Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'avustaa' from Finnish to English
VERB   avustaa | avustan | avusti | avustanut
avustaato help [assist]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'avustaa' from Finnish to English

avustaa
to help [assist]
Advertisement
Usage Examples Finnish
 • Tekijänoikeusneuvosto avustaa opetusministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.
 • Berberiini avustaa muiden syöpähoitojen tehoa tai estää joidenkin syöpäsolujen kasvua koeputkikokeissa.
 • Temple on yksityisetsiväksi ryhtynyt entinen rikoskirjailija, joka yhdessä vaimonsa Steven kanssa avustaa usein Scotland Yardin tutkimuksissa.
 • Henkilökohtainen avustaja sananmukaisesti avustaa vammaista henkilöä hänen toimissaan.
 • Genny Shaw on aloitteleva FBI-agentti, joka avustaa Boothia seitsemännen kauden aikana.
 • Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi avustaa tai määrätä alaisensa virkamiehen avustamaan syrjinnän kohteeksi joutunutta henkilöä tämän oikeuksien turvaamisessa tai tarvittaessa hankkia tälle tätä tarkoitusta varten oikeusapua.
 • Yleisemmin termi ensyklopedisti voi viitata henkilöön, joka toimittaa ensyklopediaa tai avustaa sen kirjoittamisessa.
 • Tasa-arvovaltuutettu voi avustaa syrjinnän kohteeksi joutunutta ja avustaa tätä oikeuksien turvaamisessa sekä oikeudenkäynnissä, jos käsiteltävällä asialla on lain soveltamisen kannalta huomattava merkitys.
 • Riippuen hybridirakenteesta kiihdytyksissä voidaan avustaa sähkömoottorilla (esim. ...
 • Monissa kulttuureissa hallusinogeenisillä aineilla on perinteisesti voitu avustaa näkyjen syntymistä.
 • Kussakin valiokunnassa on noin 100 jäsentä (jäsen voi kuulua kahteen valiokuntaan), ja kutakin valiokuntaa avustaa komitean hallintoon kuuluva sihteeristö.
 • Sääntöjensä mukaan OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaitten nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä.
 • Hallinto-oikeudessa käräjänotaari avustaa asioiden valmistelussa ja toimii hallinto-oikeuden esittelijänä..
 • Venäjän hyökättyä ukrainaan helmikuussa 2022 länsimaat alkoivat avustaa maata asein. Tämä on aikajana valtioiden päätöksistä.
 • Moshfegh avustaa julkaisua "The Paris Review", jossa on julkaistu häneltä vuoden 2012 jälkeen kuusi novellia.
 • Kukin sopimusmaa päättää, mikä viranomainen toimii siellä keskusviranomaisena, joka avustaa palautushakemuksen tekijää.
 • Pääkirjastossa voi digitoida LP-levyt, C-kasetit, VHS-videokasetit, diat, negatiivit ja valokuvat. Henkilökuntaa avustaa tarvittaessa.
 • Puolustusministeriön yhteydessä toimii Turvallisuuskomitea, jonka tehtävänä on avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä laajoissa kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
 • San Marinolla on vapaaehtoinen armeija, "Corpi Militari", joka suorittaa seremonioita ja avustaa tarvittaessa poliisia.
 • Toisessa maailmansodassa sotilastulkkeja palveli Suomessa runsaasti. Tulkkien tärkein tehtävä oli avustaa sotavankien kuulustelussa.
Advertisement
© dict.cc Finnish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!