Page 1 of 12 for the letter I in the Dutch-English dictionary
I-profiel {het}
I-beambouwk.
Iberisch
Iberian
Iberische haas {de} [Lepus granatensis]
Granada harezoöl.T
Iberian harezoöl.T
Iberische lynx {de} [Lynx pardinus]
Iberian lynxzoöl.T
Iberische vroedmeesterpad {de} [Alytes cisternasii]
brown midwife toadzoöl.T
Iberian midwife toadzoöl.T
Iberische Zee {de}
Balearic Seageogr.
Iberian Seageogr.
ibis {de}
ibiszoöl.T
ibissen {mv}
ibiseszoöl.T
ichtyologie {de}
ichthyologyvisweten.zoöl.
ichtyoloog {de}
ichthyologistviswerkweten.
iconoclasme {het}
iconoclasmgesch.relig.
Idaho {het} [staat van de Verenigde Staten]
Idaho <ID> [Gem State]geogr.
ideaal
ideal
ideally
ideaal {het}
ideal
idealen {mv}
ideals
idealiseren
to idealize
idealisering {de}
idealisation [Br.]
idealization
idealisme {het}
idealism
idealist {de}
idealist
idealistisch
idealistic
idealiteit {de}
ideality
idee {het}
plan
thought
idee {het} {de}
idea
ideeën {mv}
ideas
ideeënwereld {de}
world of ideas
idempotentie {de}
idempotencecomput.wisk.
identiek
identical
identificeerbaar
identifiable
identificeren
to identify
Identiteit [Milan Kundera]
Identitylit.F
identiteit {de}
identity
identiteitsbewijs {het}
identification <ID>
identiteitskaart {de}
identity card <ID card>
ideologisch
ideological
ideologically
ideologisering {de}
ideologisation [Br.]
ideologization
ideoloog {de}
ideologue
idiofoon {de}
idiophonemuziek
idioom {het}
idiom
idioot
idiotic
stupid
idioot {de}
idiot
Ido {het}
Idotaal.
Idomeneus {de}
Idomeneusmyth.
ieder
each
every
everyone
ieder jaar
every year
iedereen
anyone
everybody
everyone
iem. aan de haak slaan
to hook sb. [coll.] [to find a love partner]
iem. aansporen
to spur sb. on
iem. aanstaan [aangenaam zijn]
to please sb.
iem. achter het behang willen plakken
to find sb. very annoyingspreekw.
iem. advies geven
to give advice to sb.
iem. afpersen
to blackmail sb.
iem. afsnauwen
to snap at sb.
iem. at
sb. ate
iem. bedienen
to serve sb.
iem. bedreigen
to threaten sb.
iem. behandelt
sb. treats
iem. belagen
to waylay sb.
iem. beledigen
to offend sb.
iem. beliegen
to lie to sb.
iem. beslist
sb. decides
iem. besluit
sb. decides
iem. besodemieteren [omg.] [NN]
to take sb. for a ride [fig.] [coll.]
iem. bij naam kennen
to know sb. by name
iem. blinddoeken
to blindfold sb.
iem. dacht
sb. thought
iem. danste
sb. danced
iem. de laan uit sturen [fig.]
to fire sb. [to dismiss sb.]
iem. deed
sb. did
iem. degradeerde
sb. downgraded
iem. demoraliseren
to demoralise sb. [Br.]
to demoralize sb.
iem. demotiveren
to demotivate sb.
iem. denaturaliseren
to denaturalise sb. [Br.]
to denaturalize sb.
iem. dwarszitten
to give sb. trouble
iem. dwingen
to coerce sb. [force sb.]
to force sb.
iem. een genoegen doen
to do sb. a favor [Am.]
to do sb. a favour [Br.]
iem. eiste
sb. required
iem. eiste op
sb. claimed
iem. ergeren
to bother sb.
iem. feliciteren
to congratulate sb.
iem. gaat door
sb. continues
iem. geeft de voorkeur aan
sb. prefers
iem. gevangennemen
to take sb. prisoner
iem. giste
sb. conjectured
bouwk.
