Page 1 of 16 for the letter T in the Dutch-English dictionary
T-kruising {de}
T-junction
T-shirt {het}
T-shirtkled.
T-splitsing {de}
T-junction [Br.]verk.
T-stuk {het}
T-piece
taai
chewy [meat]
tough
viscous
taaiheid {de} [dikvloeibaar zijn]
viscosity
taaiheid {de} [m.b.t. vaste stoffen]
toughness
taaitaaipop {de}
gingerbread mangastr.
taak {de}
duty
task
taal {de}
language <lang.>
taalbarrière {de}
language barriertaal.
taalgebruik {het}
language usagetaal.
language usetaal.
taalgrens {de}
linguistic boundary
taalkunde {de}
linguisticstaal.
taalkundige {de}
linguisttaal.werk
taalles {de}
language courseopl.taal.
taalpsychologie {de}
psychology of languagepsych.taal.weten.
taalschool {de}
language schoolopl.taal.
taalsociologie {de}
sociology of languagesociol.taal.weten.
taalvaardigheden {mv}
language skills
taart {de}
cakegastr.
tartgastr.
tabak {de}
tobacco
tabak bouwen
to grow tobaccoagr.
tabak pruimen
to chew tobacco
tabakconcern {het}
tobacco companyhandel
tabakgebruik {het}
tobacco consumption
tabaksartikelen {mv}
tobacco goodshandel
tobacco productshandel
tabaksboer {de}
tobacco farmeragr.werk
tobacco groweragr.werk
tabaksconcern {het}
tobacco companyhandel
tabaksdoos {de}
tobacco tin [Br.]
tabaksfabriek {de}
tobacco factoryind.
tabakshandelaar {de}
tobacco dealerhandelwerk
tobacco traderhandelwerk
tabaksrook {de}
tobacco smoke
tabakverslaving {de}
tobacco addictiondrugspsych.
tabascosaus {de}
tabasco saucegastr.
tabel {de}
table [list, chart]
tablet {de} {het}
tabletgenees.
taboe
taboo
taboe {het} {de}
taboo
tabonmens {de}
Tabon Manarcheo.gesch.
tachisme {het}
tachismkunst
tachtig
eighty
tachtigduizend
eighty thousand
Tachtigjarige Oorlog {de}
Eighty Years' War [also: Dutch War of Independence]gesch.mil.
tachtigste <80e, 80ste>
eightieth <80th>
tachycardie {de}
tachycardiagenees.
tackle {de}
tacklesport
tact {de}
tact
Tadzjikistan {het}
Tajikistangeogr.
taekwondo {het}
taekwondosport
tafel {de}
tablemeubel
tafelblad {het}
tabletopmeubel
tafelgerei {het}
tableware
tafelgesprek {het}
table talk
tafelgrill {de}
table grillgastr.
tafelkaars {de}
table candle
tafelkleed {het}
table cloth
tablecloth
tafellaken {het}
tablecloth
tafeltennis {het}
ping-pongsport
table tennissport
tafeltennis spelen
to play table tennissport
tafereel {het}
tableau
Tagalog {het}
Tagalogtaal.
taifoen {de}
typhoonmeteo.
taigaboomkruiper {de} [Certhia familiaris]
(Eurasian) treecreepervogelk.T
common treecreepervogelk.T
taigagaai {de} [Perisoreus infaustus]
Siberian jayvogelk.T
taigaglanslibel {de} [Somatochlora alpestris]
alpine emerald [dragonfly species]entom.T
taigarietgans {de} [Anser fabalis]
bean goosevogelk.T
taille {de}
waistanat.
Taipei {het}
Taipeigeogr.
Taiwan {het}
Taiwangeogr.
Taiyuan {het}
Taiyuangeogr.
tak {de}
branch
twigbot.
taka {de} <BDT> [munteenheid van Bangladesh]
taka <BDT> [monetary unit of Bangladesh]valuta
takenpakket {het}
assignment package
talen {mv}
languages
talent {het}
talent
talisman {de}
talisman
talkpoeder {het}
talcum powder
talkshow {de}
talk showTV
Tallinn {het}
Tallinngeogr.
talloos
countless
innumerable
talrijk
numerous
tam
tame
tamelijk
fairly
pretty [coll.]
quite
rather
T-kruising {de}T-junction
kled.
T-shirt {het}
T-shirt
verk.
T-splitsing {de}
T-junction [Br.]
