Page 1 of 9 for the letter N in the Dutch-English dictionary
na
after
na dit
hereafter
Na regen komt zonneschijn.
Every cloud has a silver lining.spreekw.
na rijp beraad
after due deliberation
after mature deliberation
on mature consideration
on mature reflection
naad {de}
seam
naadloos
seamless
naaf {de}
hubtech.
naaidoos {de}
sewing box
naaien
to sew
naaien [bedriegen] [omg.]
to dupe
naaien [vulg.]
to screw [vulg.]
naaimachine {de}
sewing machine
naaimachines {mv}
sewing machines
naaimand {de}
sewing basket
naaister {de}
dressmaker [female]
naakt
naked
nude
naakte singulariteit {de}
naked singularityfys.
naaktheid {de}
nudity
naaktloper {de}
streaker [coll.]
naaktslak {de}
slugzoöl.T
naaktstrand {het}
nudist beach
naaktstranden {mv}
nudist beaches
naald {de}
needle
naaldbomen {mv}
conifersbot.T
naaldboom {de}
coniferbot.T
naaldboombeertje {het} [Eilema depressa, syn.: E. deplana, Katha depressa, K. deplana]
buff footman [moth]entom.T
naaldboomsoort {de}
coniferous speciesbos.bot.tuin.
naaldbos {het}
coniferous forestbos.
naalden {mv}
needles
naam {de}
name
naambord {het}
nameplate
naambordje {het}
small nameplate
naamlijst {de}
list of names
naamloos
anonymous
nameless
naamloze vennootschap {de} <NV>
public limited company <PLC> [Br.]
naar
horrible
nasty
to
towards
unpleasant
naar aanleiding van <n.a.v.>
as a result of
naar beneden
downwards
naar boven
upwards
naar de bioscoop gaan
to go to the movies [Am.]
naar de film gaan
to go to the cinema [esp. Br.]film
to go to the movies [esp. Am.]film
naar de huisarts gaan
to go to one's GP
naar de stad
to town
naar iem. aarden
to take after sb.
naar iets streven
to strive for / after sth.
naar kantoor
to the office
naar links
to the left
naar rechts
to the right
naar zee
to the seaside
naargeestig
dismal
gloomy
naast
beside
by [next to]
near
next to
nabij
close
near
nearby
nabijgelegen
nearby
nabijheid {de}
proximity
naburig
neighboring [Am.]
neighbouring [Br.]
nacht {de}
night
nachtactief
nocturnalzoöl.
nachtarbeid {de}
night workwerk
nighttime workwerk
nachtclub {de}
nightclub
nachtclubs {mv}
nightclubs
nachtdienst {de}
night shift
nachtdier {het}
nocturnal animalzoöl.T
nachtdieren {mv}
nocturnal animalszoöl.T
nachtegaal {de}
nightingalevogelk.T
nachtelijk
nightly
nocturnal
nachtelijke hemel {de}
night sky
nachten {mv}
nights
nachthaai {de} [Carcharhinus signatus]
night sharkvisT
nachthemd {het}
nightdresskled.
nightgownkled.
nachthemden {mv}
nightdresseskled.
nightgownskled.
nachthemel {de}
night sky
nighttime sky
nachtjapon {de}
nightdresskled.
nightgownkled.
nightie [coll.]kled.
nachtjaponnen {mv}
nightdresseskled.
nightgownskled.
nachtkaars {de}
nightlight [candle]
nachtkaars {de} [Oenothera biennis]
common evening primrosebot.T
naafter
na dithereafter
spreekw.
Na regen komt zonneschijn.
Every cloud has a silver lining.
na rijp beraadafter due deliberation
na rijp beraadafter mature deliberation
na rijp beraadon mature consideration
na rijp beraadon mature reflection
naad {de}seam
naadloosseamless
tech.
naaf {de}
hub
naaidoos {de}sewing box
naaiento sew
naaien [bedriegen] [omg.]to dupe
naaien [vulg.]to screw [vulg.]
naaimachine {de}sewing machine
naaimachines {mv}sewing machines
naaimand {de}sewing basket
naaister {de}dressmaker [female]
naaktnaked
naaktnude
fys.
naakte singulariteit {de}
naked singularity
naaktheid {de}nudity
naaktloper {de}streaker [coll.]
zoöl.T
naaktslak {de}
slug
naaktstrand {het}nudist beach
naaktstranden {mv}nudist beaches
naald {de}needle
bot.T
naaldbomen {mv}
conifers
bot.T
naaldboom {de}
conifer
entom.T
naaldboombeertje {het} [Eilema depressa, syn.: E. deplana, Katha depressa, K. deplana]
buff footman [moth]
bos.bot.tuin.
naaldboomsoort {de}
coniferous species
bos.
naaldbos {het}
coniferous forest
naalden {mv}needles
naam {de}name
naambord {het}nameplate
naambordje {het}small nameplate
naamlijst {de}list of names
naamloosanonymous
naamloosnameless
naamloze vennootschap {de} <NV>public limited company <PLC> [Br.]
naarhorrible
naarnasty
naarto
naartowards
naarunpleasant
naar aanleiding van <n.a.v.>as a result of
naar benedendownwards
naar bovenupwards
naar de bioscoop gaanto go to the movies [Am.]
film
naar de film gaan
to go to the cinema [esp. Br.]
film
naar de film gaan
to go to the movies [esp. Am.]
naar de huisarts gaanto go to one's GP
naar de stadto town
naar iem. aardento take after sb.
naar iets strevento strive for / after sth.
naar kantoorto the office
naar linksto the left
naar rechtsto the right
naar zeeto the seaside
naargeestigdismal
naargeestiggloomy
naastbeside
naastby [next to]
naastnear
naastnext to
nabijclose
nabijnear
nabijnearby
nabijgelegennearby
nabijheid {de}proximity
naburigneighboring [Am.]
naburigneighbouring [Br.]
nacht {de}night
zoöl.
nachtactief
nocturnal
werk
nachtarbeid {de}
night work
werk
nachtarbeid {de}
nighttime work
nachtclub {de}nightclub
nachtclubs {mv}nightclubs
nachtdienst {de}night shift
zoöl.T
nachtdier {het}
nocturnal animal
zoöl.T
nachtdieren {mv}
nocturnal animals
vogelk.T
nachtegaal {de}
nightingale
nachtelijknightly
nachtelijknocturnal
nachtelijke hemel {de}night sky
nachten {mv}nights
visT
nachthaai {de} [Carcharhinus signatus]
night shark
kled.
nachthemd {het}
nightdress
kled.
nachthemd {het}
nightgown
kled.
nachthemden {mv}
nightdresses
kled.
nachthemden {mv}
nightgowns
nachthemel {de}night sky
nachthemel {de}nighttime sky
kled.
nachtjapon {de}
nightdress
kled.
nachtjapon {de}
nightgown
kled.
nachtjapon {de}
nightie [coll.]
kled.
nachtjaponnen {mv}
nightdresses
kled.
nachtjaponnen {mv}
nightgowns
nachtkaars {de}nightlight [candle]
bot.T
nachtkaars {de} [Oenothera biennis]
common evening primrose
Page 1 of 9 for the letter N in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022