Werbung
 Übersetzung für 'ist' von Deutsch nach Schwedisch
NOUN   das Ist | die Ists
VERB   sein | war | gewesen
[ich] bin | [du] bist | [jd. / etw.] ist | [wir] sind | [ihr] seid | [sie] sind
[Imperativ Sg.] sei | [Imperativ Pl.] seid
[Konjunktiv I] sei | [Konjunktiv II] wäre
ngn./ngt. ärjd./etw. ist
49
ngn./ngt. e [vard.] [är]jd./etw. ist
2 Wörter: Andere
Taget! [Överenskommet!](Ist) gebongt! [ugs.]
det äres ist
ngt. undanbedesetw. ist unerwünscht
ngt. har förevaritetw. ist vorgefallen [hat stattgefunden]
ngn. känner sig främmande för / inför ngt.jdm. ist etw. befremdlich [geh.]
ngn. känner sig främmande för / inför ngt.jdm. ist etw. fremd
ngn. är generad för / över ngt.jdm. ist etw. peinlich
ngn. är okunnig om ngt. [känner inte till]jdm. ist etw. unbekannt
ngn. är spyfärdigjdm. ist kotzübel [ugs.]
ngn. är kräkfärdigjdm. ist kotzübel [ugs.]
ngn. mår illajdm. ist schlecht
ngn. är illamåendejdm. ist schlecht
ngn. är spyfärdigjdm. ist speiübel
ngn. är kräkfärdigjdm. ist speiübel
ngn. mår illajdm. ist übel
ngn. är illamåendejdm. ist übel
2 Wörter: Verben
att vara ngns. turjd. ist dran [ugs.] [jd. ist an der Reihe]
2 Wörter: Substantive
tek.
ärvärde {n}
Ist-Wert {m} [Regelungs­technik]
3 Wörter: Andere
idiom
... är bara förnamnet [är tilltagen i underkant]
... ist noch untertrieben
Det är uteslutet.Das ist ausgeschlossen.
idiom
Det gör detsamma.
Das ist einerlei.
idiom
det är lätt gjort
das ist einfach
Det är (en) lögn.Das ist gelogen.
idiom
Det är lätt som en plätt.
Das ist kinderleicht.
det är förståeligtdas ist nachvollziehbar
Det är synd!Das ist schade!
idiom
det säger sig självt
das ist selbstverständlich
Det är lönlöst.Das ist sinnlos.
mat.
Det är jättegott! [vard.]
Das ist superlecker! [ugs.]
Det är inte klokt!Das ist verrückt!
det är förståeligtdas ist verständlich [nachvollziehbar]
det tog slutdas ist vorbei
idiom
En gång är ingen gång.
Einmal ist keinmal.
det är kutymes ist Brauch
Klockan är ett.Es ist eins. [Uhrzeit]
det är förståeligtes ist nachvollziehbar
det är sovdagses ist Schlafenszeit
det är läggdagses ist Schlafenszeit
klockan är mycketes ist spät
det är kutymes ist Usus
det är förståeligtes ist verständlich [nachvollziehbar]
tiden är innees ist Zeit
det är läggdagses ist Zubettgehzeit
mat.
Maten är klar!
Essen ist fertig!
Hjälp är på väg!Hilfe ist unterwegs!
ordspråk
Att fela är mänskligt.