I-profiel {het}
I-beam
IberischIberian
zoöl.T
Iberische haas {de} [Lepus granatensis]
Granada hare
zoöl.T
Iberische haas {de} [Lepus granatensis]
Iberian hare
zoöl.T
Iberische lynx {de} [Lynx pardinus]
Iberian lynx
zoöl.T
Iberische vroedmeesterpad {de} [Alytes cisternasii]
brown midwife toad
zoöl.T
Iberische vroedmeesterpad {de} [Alytes cisternasii]
Iberian midwife toad
geogr.
Iberische Zee {de}
Balearic Sea
geogr.
Iberische Zee {de}
Iberian Sea
zoöl.T
ibis {de}
ibis
zoöl.T
ibissen {mv}
ibises
visweten.zoöl.
ichtyologie {de}
ichthyology
viswerkweten.
ichtyoloog {de}
ichthyologist
gesch.relig.
iconoclasme {het}
iconoclasm
geogr.
Idaho {het} [staat van de Verenigde Staten]
Idaho <ID> [Gem State]
ideaalideal
ideaalideally
ideaal {het}ideal
idealen {mv}ideals
idealiserento idealize
idealisering {de}idealisation [Br.]
idealisering {de}idealization
idealisme {het}idealism
idealist {de}idealist
idealistischidealistic
idealiteit {de}ideality
idee {het}plan
idee {het}thought
idee {het} {de}idea
ideeën {mv}ideas
ideeënwereld {de}world of ideas
comput.wisk.
idempotentie {de}
idempotence
identiekidentical
identificeerbaaridentifiable
identificerento identify
lit.F
Identiteit [Milan Kundera]
Identity
identiteit {de}identity
identiteitsbewijs {het}identification <ID>
identiteitskaart {de}identity card <ID card>
ideologischideological
ideologischideologically
ideologisering {de}ideologisation [Br.]
ideologisering {de}ideologization
ideoloog {de}ideologue
muziek
idiofoon {de}
idiophone
idioom {het}idiom
idiootidiotic
idiootstupid
idioot {de}idiot
taal.
Ido {het}
Ido
myth.
Idomeneus {de}
Idomeneus
iedereach
iederevery
iedereveryone
ieder jaarevery year
iedereenanyone
iedereeneverybody
iedereeneveryone
iem. aan de haak slaanto hook sb. [coll.] [to find a love partner]
iem. aansporento spur sb. on
iem. aanstaan [aangenaam zijn]to please sb.
spreekw.
iem. achter het behang willen plakken
to find sb. very annoying
iem. advies gevento give advice to sb.
iem. afpersento blackmail sb.
iem. afsnauwento snap at sb.
iem. atsb. ate
iem. bedienento serve sb.
iem. bedreigento threaten sb.
iem. behandeltsb. treats
iem. belagento waylay sb.
iem. beledigento offend sb.
iem. beliegento lie to sb.
iem. beslistsb. decides
iem. besluitsb. decides
iem. besodemieteren [omg.] [NN]to take sb. for a ride [fig.] [coll.]
iem. bij naam kennento know sb. by name
iem. blinddoekento blindfold sb.
iem. dachtsb. thought
iem. danstesb. danced
iem. de laan uit sturen [fig.]to fire sb. [to dismiss sb.]
iem. deedsb. did
iem. degradeerdesb. downgraded
iem. demoraliserento demoralise sb. [Br.]
iem. demoraliserento demoralize sb.
iem. demotiverento demotivate sb.
iem. denaturaliserento denaturalise sb. [Br.]
iem. denaturaliserento denaturalize sb.
iem. dwarszittento give sb. trouble
iem. dwingento coerce sb. [force sb.]
iem. dwingento force sb.
iem. een genoegen doento do sb. a favor [Am.]
iem. een genoegen doento do sb. a favour [Br.]
iem. eistesb. required
iem. eiste opsb. claimed
iem. ergerento bother sb.
iem. feliciterento congratulate sb.
iem. gaat doorsb. continues
iem. geeft de voorkeur aansb. prefers
iem. gevangennemento take sb. prisoner
iem. gistesb. conjectured
Page 1 of 12 for the letter I in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022