Page 1 of 14 for the letter W in the Dutch-English dictionary
waadvogel {de}
wadervogelk.
wading birdvogelk.
waag {de}
balance
Waag het niet!
Don't you dare!
waaien
to blow [wind]
waaier {de}
fan [hand-held]
waaierstaartkoekoek {de} [Cacomantis flabelliformis]
fan-tailed cuckoovogelk.T
waaierstaartraaf {de} [Corvus rhipidurus]
fan-tailed ravenvogelk.T
waaiervormig
fan-shaped
waakhond {de}
watchdog
waakzaam
alert
vigilant
Waal {de}
Walloon
Waalse {de}
Walloon [female]
waanzin {de}
insanity
madness
waanzinnig
insanely
waar
true
where
waar {de}
commodity
waar ... vandaan
where ... from
Waar bent u geboren?
Where were you born?
Waar kom je vandaan?
Where are you from?
Waar?
Where?
waarbij
whereas
whereby
waarborg {de}
guarantee
waarborgen
to warrant
waarborgsom {de}
amount of bail
waarde {de}
price
value
worth
waardebepaling {de}
valuation
waardeloos
worthless
waardeneutraal
neutral [value-free]
unbiased
value-free
value-neutral
waarderen
to appreciate
to value
waardering {de}
appraisal
appreciation
waardig
dignified
waardigheid {de}
dignity
waardoor
by which
waardplant {de}
host plantbiol.
waarheen
whereto [archaic or formal]
waarheid {de}
truth
waarlijk
truly
waarmaken
to substantiate
waarmee
with which
waarnemen
to observe
to perceive
waarnemer {de}
observer
waarneming {de}
observation
waarom
why
waaronder
including
such as
waarop
in which
on which
waarschijnlijk
likely
probable
probably
waarschijnlijkheid {de}
likelihood
probability
waarschuwen
to caution
to notify
to warn
waarschuwing {de}
warning
waarschuwingen {mv}
warnings­
waarvandaan
where ... from
waarvoor
what for
waarzeggen
to prophesy
to scry
waarzeggerij {de}
fortune telling
wachten
to wait
wachten op
to wait for
wachtkamer {de}
waiting room
wachtlijst {de}
waiting list
wachtrij {de}
queue [Br.]
wachtwoord {het}
password
wachtzaal {de} [BN]
waiting room
Waddenzee {de}
Wadden Seageogr.
waden
to wade
wadvogel {de}
wading birdvogelk.
wafel {de}
wafflegastr.
wafelijzer {het}
waffle iron
wagen
to risk
to venture
wagenziek
carsick
Wakend Oog
Running Wild [J. G. Ballard]lit.F
wakker
awake
wakker maken
to arouse [awaken]
wal {de}
quaynaut.
Walen {mv}
Walloons
Wales {het}
Walesgeogr.
walgelijk
abominable
disgusting
revolting
yukky [coll.]
vogelk.
waadvogel {de}
wader
vogelk.
waadvogel {de}
wading bird
waag {de}balance
Waag het niet!Don't you dare!
waaiento blow [wind]
waaier {de}fan [hand-held]
vogelk.T
waaierstaartkoekoek {de} [Cacomantis flabelliformis]
fan-tailed cuckoo
vogelk.T
waaierstaartraaf {de} [Corvus rhipidurus]
fan-tailed raven
waaiervormigfan-shaped
waakhond {de}watchdog
waakzaamalert
waakzaamvigilant
Waal {de}Walloon
Waalse {de}Walloon [female]
waanzin {de}insanity
waanzin {de}madness
waanzinniginsanely
waartrue
waarwhere
waar {de}commodity
waar ... vandaanwhere ... from
Waar bent u geboren?Where were you born?
Waar kom je vandaan?Where are you from?
Waar?Where?
waarbijwhereas
waarbijwhereby
waarborg {de}guarantee
waarborgento warrant
waarborgsom {de}amount of bail
waarde {de}price
waarde {de}value
waarde {de}worth
waardebepaling {de}valuation
waardeloosworthless
waardeneutraalneutral [value-free]
waardeneutraalunbiased
waardeneutraalvalue-free
waardeneutraalvalue-neutral
waarderento appreciate
waarderento value
waardering {de}appraisal
waardering {de}appreciation
waardigdignified
waardigheid {de}dignity
waardoorby which
biol.
waardplant {de}
host plant
waarheenwhereto [archaic or formal]
waarheid {de}truth
waarlijktruly
waarmakento substantiate
waarmeewith which
waarnemento observe
waarnemento perceive
waarnemer {de}observer
waarneming {de}observation
waaromwhy
waaronderincluding
waarondersuch as
waaropin which
waaropon which
waarschijnlijklikely
waarschijnlijkprobable
waarschijnlijkprobably
waarschijnlijkheid {de}likelihood
waarschijnlijkheid {de}probability
waarschuwento caution
waarschuwento notify
waarschuwento warn
waarschuwing {de}warning
waarschuwingen {mv}warnings­
waarvandaanwhere ... from
waarvoorwhat for
waarzeggento prophesy
waarzeggento scry
waarzeggerij {de}fortune telling
wachtento wait
wachten opto wait for
wachtkamer {de}waiting room
wachtlijst {de}waiting list
wachtrij {de}queue [Br.]
wachtwoord {het}password
wachtzaal {de} [BN]waiting room
geogr.
Waddenzee {de}
Wadden Sea
wadento wade
vogelk.
wadvogel {de}
wading bird
gastr.
wafel {de}
waffle
wafelijzer {het}waffle iron
wagento risk
wagento venture
wagenziekcarsick
lit.F
Wakend Oog
Running Wild [J. G. Ballard]
wakkerawake
wakker makento arouse [awaken]
naut.
wal {de}
quay
Walen {mv}Walloons
geogr.
Wales {het}
Wales
walgelijkabominable
walgelijkdisgusting
walgelijkrevolting
walgelijkyukky [coll.]
Page 1 of 14 for the letter W in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023