Page 1 of 10 for the letter N in the Dutch-English dictionary
na
after
na dit
hereafter
Na regen komt zonneschijn.
Every cloud has a silver lining.spreekw.
na rijp beraad
after due deliberation
after mature deliberation
on mature consideration
on mature reflection
naad {de}
seam
naadloos
seamless
naaf {de}
hubtech.
naaidoos {de}
sewing box
naaien
to sew
naaien [bedriegen] [omg.]
to dupe
naaien [vulg.]
to screw [vulg.]
naaimachine {de}
sewing machine
naaimachines {mv}
sewing machines
naaimand {de}
sewing basket
naaister {de}
dressmaker [female]
naakt
naked
nude
naakte singulariteit {de}
naked singularityfys.
naaktfoto {de}
nude photofoto.
naaktheid {de}
nudity
naaktloper {de}
streaker [coll.]
naaktslak {de}
slugzoöl.T
naaktstrand {het}
nudist beach
naaktstranden {mv}
nudist beaches
naald {de}
needle
naaldbomen {mv}
conifersbot.T
naaldboom {de}
coniferbot.T
naaldboombeertje {het} [Eilema depressa, syn.: E. deplana, Katha depressa, K. deplana]
buff footman [moth]entom.T
naaldboomsoort {de}
coniferous speciesbos.bot.tuin.
naaldboomsoorten {mv}
coniferous species {pl}bos.bot.tuin.
naaldbos {het}
coniferous forestbos.
naalden {mv}
needles
naam {de}
name
naambord {het}
nameplate
naambordje {het}
small nameplate
naamgeving {de}
nomenclature
naamlijst {de}
list of names
naamloos
anonymous
nameless
naamloze vennootschap {de} <NV>
public limited company <PLC> [Br.]
naar
horrible
nasty
to
towards
unpleasant
naar aanleiding van <n.a.v.>
as a result of
naar beneden
downwards
naar boven
upwards
naar de bioscoop gaan
to go to the movies [Am.]
naar de film gaan
to go to the cinema [esp. Br.]film
to go to the movies [esp. Am.]film
naar de huisarts gaan
to go to one's GP
naar de stad
to town
Naar de vuurtoren
To the Lighthouse [Virginia Woolf]lit.F
naar iem. aarden
to take after sb.
naar iets streven
to strive for / after sth.
naar kantoor
to the office
naar links
to the left
naar Nederland
to the Netherlands
naar rechts
to the right
naar zee
to the seaside
naargeestig
dismal
gloomy
naast
beside
by [next to]
near
next to
nabij
close
near
nearby
nabijgelegen
nearby
nabijheid {de}
proximity
naburig
neighboring [Am.]
neighbouring [Br.]
nacho's {mv}
nachosgastr.
nacht {de}
night
nachtactief
nocturnalzoöl.
nachtarbeid {de}
night workwerk
nighttime workwerk
nachtblind
night-blindgenees.
nachtclub {de}
nightclub
nachtclubeigenaar {de}
nightclub owner
nachtclubs {mv}
nightclubs
nachtdienst {de}
night shift
nachtdier {het}
nocturnal animalzoöl.T
nachtdieren {mv}
nocturnal animalszoöl.T
nachtegaal {de}
nightingalevogelk.T
nachtelijk
nightly
nocturnal
nachtelijke hemel {de}
night sky
nachten {mv}
nights
nachthaai {de} [Carcharhinus signatus]
night sharkvisT
nachthemd {het}
nightdresskled.
nightgownkled.
nachthemden {mv}
nightdresseskled.
nightgownskled.
nachthemel {de}
night sky
naafter
na dithereafter
spreekw.
Na regen komt zonneschijn.
Every cloud has a silver lining.
na rijp beraadafter due deliberation
na rijp beraadafter mature deliberation
na rijp beraadon mature consideration
na rijp beraadon mature reflection
naad {de}seam
naadloosseamless
tech.
naaf {de}
hub
naaidoos {de}sewing box
naaiento sew
naaien [bedriegen] [omg.]to dupe
naaien [vulg.]to screw [vulg.]
naaimachine {de}sewing machine
naaimachines {mv}sewing machines
naaimand {de}sewing basket
naaister {de}dressmaker [female]
naaktnaked
naaktnude
fys.
naakte singulariteit {de}
naked singularity
foto.
naaktfoto {de}
nude photo
naaktheid {de}nudity
naaktloper {de}streaker [coll.]
zoöl.T
naaktslak {de}
slug
naaktstrand {het}nudist beach
naaktstranden {mv}nudist beaches
naald {de}needle
bot.T
naaldbomen {mv}
conifers
bot.T
naaldboom {de}
conifer
entom.T
naaldboombeertje {het} [Eilema depressa, syn.: E. deplana, Katha depressa, K. deplana]
buff footman [moth]
bos.bot.tuin.
naaldboomsoort {de}
coniferous species
bos.bot.tuin.
naaldboomsoorten {mv}
coniferous species {pl}
bos.
naaldbos {het}
coniferous forest
naalden {mv}needles
naam {de}name
naambord {het}nameplate
naambordje {het}small nameplate
naamgeving {de}nomenclature
naamlijst {de}list of names
naamloosanonymous
naamloosnameless
naamloze vennootschap {de} <NV>public limited company <PLC> [Br.]
naarhorrible
naarnasty
naarto
naartowards
naarunpleasant
naar aanleiding van <n.a.v.>as a result of
naar benedendownwards
naar bovenupwards
naar de bioscoop gaanto go to the movies [Am.]
film
naar de film gaan
to go to the cinema [esp. Br.]
film
naar de film gaan
to go to the movies [esp. Am.]
naar de huisarts gaanto go to one's GP
naar de stadto town
lit.F
Naar de vuurtoren
To the Lighthouse [Virginia Woolf]
naar iem. aardento take after sb.
naar iets strevento strive for / after sth.
naar kantoorto the office
naar linksto the left
naar Nederlandto the Netherlands
naar rechtsto the right
naar zeeto the seaside
naargeestigdismal
naargeestiggloomy
naastbeside
naastby [next to]
naastnear
naastnext to
nabijclose
nabijnear
nabijnearby
nabijgelegennearby
nabijheid {de}proximity
naburigneighboring [Am.]
naburigneighbouring [Br.]
gastr.
nacho's {mv}
nachos
nacht {de}night
zoöl.
nachtactief
nocturnal
werk
nachtarbeid {de}
night work
werk
nachtarbeid {de}
nighttime work
genees.
nachtblind
night-blind
nachtclub {de}nightclub
nachtclubeigenaar {de}nightclub owner
nachtclubs {mv}nightclubs
nachtdienst {de}night shift
zoöl.T
nachtdier {het}
nocturnal animal
zoöl.T
nachtdieren {mv}
nocturnal animals
vogelk.T
nachtegaal {de}
nightingale
nachtelijknightly
nachtelijknocturnal
nachtelijke hemel {de}night sky
nachten {mv}nights
visT
nachthaai {de} [Carcharhinus signatus]
night shark
kled.
nachthemd {het}
nightdress
kled.
nachthemd {het}
nightgown
kled.
nachthemden {mv}
nightdresses
kled.
nachthemden {mv}
nightgowns
nachthemel {de}night sky
Page 1 of 10 for the letter N in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023