Page 1 of 14 for the letter D in the Dutch-English dictionary
daad {de}
act
deed [act, action]
daadkracht {de}
spirit [energy, gumption]
daags
daily
every day
per day
daar
since
there
Daar gaan we weer!
Here we go again! [coll.]zeg.
daaraan
at it
thereon
thereto
daarachter
behind it
daarbeneden
below
down there
daardoor
as a result
in this way
thereby
thus
daarenboven
besides
furthermore
in addition
moreover
daarentegen
however
on the contrary
on the other hand
daarginder
over there
daarginds
over there
daarheen
over there
there
daarin
in it
therein
daarjuist
just
just now
just this minute
daarna
afterwards
thereafter
daarnaast
besides
daarnet
just now
daarom
therefore
daartussen
in between
daarvandaan
(coming) from there
daarvoor
before that
Daarvoor houd ik mij aanbevolen.
I'd love to.zeg.
dactyloscopie {de}
dactyloscopyrecht
dadaïsme {het}
Dadaismkunstlit.
dadel {de}
datebot.gastr.T
dadelijk
at once [immediately]
directly [right away]
immediately
right away
daden {mv}
deeds [acts, actions]
dader {de}
offender
perpetrator
daderes {de}
offender [female]
perpetrator [female]
dag {de}
day
dag {de} van de week
day of the week
dag-en-nachtevening {de}
equinoxastron.
Dag!
Bye!
dagblad {het}
daily newspaper
dagbladen {mv}
daily newspapers
dagboek {het}
diary
dagboeken {mv}
diaries
dagdosis {de}
daily dose <DD>apoth.
dagdromen
to daydream
dagdroom {de}
daydream
dagelijks
daily
every day
dagen {mv}
days
daglicht {het}
daylight
dagorde {de} [BN]
agenda
dagpauwoog {de} [Aglais io, Inachis io]
peacock (butterfly)entom.T
dagvaarding {de}
summonsrecht
dahlia {de}
dahliabot.T
dak {het}
roof
Dakar {het}
Dakargeogr.
daken {mv}
roofs
dakgoot {de}
gutter [roof]
roof gutter
dakkapel {de}
dormerarchi.
dakloos
homeless
dakpan {de}
pantilebouwk.
dakspant {het}
rafterbouwk.
dakterras {het}
deckarchi.
roof terracearchi.
dakvenster {het}
skylightarchi.
dal {het}
valleygeogr.
dalen
to descend
dalend
declining
descending
Dalian {het}
Daliangeogr.
daling {de}
decline
Dallas {het}
Dallasgeogr.
dam {de}
damhydro.
Damascus {het}
Damascusgeogr.
dambordslang {de} [Natrix tessellata]
dice snakezoöl.T
dame {de}
lady
dame {de} [schaken / kaartspel]
queen [chess / card game]spellen
dames {mv}
ladies
daad {de}act
daad {de}deed [act, action]
daadkracht {de}spirit [energy, gumption]
daagsdaily
daagsevery day
daagsper day
daarsince
daarthere
zeg.
Daar gaan we weer!
Here we go again! [coll.]
daaraanat it
daaraanthereon
daaraanthereto
daarachterbehind it
daarbenedenbelow
daarbenedendown there
daardooras a result
daardoorin this way
daardoorthereby
daardoorthus
daarenbovenbesides
daarenbovenfurthermore
daarenbovenin addition
daarenbovenmoreover
daarentegenhowever
daarentegenon the contrary
daarentegenon the other hand
daarginderover there
daargindsover there
daarheenover there
daarheenthere
daarinin it
daarintherein
daarjuistjust
daarjuistjust now
daarjuistjust this minute
daarnaafterwards
daarnathereafter
daarnaastbesides
daarnetjust now
daaromtherefore
daartussenin between
daarvandaan(coming) from there
daarvoorbefore that
zeg.
Daarvoor houd ik mij aanbevolen.
I'd love to.
recht
dactyloscopie {de}
dactyloscopy
kunstlit.
dadaïsme {het}
Dadaism
bot.gastr.T
dadel {de}
date
dadelijkat once [immediately]
dadelijkdirectly [right away]
dadelijkimmediately
dadelijkright away
daden {mv}deeds [acts, actions]
dader {de}offender
dader {de}perpetrator
daderes {de}offender [female]
daderes {de}perpetrator [female]
dag {de}day
dag {de} van de weekday of the week
astron.
dag-en-nachtevening {de}
equinox
Dag!Bye!
dagblad {het}daily newspaper
dagbladen {mv}daily newspapers
dagboek {het}diary
dagboeken {mv}diaries
apoth.
dagdosis {de}
daily dose <DD>
dagdromento daydream
dagdroom {de}daydream
dagelijksdaily
dagelijksevery day
dagen {mv}days
daglicht {het}daylight
dagorde {de} [BN]agenda
entom.T
dagpauwoog {de} [Aglais io, Inachis io]
peacock (butterfly)
recht
dagvaarding {de}
summons
bot.T
dahlia {de}
dahlia
dak {het}roof
geogr.
Dakar {het}
Dakar
daken {mv}roofs
dakgoot {de}gutter [roof]
dakgoot {de}roof gutter
archi.
dakkapel {de}
dormer
daklooshomeless
bouwk.
dakpan {de}
pantile
bouwk.
dakspant {het}
rafter
archi.
dakterras {het}
deck
archi.
dakterras {het}
roof terrace
archi.
dakvenster {het}
skylight
geogr.
dal {het}
valley
dalento descend
dalenddeclining
dalenddescending
geogr.
Dalian {het}
Dalian
daling {de}decline
geogr.
Dallas {het}
Dallas
hydro.
dam {de}
dam
geogr.
Damascus {het}
Damascus
zoöl.T
dambordslang {de} [Natrix tessellata]
dice snake
dame {de}lady
spellen
dame {de} [schaken / kaartspel]
queen [chess / card game]
dames {mv}ladies
Page 1 of 14 for the letter D in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022