Advertisement
 Translation for 'oeverloper' from Dutch to English
NOUN   de oeverloper | de oeverlopers
vogelk.T
oeverloper {de} [Actitis hypoleucos]
common sandpiper
vogelk.T
Amerikaanse oeverloper {de} [Actitis macularius, syn.: Actitis macularia]
spotted sandpiper
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Dutch
  • Polyandrie komt onder meer voor bij de Amerikaanse oeverloper, het damhert, diverse kleine kattensoorten en de gedomesticeerde kat en bij sociale insecten als de honingbij en mieren.
  • De oeverloper ("Actitis hypoleucos") is een kleine steltloper uit het palearctisch gebied.
  • Andere kevers die langs de oever leven hebben eveneens vaak 'oever' in de naam zoals de oeverloper of oeverloopkever ("Nebria brevicollis"), die echter tot een ander geslacht behoort.
  • De kreek wordt omzoomd door moerassige weilandjes, waar wulp en kievit, en tijdens de vogeltrek ook witgatje, groenpootruiter en oeverloper te vinden zijn.
  • Vogels die veel worden gezien in het meer zijn de kleine strandloper, de bosruiter, en de oeverloper.

  • De Amerikaanse oeverloper ("Actitis macularius") is een kleine Noord-Amerikaanse steltloper uit de familie der strandlopers en snippen (Scolopacidae), verwant aan de oeverloper ("Actitis hypoleucos").
  • Vogels in het gebied zijn: aalscholver, oeverzwaluw, kleine plevier, oeverloper en groenpootruiter.
  • De gewone kortnek, oeverloper of oeverloopkever ("Nebria brevicollis") is een kever die behoort tot de familie loopkevers (Carabidae).
Advertisement
© dict.cc Dutch-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!