Page 1 of 14 for the letter Z in the Dutch-English dictionary
zaad {het}
seed
zaad {het} [sperma]
semenbiol.
spermbiol.
zaadbal {de}
testicleanat.
zaadbalkanker {de}
testicular cancer <TC>genees.
zaadballen {mv}
testiclesanat.
zaag {de}
sawwerkt.
zaagblad {het}
saw blade
zaagbladen {mv}
saw blades
zaagsel {het}
sawdust
zaaguil {de} [Aegolius acadicus]
northern saw-whet owlvogelk.T
zaaien
to sow
zaaien {het}
sowing
zaailing {de}
seedlingbot.tuin.
zaaitijd {de}
sowing timeagr.tuin.
zaak {de}
business
caserecht
matter
thing
zaakjes {de}
items
zaakkennis {de}
expertise
zaakkundig
adept
zaakundige {de}
expert
zaal {de}
hall
zacht
gentle
mellow
mild
smooth
soft
softly
tender
tenderly
zachtheid {de}
gentleness
zachtjes
gently
quietly
softly
zachtzinnig
gentle
gently
zadel {het} {de}
saddle
zadeljakhals {de} [Canis mesomelas]
black-backed jackalzoöl.T
zadelneus {de}
saddle nosegenees.
zadeltas {de}
saddle bagautofiets
zaden {mv}
seeds
Żagań {het}
Żagańgeogr.
zagen
to saw
zagen [zeuren]
to beef [coll.] [complain]
zagen {mv}
sawswerkt.
Zagreb {het}
Zagrebgeogr.
zak {de}
bag
pocketkled.
sack
zakdoek {de}
handkerchief
hanky [coll.]
zakdoeken {mv}
handkerchiefs
zakenman {de}
businessman
zakenmannen {mv}
businessmen
zakenpartner {de}
business associateecon.handel
business partnerecon.handel
zakenreis {de}
business tripecon.
zakenvrouw {de}
businesswoman
zakenvrouwen {mv}
businesswomen
zakflacon {de}
hip flask
zakgeld {het}
pocket money
zakken
to come down
to drop [fall]
to fall through
to flunk
to go down
to sink
zakken [examen, test]
to fail [exam, test]
zakkenroller {de}
pickpocket
zakkenrollerij {de}
pickpocketing
pocket-picking
zaklamp {de}
torch [Br.]
zaklantaarn {de}
(electric) torch
flashlight
zaklantaarns {mv}
flashlights
zakmes {het}
penknifewerkt.
pocketknifewerkt.
zakwoordenboek {het}
pocket dictionaryopl.publ.
Zal ik hem / haar iets doorgeven?
Can I take a message for him / her?
zalen {mv}
halls
zalf {de}
ointment
salve
unguent
zalig
blissful
blissfully
capital
glorious
superb
Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
A Blessed Christmas and a Happy New Year!
zaligmakend
beatific
zaligverklaring {de}
beatificationrelig.
zalm {de}
salmonvisT
zalmfilet {de} {het}
salmon filletgastr.
zalmkwekerij {de}
salmon farmagr.vis
zalmsalade {de}
salmon saladgastr.
Zambia {het}
Zambiageogr.
Zambiaans
Zambian
zand {het}
sand
zaad {het}seed
biol.
zaad {het} [sperma]
semen
biol.
zaad {het} [sperma]
sperm
anat.
zaadbal {de}
testicle
genees.
zaadbalkanker {de}
testicular cancer <TC>
anat.
zaadballen {mv}
testicles
werkt.
zaag {de}
saw
zaagblad {het}saw blade
zaagbladen {mv}saw blades
zaagsel {het}sawdust
vogelk.T
zaaguil {de} [Aegolius acadicus]
northern saw-whet owl
zaaiento sow
zaaien {het}sowing
bot.tuin.
zaailing {de}
seedling
agr.tuin.
zaaitijd {de}
sowing time
zaak {de}business
recht
zaak {de}
case
zaak {de}matter
zaak {de}thing
zaakjes {de}items
zaakkennis {de}expertise
zaakkundigadept
zaakundige {de}expert
zaal {de}hall
zachtgentle
zachtmellow
zachtmild
zachtsmooth
zachtsoft
zachtsoftly
zachttender
zachttenderly
zachtheid {de}gentleness
zachtjesgently
zachtjesquietly
zachtjessoftly
zachtzinniggentle
zachtzinniggently
zadel {het} {de}saddle
zoöl.T
zadeljakhals {de} [Canis mesomelas]
black-backed jackal
genees.
zadelneus {de}
saddle nose
autofiets
zadeltas {de}
saddle bag
zaden {mv}seeds
geogr.
Żagań {het}
Żagań
zagento saw
zagen [zeuren]to beef [coll.] [complain]
werkt.
zagen {mv}
saws
geogr.
Zagreb {het}
Zagreb
zak {de}bag
kled.
zak {de}
pocket
zak {de}sack
zakdoek {de}handkerchief
zakdoek {de}hanky [coll.]
zakdoeken {mv}handkerchiefs
zakenman {de}businessman
zakenmannen {mv}businessmen
econ.handel
zakenpartner {de}
business associate
econ.handel
zakenpartner {de}
business partner
econ.
zakenreis {de}
business trip
zakenvrouw {de}businesswoman
zakenvrouwen {mv}businesswomen
zakflacon {de}hip flask
zakgeld {het}pocket money
zakkento come down
zakkento drop [fall]
zakkento fall through
zakkento flunk
zakkento go down
zakkento sink
zakken [examen, test]to fail [exam, test]
zakkenroller {de}pickpocket
zakkenrollerij {de}pickpocketing
zakkenrollerij {de}pocket-picking
zaklamp {de}torch [Br.]
zaklantaarn {de}(electric) torch
zaklantaarn {de}flashlight
zaklantaarns {mv}flashlights
werkt.
zakmes {het}
penknife
werkt.
zakmes {het}
pocketknife
opl.publ.
zakwoordenboek {het}
pocket dictionary
Zal ik hem / haar iets doorgeven?Can I take a message for him / her?
zalen {mv}halls
zalf {de}ointment
zalf {de}salve
zalf {de}unguent
zaligblissful
zaligblissfully
zaligcapital
zaligglorious
zaligsuperb
Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!A Blessed Christmas and a Happy New Year!
zaligmakendbeatific
relig.
zaligverklaring {de}
beatification
visT
zalm {de}
salmon
gastr.
zalmfilet {de} {het}
salmon fillet
agr.vis
zalmkwekerij {de}
salmon farm
gastr.
zalmsalade {de}
salmon salad
geogr.
Zambia {het}
Zambia
ZambiaansZambian
zand {het}sand
Page 1 of 14 for the letter Z in the Dutch-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024