Page 1 of 27 for the letter A in the Dutch-English dictionary
Page 1/27 for A
aai {de}
stroke
aaibaar
suitable for petting
aaien
to caress
to stroke
aak {de}
bargenaut.
aal {de}
eelvisT
aalbes {de}
currantbot.
aalbessen {mv}
currantsbot.
aalbessengelei {de}
currant jellygastr.
aalbessenstruik {de}
currant bushbot.
aalfuik {de}
eel trapvis
aalgeer {de}
eel spearvis
aalglad
slippery (as an eel)
aalkorf {de}
eel basket
aalmoes {de}
alms {pl}
Aalmoezen geven verarmt niet.
Alms never make poor.spreekw.
aalmoezenier {de}
almoner
chaplain [padre]
padre
aalmoezeniers {mv}
almoners
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma]
amphiumaszoöl.T
conger eelszoöl.T
Congo snakeszoöl.T
aalscholver {de} [Phalacrocorax carbo]
great cormorantvogelk.T
aalsoep {de}
eel soupgastr.
aalsoort {de} {het}
eel speciesvis
species of eelvis
aalsteken {het}
spearing of eelsvis
aalstreep {de}
dorsal stripezoöl.
spinal stripezoöl.
aalsvel {het}
eel skin
eelskin
aambei {de}
haemorrhoid [Br.]genees.
hemorrhoid [Am.]genees.
aambeien {mv}
haemorrhoids [Br.]genees.
hemorrhoids [Am.]genees.
aan
at
on
aan (de)
at (the)
aan boord
aboard
on board
aan de / het
on the
aan de andere kant
on the other side
aan de ene kant
on one side
on the one hand
aan de kook raken
to boil
aan de linkerkant
at the left
on the left
to the left
aan de rechterkant
on the right-hand side
aan de universiteit
at university
aan de vooravond van ...
on the eve of ...
Aan de vruchten kent men den boom.
A tree is known by its fruit.spreekw.
aan gruzelementen slaan
to shatter
aan iem. gewaagd zijn
to match up to sb.zeg.
aan iets bezwijken [aan iets toegeven]
to give in to sth.
aan iets grenzen
to border on sth.
aan iets vasthouden
to hold onto sth.
to stick to sth.
aan iets voldoen
to comply with sth.
to meet sth. [satisfy sth., e.g. requirements]
to satisfy sth. [e.g. requirements]
aan land gaan
to disembark
aan sport doen
to play a sportsport
aan tafel
at the table
aan wal gaan
to disembark
aan zee
at the seaside
aan zichzelf werken
to refine oneself
aanbellen
to ring (at the door/the doorbell)
aanbesteden
to call for tenderbestuur.handel
aanbesteding {de}
tenderbestuur.handel
aanbestedings­voorwaarden {mv}
tender terms
tendering terms
aanbetaling {de}
deposit [first payment]
aanbevelen
to advise [recommend]
to recommend
to suggest
aanbeveling {de}
recommendation
reference [recommendation]
aanbevelings­brief {de}
letter of recommendation
aanbidden
to adore
to worship
aanbidder {de}
admirer
aanbidders {mv}
admirers
aanbidding {de}
worshiprelig.
aanbieden
to offer
to proffer
aanbieder {de}
provider
aanbieding {de}
proposition
special offer
aanblik {de}
sight
aanbod {het}
offer
aanbranden
to burn
aandacht {de}
attention
notice
aandacht besteden (aan)
to pay attention (to)
aandachtig
attentive [of a person]
careful [of an object]
aandampen [BN]
to fog [window, mirror, glasses]
aandeel {het}
share [e.g. in a company]
Page 1/27 for A
aai {de}stroke
aaibaarsuitable for petting
aaiento caress
aaiento stroke
naut.
aak {de}
barge
visT
aal {de}
eel
bot.
aalbes {de}
currant
bot.
aalbessen {mv}
currants
gastr.
aalbessengelei {de}
currant jelly
bot.
aalbessenstruik {de}
currant bush
vis
aalfuik {de}
eel trap
vis
aalgeer {de}
eel spear
aalgladslippery (as an eel)
aalkorf {de}eel basket
aalmoes {de}alms {pl}
spreekw.
Aalmoezen geven verarmt niet.
Alms never make poor.
aalmoezenier {de}almoner
aalmoezenier {de}chaplain [padre]
aalmoezenier {de}padre
aalmoezeniers {mv}almoners
zoöl.T
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma]
amphiumas
zoöl.T
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma]
conger eels
zoöl.T
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma]
Congo snakes
vogelk.T
aalscholver {de} [Phalacrocorax carbo]
great cormorant
gastr.
aalsoep {de}
eel soup
vis
aalsoort {de} {het}
eel species
vis
aalsoort {de} {het}
species of eel
vis
aalsteken {het}
spearing of eels
zoöl.
aalstreep {de}
dorsal stripe
zoöl.
aalstreep {de}
spinal stripe
aalsvel {het}eel skin
aalsvel {het}eelskin
genees.
aambei {de}
haemorrhoid [Br.]
genees.
aambei {de}
hemorrhoid [Am.]
genees.
aambeien {mv}
haemorrhoids [Br.]
genees.
aambeien {mv}
hemorrhoids [Am.]
aanat
aanon
aan (de)at (the)
aan boordaboard
aan boordon board
aan de / heton the
aan de andere kanton the other side
aan de ene kanton one side
aan de ene kanton the one hand
aan de kook rakento boil
aan de linkerkantat the left
aan de linkerkanton the left
aan de linkerkantto the left
aan de rechterkanton the right-hand side
aan de universiteitat university
aan de vooravond van ...on the eve of ...
spreekw.
Aan de vruchten kent men den boom.
A tree is known by its fruit.
aan gruzelementen slaanto shatter
zeg.
aan iem. gewaagd zijn
to match up to sb.
aan iets bezwijken [aan iets toegeven]to give in to sth.
aan iets grenzento border on sth.
aan iets vasthoudento hold onto sth.
aan iets vasthoudento stick to sth.
aan iets voldoento comply with sth.
aan iets voldoento meet sth. [satisfy sth., e.g. requirements]
aan iets voldoento satisfy sth. [e.g. requirements]
aan land gaanto disembark
sport
aan sport doen
to play a sport
aan tafelat the table
aan wal gaanto disembark
aan zeeat the seaside
aan zichzelf werkento refine oneself
aanbellento ring (at the door/the doorbell)
bestuur.handel
aanbesteden
to call for tender
bestuur.handel
aanbesteding {de}
tender
aanbestedings­voorwaarden {mv}tender terms
aanbestedings­voorwaarden {mv}tendering terms
aanbetaling {de}deposit [first payment]
aanbevelento advise [recommend]
aanbevelento recommend
aanbevelento suggest
aanbeveling {de}recommendation
aanbeveling {de}reference [recommendation]
aanbevelings­brief {de}letter of recommendation
aanbiddento adore
aanbiddento worship
aanbidder {de}admirer
aanbidders {mv}admirers
relig.
aanbidding {de}
worship
aanbiedento offer
aanbiedento proffer
aanbieder {de}provider
aanbieding {de}proposition
aanbieding {de}special offer
aanblik {de}sight
aanbod {het}offer
aanbrandento burn
aandacht {de}attention
aandacht {de}notice
aandacht besteden (aan)to pay attention (to)
aandachtigattentive [of a person]
aandachtigcareful [of an object]
aandampen [BN]to fog [window, mirror, glasses]
aandeel {het}share [e.g. in a company]
Page 1 of 27 for the letter A in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024