m}
rhabdophane-(Y) [YPO4·H2O]mineral.
Rowlandit-(Y) {m}
rowlandite-(Y) [Y4FeSi4O14F2]mineral.
Samarskit-(Y) {m}
samarskite-(Y) [(Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16]mineral.
Saryarkit-(Y) {m}
saryarkite-(Y) [Ca(Y,Th)Al5(SiO4)2(PO4,SO4)2(OH)7·6H2O]mineral.
Sazykinait-(Y) {m}
sazykinaite-(Y) [(Na,K)5Y(Zr,Ti) [Si6O18]·6H2O]mineral.
Schlüterit-(Y) {m}
schlüterite-(Y) [(Y,REE)2AlSi2O7(OH)2F]mineral.
Sejkorait-(Y) {m}
sejkoraite-(Y) [Y2 [(UO2)8O6(SO4)4(OH)2]·26H2O]mineral.
Shomiokit-(Y) {m}
shomiokite-(Y) [Na3Y [CO3]3·3H2O]mineral.
Stornesit-(Y) {m}
stornesite-(Y) [(Y,Ca)Na6(Ca,Na)8(Mg,Fe)43(PO4)36]mineral.
Synchisit-(Y) {m}
synchisite-(Y) [Ca(Y,La) [F|(CO3)2]]mineral.
Takanawait-(Y) {m}
takanawaite-(Y) [YTaO4]mineral.
Tantalaeschynit-(Y) {m}
tantalaeschynite-(Y) [(Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6]mineral.
Tengerit-(Y) {m}
tengerite-(Y) [Y3(CO3)4·2-3 H2O]mineral.
Thalénit-(Y) {m}
thalenite-(Y) [Y3Si3O10(OH)]mineral.
Thomasclarkit-(Y) {m}
thomasclarkite-(Y) [Na(Y,Ce,La) [(OH)3|HCO3]·4H2O]mineral.
Tombarthit-(Y) {m}
tombarthite-(Y) [Y4(Si,H4)4O12-x(OH)4+2x]mineral.
Trimounsit-(Y) {m}
trimounsite-(Y) [(Y,Dy,Er,Yb,Gd,Ho,Tb,Sm)2Ti2SiO9]mineral.
Tritomit-(Y) {m}
tritomite-(Y) [(Y,Ca,La,Fe)5(Si,B,Al)3(O,OH,F)13]mineral.
Tveitit-(Y) {m}
tveitite-(Y) [Ca3YF9]mineral.
  • year <a, y, yr> = Jahr {n} <a, y>
  • assembly <assy, ass'y> = Baugruppe {f} <BG>
  • y'all [coll., esp. Southern Am.] = ihr
alle anzeigen ...
Werbung
© dict.cc English-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!