Irren ist menschlich.
ordspråk
Det är mänskligt att fela.
Irren ist menschlich.
Det kvittar mig.Ist mir egal.
Det kvittar. [vard.]Ist mir egal.
Jag bryr mig inte. [vard.]Ist mir egal. [ugs.]
ngt. är inte främmande för ngn.jdm. ist etw. nicht fremd
mat.
kaffe ingår
Kaffee (ist) inbegriffen
arbete
Jag vill bli ... [om yrke]
Mein Berufswunsch ist ...
Mitt namn är ...Mein Name ist ...
idiom
det har kört ihop sig (för mig) [det har kommit ngt. emellan]
mir ist etw. dazwischengekommen
Jag har tråkigt.Mir ist fad. [österr.]
Jag är varm.Mir ist heiß.
Jag känner mig varm.Mir ist heiß.
Jag fryser.Mir ist kalt.
Jag är kall.Mir ist kalt.
Jag känner mig kall.Mir ist kalt.
Jag har tråkigt.Mir ist langweilig.
Jag har långtråkigt.Mir ist langweilig.
med.
Jag mår illa.
Mir ist schlecht.
med.
Jag känner mig yr.
Mir ist schwindelig.
med.
Jag känner mig yr.
Mir ist schwindlig.
med.
Jag mår illa.
Mir ist übel.
idiom
ingenting är omöjligt
nichts ist unmöglich
Vad är det (där)?Was ist das?
Vad är det för någonting?Was ist das?
Vad står på?Was ist denn?
Vad händer?Was ist los?
Vad står på?Was ist los?
Vad händer då?Was ist los?
Hur är det fatt?Was ist los?
Vad hände?Was ist passiert?
ordspråk
Mindre är mer.
Weniger ist mehr.
Vem är där?Wer ist da?
Vems tur är det?Wer ist dran? [ugs.]
kunskap är makt [idiom]Wissen ist Macht [Idiom]
ordspråk
Tid är pengar.
Zeit ist Geld.
3 Wörter: Verben
att vara ngns. tur [i t.ex. brädspel, eller för ngn. att agera]jd. ist am Zug [jd. ist an der Reihe]
Jag känner för ngt. {verb} Mir ist nach etw.Akk.. [Ich habe Lust auf] [ugs.]
3 Wörter: Substantive
det är matdagses ist Essenszeit
Det är ingen idé.Es ist sinnlos.
Det är ingen idé.Es ist zwecklos.
4 Wörter: Andere
Men ... då?Aber was ist mit ... ?
ordspråk
Alla är (vi) barn i början.
Aller Anfang ist schwer.
det är alltså såhäralso, es ist so
idiom
Det ligger något i det.
Da ist was dran. [ugs.]
då är det avklaratdamit ist das abgetan [erledigt]
idiom
Det ligger något i det.
Daran ist etwas Wahres.
mat.
Maten är klar!
Das Essen ist fertig!
Det kvittar. [vard.]Das ist (mir) egal.
det är mycket förståeligtdas ist absolut begreiflich
Det är bara båg! [vard.]Das ist alles Beschiss! [ugs.]
Det är toppen! [vard.]Das ist der Hammer! [ugs.]
Det bara är så.Das ist eben so.
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ist' von Deutsch nach Schwedisch

