Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'lantan' von Türkisch nach Deutsch
kimya
lantan <La>
Lanthan {n} <La>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'lantan' von Türkisch nach Deutsch

lantan <La>
Lanthan {n} <La>kimya
Werbung
Anwendungsbeispiele Türkisch
  • İlk  lantan C60 kompleksi 1985' te sentezlenen La@C60' tır.
  • Komşu katmanları lantan, baryum,Stronsiyumveya diğer atomlar gibi iyonları içeren yapısı ve uyuşturucu elektron veya bakır oksit tabakalar üzerine delikler stabilize etmek için hareket.
  • Zirkonyum, baryum, lantan, alüminyum ve sodyum florürden oluşan ZBLAN cam grubu ağır metalli florür cam (HMFG) bir örnektir.
  • Bunun bir örneği iki antimanyetik yalıtkanın iletkenlik, üstüniletkenlik ve ferromanyetizm oluşturmak için birleştirildiği "lantan-aluminat-stronsiyum-titanat" ara yüzüdür.
  • Üç çekirdekli olan elementin tuzları renksiz olup oksitleri lantan oksit, lantan hidroksit şeklinde sıralanmaktadır.
  • O yıl Bednorz ve Müller lantan bazlı bir cuprate perovskite maddede süperiletkenliği keşfettiler.
  • Parantezler içindeki elementler mineralde bulunma oranlarına göre sıraya konulmuştur; mesela monazit-La'da en çok bulunan eser element lantan'dır gibi.
Werbung
© dict.cc Turkish-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!