Page 1 of 23 for the letter A in the Dutch-English dictionary
Page 1/23 for A
aai {de}
stroke
aaibaar
suitable for petting
aaien
to caress
to stroke
aak {de}
bargenaut.
aal {de}
eelvisT
aalbes {de}
currantbot.
aalbessen {mv}
currantsbot.
aalbessengelei {de}
currant jellygastr.
aalbessenstruik {de}
currant bushbot.
aalfuik {de}
eel trapvis
aalgeer {de}
eel spearvis
aalglad
slippery (as an eel)
aalkorf {de}
eel basket
aalmoes {de}
alms {pl}
Aalmoezen geven verarmt niet.
Alms never make poor.spreekw.
aalmoezenier {de}
almoner
chaplain [padre]
padre
aalmoezeniers {mv}
almoners
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma]
amphiumaszoöl.T
conger eelszoöl.T
Congo snakeszoöl.T
aalscholver {de} [Phalacrocorax carbo]
great cormorantvogelk.T
aalsoep {de}
eel soupgastr.
aalsoort {de} {het}
eel speciesvis
species of eelvis
aalsteken {het}
spearing of eelsvis
aalstreep {de}
dorsal stripezoöl.
spinal stripezoöl.
aalsvel {het}
eel skin
eelskin
aan
at
on
aan (de)
at (the)
aan boord
aboard
on board
aan de / het
on the
aan de andere kant
on the other side
aan de kook raken
to boil
aan de rechterkant
on the right-hand side
aan de universiteit
at university
aan de vooravond van ...
on the eve of ...
Aan de vruchten kent men den boom.
A tree is known by its fruit.spreekw.
aan gruzelementen slaan
to shatter
aan iem. gewaagd zijn
to match up to sb.zeg.
aan iets bezwijken [aan iets toegeven]
to give in to sth.
aan iets grenzen
to border on sth.
aan iets vasthouden
to stick to sth.
aan iets voldoen
to comply with sth.
to meet sth. [satisfy sth., e.g. requirements]
to satisfy sth. [e.g. requirements]
aan land gaan
to disembark
aan sport doen
to play a sportsport
aan tafel
at the table
aan wal gaan
to disembark
aan zee
at the seaside
aan zichzelf werken
to refine oneself
aanbellen
to ring (at the door/the doorbell)
aanbesteden
to call for tenderbestuur.handel
aanbesteding {de}
tenderbestuur.handel
aanbetaling {de}
deposit [first payment]
aanbevelen
to advise [recommend]
to recommend
to suggest
aanbeveling {de}
recommendation
reference [recommendation]
aanbevelingsbrief {de}
letter of recommendation
aanbidden
to adore
to worship
aanbidder {de}
admirer
aanbidders {mv}
admirers
aanbidding {de}
worshiprelig.
aanbieden
to offer
to proffer
aanbieder {de}
provider
aanbieding {de}
proposition
special offer
aanblik {de}
sight
aanbod {het}
offer
aanbranden
to burn
aandacht {de}
attention
notice
aandacht besteden (aan)
to pay attention (to)
aandachtig
attentive [of a person]
careful [of an object]
aandampen [BN]
to fog [window, mirror, glasses]
aandeel {het}
share [e.g. in a company]
aandeelhouder {de}
shareholderbeursfin.
aandeelhouderschap {het}
shareholding
aandelen {mv}
shares
aandikken [iets overdreven voorstellen]
to overdo
aandoen
to donkled.
aandoening {de}
disease
aandrang {de} [stuwen]
pressure
aandringen
to insist
to urge
aandrukken
to press
to push
aanduiden
to indicate
Page 1/23 for A
aai {de}stroke
aaibaarsuitable for petting
aaiento caress
aaiento stroke
naut.
aak {de}
barge
visT
aal {de}
eel
bot.
aalbes {de}
currant
bot.
aalbessen {mv}
currants
gastr.
aalbessengelei {de}
currant jelly
bot.
aalbessenstruik {de}
currant bush
vis
aalfuik {de}
eel trap
vis
aalgeer {de}
eel spear
aalgladslippery (as an eel)
aalkorf {de}eel basket
aalmoes {de}alms {pl}
spreekw.
Aalmoezen geven verarmt niet.
Alms never make poor.
aalmoezenier {de}almoner
aalmoezenier {de}chaplain [padre]
aalmoezenier {de}padre
aalmoezeniers {mv}almoners
zoöl.T
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma]
amphiumas
zoöl.T
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma]
conger eels
zoöl.T
aalsalamanders {mv} [familie Amphiumidae, geslacht Amphiuma]
Congo snakes
vogelk.T
aalscholver {de} [Phalacrocorax carbo]
great cormorant
gastr.
aalsoep {de}
eel soup
vis
aalsoort {de} {het}
eel species
vis
aalsoort {de} {het}
species of eel
vis
aalsteken {het}
spearing of eels
zoöl.
aalstreep {de}
dorsal stripe
zoöl.
aalstreep {de}
spinal stripe
aalsvel {het}eel skin
aalsvel {het}eelskin
aanat
aanon
aan (de)at (the)
aan boordaboard
aan boordon board
aan de / heton the
aan de andere kanton the other side
aan de kook rakento boil
aan de rechterkanton the right-hand side
aan de universiteitat university
aan de vooravond van ...on the eve of ...
spreekw.
Aan de vruchten kent men den boom.
A tree is known by its fruit.
aan gruzelementen slaanto shatter
zeg.
aan iem. gewaagd zijn
to match up to sb.
aan iets bezwijken [aan iets toegeven]to give in to sth.
aan iets grenzento border on sth.
aan iets vasthoudento stick to sth.
aan iets voldoento comply with sth.
aan iets voldoento meet sth. [satisfy sth., e.g. requirements]
aan iets voldoento satisfy sth. [e.g. requirements]
aan land gaanto disembark
sport
aan sport doen
to play a sport
aan tafelat the table
aan wal gaanto disembark
aan zeeat the seaside
aan zichzelf werkento refine oneself
aanbellento ring (at the door/the doorbell)
bestuur.handel
aanbesteden
to call for tender
bestuur.handel
aanbesteding {de}
tender
aanbetaling {de}deposit [first payment]
aanbevelento advise [recommend]
aanbevelento recommend
aanbevelento suggest
aanbeveling {de}recommendation
aanbeveling {de}reference [recommendation]
aanbevelingsbrief {de}letter of recommendation
aanbiddento adore
aanbiddento worship
aanbidder {de}admirer
aanbidders {mv}admirers
relig.
aanbidding {de}
worship
aanbiedento offer
aanbiedento proffer
aanbieder {de}provider
aanbieding {de}proposition
aanbieding {de}special offer
aanblik {de}sight
aanbod {het}offer
aanbrandento burn
aandacht {de}attention
aandacht {de}notice
aandacht besteden (aan)to pay attention (to)
aandachtigattentive [of a person]
aandachtigcareful [of an object]
aandampen [BN]to fog [window, mirror, glasses]
aandeel {het}share [e.g. in a company]
beursfin.
aandeelhouder {de}
shareholder
aandeelhouderschap {het}shareholding
aandelen {mv}shares
aandikken [iets overdreven voorstellen]to overdo
kled.
aandoen
to don
aandoening {de}disease
aandrang {de} [stuwen]pressure
aandringento insist
aandringento urge
aandrukkento press
aandrukkento push
aanduidento indicate
Page 1 of 23 for the letter A in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022