jd./etw. ist
ngn./ngt. är

ngn./ngt. e [vard.] [är]

(Ist) gebongt! [ugs.]
Taget! [Överenskommet!]
Werbung
es ist
det är
etw. ist unerwünscht
ngt. undanbedes
etw. ist vorgefallen [hat stattgefunden]
ngt. har förevarit
jdm. ist etw. befremdlich [geh.]
ngn. känner sig främmande för / inför ngt.
jdm. ist etw. fremd
ngn. känner sig främmande för / inför ngt.
jdm. ist etw. peinlich
ngn. är generad för / över ngt.
jdm. ist etw. unbekannt
ngn. är okunnig om ngt. [känner inte till]
jdm. ist kotzübel [ugs.]
ngn. är spyfärdig

ngn. är kräkfärdig
jdm. ist schlecht
ngn. mår illa

ngn. är illamående
jdm. ist speiübel
ngn. är spyfärdig

ngn. är kräkfärdig
jdm. ist übel
ngn. mår illa

ngn. är illamående

jd. ist dran [ugs.] [jd. ist an der Reihe]
att vara ngns. tur

Ist-Wert {m} [Regelungs­technik]
ärvärde {n}tek.

... ist noch untertrieben
... är bara förnamnet [är tilltagen i underkant]idiom
Das ist ausgeschlossen.
Det är uteslutet.
Das ist einerlei.
Det gör detsamma.idiom
das ist einfach
det är lätt gjortidiom
Das ist gelogen.
Det är (en) lögn.
Das ist kinderleicht.
Det är lätt som en plätt.idiom
das ist nachvollziehbar
det är förståeligt
Das ist schade!
Det är synd!
das ist selbstverständlich
det säger sig självtidiom
Das ist sinnlos.
Det är lönlöst.
Das ist superlecker! [ugs.]
Det är jättegott! [vard.]mat.
Das ist verrückt!
Det är inte klokt!
das ist verständlich [nachvollziehbar]
det är förståeligt
das ist vorbei
det tog slut
Einmal ist keinmal.
En gång är ingen gång.idiom
es ist Brauch
det är kutym
Es ist eins. [Uhrzeit]
Klockan är ett.
es ist nachvollziehbar
det är förståeligt
es ist Schlafenszeit
det är sovdags

det är läggdags
es ist spät
klockan är mycket
es ist Usus
det är kutym
es ist verständlich [nachvollziehbar]
det är förståeligt
es ist Zeit
tiden är inne
es ist Zubettgehzeit
det är läggdags
Essen ist fertig!
Maten är klar!mat.
Hilfe ist unterwegs!
Hjälp är på väg!
Irren ist menschlich.
Att fela är mänskligt.ordspråk

Det är mänskligt att fela.ordspråk
Ist mir egal.
Det kvittar mig.

Det kvittar. [vard.]
Ist mir egal. [ugs.]
Jag bryr mig inte. [vard.]
jdm. ist etw. nicht fremd
ngt. är inte främmande för ngn.
Kaffee (ist) inbegriffen
kaffe ingårmat.
Mein Berufswunsch ist ...
Jag vill bli ... [om yrke]arbete
Mein Name ist ...
Mitt namn är ...
mir ist etw. dazwischengekommen
det har kört ihop sig (för mig) [det har kommit ngt. emellan]idiom
Mir ist fad. [österr.]
Jag har tråkigt.
Mir ist heiß.
Jag är varm.

Jag känner mig varm.
Mir ist kalt.
Jag fryser.

Jag är kall.

Jag känner mig kall.
Mir ist langweilig.
Jag har tråkigt.

Jag har långtråkigt.
Mir ist schlecht.
Jag mår illa.med.
Mir ist schwindelig.
Jag känner mig yr.med.
Mir ist schwindlig.
Jag känner mig yr.med.
Mir ist übel.
Jag mår illa.med.
nichts ist unmöglich
ingenting är omöjligtidiom
Was ist das?
Vad är det (där)?

Vad är det för någonting?
Was ist denn?
Vad står på?
Was ist los?
Vad händer?

Vad står på?

Vad händer då?

Hur är det fatt?
Was ist passiert?
Vad hände?
Weniger ist mehr.
Mindre är mer.ordspråk
Wer ist da?
Vem är där?
Wer ist dran? [ugs.]
Vems tur är det?
Wissen ist Macht [Idiom]
kunskap är makt [idiom]
Zeit ist Geld.
Tid är pengar.ordspråk

jd. ist am Zug [jd. ist an der Reihe]
att vara ngns. tur [i t.ex. brädspel, eller för ngn. att agera]
Mir ist nach etw.Akk.. [Ich habe Lust auf] [ugs.]
Jag känner för ngt. {verb}

es ist Essenszeit
det är matdags
Es ist sinnlos.
Det är ingen idé.
Es ist zwecklos.
Det är ingen idé.

Aber was ist mit ... ?
Men ... då?
Aller Anfang ist schwer.
Alla är (vi) barn i början.ordspråk
also, es ist so
det är alltså såhär
Da ist was dran. [ugs.]
Det ligger något i det.idiom
damit ist das abgetan [erledigt]
då är det avklarat
Daran ist etwas Wahres.
Det ligger något i det.idiom
Das Essen ist fertig!
Maten är klar!mat.
Das ist (mir) egal.
Det kvittar. [vard.]
das ist absolut begreiflich
det är mycket förståeligt
Das ist alles Beschiss! [ugs.]
Det är bara båg! [vard.]
Das ist der Hammer! [ugs.]
Det är toppen! [vard.]
Das ist eben so.
Det bara är så.
Werbung
© dict.cc Swedish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!