Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Rho' from Dutch to English
NOUN   de rho | de rho's
rho {de} <Ρ, ρ, ϱ> [Griekse letter]rho <Ρ, ρ, ϱ> [Greek letter]
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Rho' from Dutch to English

rho {de} <Ρ, ρ, ϱ> [Griekse letter]
rho <Ρ, ρ, ϱ> [Greek letter]
Advertisement
 • rho <Ρ, ρ, ϱ> [Greek letter] = rho {de} <Ρ, ρ, ϱ> [Griekse letter]
Show all
Usage Examples Dutch
 • Ondanks de verschillen tussen de beide versies, zijn ze in de algemene opvatting dusdanig versmolten dat Constantijn een Chi-Rho teken zag de avond voor de slag.
 • In prokaryoten is de terminatie van de RNA-transcriptie rho-onafhankelijk of rho-afhankelijk.
 • De rho wordt uitgesproken als een /r/, zoals in raam.
 • De bindingsplaats ("rho utilization site") zit boven het transcriptie-eind. Er zijn verschillende bindingsplaatsen gevonden.
 • Al Kalb al Rai ("rho Cephei") is een zwakke ster in het sterrenbeeld Cepheus.

 • Gorgonea Tertia ("rho Persei") is een ster in het sterrenbeeld Perseus.
 • "Lenarchus rho" is een schietmot uit de familie Limnephilidae. De soort komt voor in het Nearctisch gebied.
 • De term rotacisme (Latijn: 'rhotacismus) is afgeleid van de Griekse letter "rho" (de R) en heeft twee betekenissen.
 • Onder de door hem gevonden algoritmen zijn Pollards rho-algoritme en Pollards lambda-algoritme en ook een eerste versie van de speciale getallenlichamenzeef.
 • Pollards rho-algoritme definieert eerst een pseudowillekeurige reeks (opeenvolging) van elementen van een groep en kijkt dan naar een cyclus (kringloop) die in deze reeks voorkomt.

 • Het grote nadeel ten opzichte van Pollards rho-algoritme is dat voor deze methode opslagruimte nodig is.
 • Het Christusmonogram, ook wel Christogram of chi-rho genoemd, behoort – naast het kruis en het ichthussymbool (de vis) – tot de belangrijkste symbolen om Jezus Christus mee aan te duiden (vooral in de late oudheid).
 • De rho (ρ) is de parameter die de gevoeligheid ten aanzien van de veranderingen van de rentestand aangeeft.
 • Vaak wordt nog de verouderde en foutieve term soortelijk gewicht gebruikt. Traditioneel duidt men dichtheid aan met de Griekse letter [...] (rho).
 • Zowel drag als lift zijn functie van de soortelijke massa (&rho;) van het medium. In het geval van de lucht is dit &plusmn; [...].

 • Voor de tweede aanval kan het best de Pollards rho-algoritme gekozen worden, dit leidt tot [...] berekeningen in <"g">.
Advertisement
© dict.cc Dutch-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!