T-stuk {het}T-piece
taaichewy [meat]
taaitough
taaiviscous
taaiheid {de} [dikvloeibaar zijn]viscosity
taaiheid {de} [m.b.t. vaste stoffen]toughness
gastr.
taaitaaipop {de}
gingerbread man
taak {de}duty
taak {de}task
taal {de}language <lang.>
taal.
taalbarrière {de}
language barrier
taal.
taalgebruik {het}
language usage
taal.
taalgebruik {het}
language use
taalgrens {de}linguistic boundary
taal.
taalkunde {de}
linguistics
taal.werk
taalkundige {de}
linguist
opl.taal.
taalles {de}
language course
psych.taal.weten.
taalpsychologie {de}
psychology of language
opl.taal.
taalschool {de}
language school
sociol.taal.weten.
taalsociologie {de}
sociology of language
taalvaardigheden {mv}language skills
gastr.
taart {de}
cake
gastr.
taart {de}
tart
tabak {de}tobacco
agr.
tabak bouwen
to grow tobacco
tabak pruimento chew tobacco
handel
tabakconcern {het}
tobacco company
tabakgebruik {het}tobacco consumption
handel
tabaksartikelen {mv}
tobacco goods
handel
tabaksartikelen {mv}
tobacco products
agr.werk
tabaksboer {de}
tobacco farmer
agr.werk
tabaksboer {de}
tobacco grower
handel
tabaksconcern {het}
tobacco company
tabaksdoos {de}tobacco tin [Br.]
ind.
tabaksfabriek {de}
tobacco factory
handelwerk
tabakshandelaar {de}
tobacco dealer
handelwerk
tabakshandelaar {de}
tobacco trader
tabaksrook {de}tobacco smoke
drugspsych.
tabakverslaving {de}
tobacco addiction
gastr.
tabascosaus {de}
tabasco sauce
tabel {de}table [list, chart]
genees.
tablet {de} {het}
tablet
taboetaboo
taboe {het} {de}taboo
archeo.gesch.
tabonmens {de}
Tabon Man
kunst
tachisme {het}
tachism
tachtigeighty
tachtigduizendeighty thousand
gesch.mil.
Tachtigjarige Oorlog {de}
Eighty Years' War [also: Dutch War of Independence]
tachtigste <80e, 80ste>eightieth <80th>
genees.
tachycardie {de}
tachycardia
sport
tackle {de}
tackle
tact {de}tact
geogr.
Tadzjikistan {het}
Tajikistan
sport
taekwondo {het}
taekwondo
meubel
tafel {de}
table
meubel
tafelblad {het}
tabletop
tafelgerei {het}tableware
tafelgesprek {het}table talk
gastr.
tafelgrill {de}
table grill
tafelkaars {de}table candle
tafelkleed {het}table cloth
tafelkleed {het}tablecloth
tafellaken {het}tablecloth
sport
tafeltennis {het}
ping-pong
sport
tafeltennis {het}
table tennis
sport
tafeltennis spelen
to play table tennis
tafereel {het}tableau
taal.
Tagalog {het}
Tagalog
meteo.
taifoen {de}
typhoon
vogelk.T
taigaboomkruiper {de} [Certhia familiaris]
(Eurasian) treecreeper
vogelk.T
taigaboomkruiper {de} [Certhia familiaris]
common treecreeper
vogelk.T
taigagaai {de} [Perisoreus infaustus]
Siberian jay
entom.T
taigaglanslibel {de} [Somatochlora alpestris]
alpine emerald [dragonfly species]
vogelk.T
taigarietgans {de} [Anser fabalis]
bean goose
anat.
taille {de}
waist
geogr.
Taipei {het}
Taipei
geogr.
Taiwan {het}
Taiwan
geogr.
Taiyuan {het}
Taiyuan
tak {de}branch
bot.
tak {de}
twig
valuta
taka {de} <BDT> [munteenheid van Bangladesh]
taka <BDT> [monetary unit of Bangladesh]
takenpakket {het}assignment package
talen {mv}languages
talent {het}talent
talisman {de}talisman
talkpoeder {het}talcum powder
TV
talkshow {de}
talk show
geogr.
Tallinn {het}
Tallinn
tallooscountless
talloosinnumerable
talrijknumerous
tamtame
tamelijkfairly
tamelijkpretty [coll.]
tamelijkquite
tamelijkrather
Page 1 of 16 for the letter T in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023