Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für ''y'' von Englisch nach Deutsch
y'all {pron} [coll., esp. Southern Am.]ihr
45
unit
yocto- {prefix} <y> [10 ^ -24]
Yokto- <y>
33
unit
yotta- {prefix} <Y> [10 ^ 24]
Yotta- <Y>
33
Y'know? [coll.]Weißt? [ugs.]
21
Y'know? [coll.]Weisch? [alemannisch]
Substantive
unit
year <a, y, yr>
Jahr {n} <a, y>
3975
printtech.
assembly <assy, ass'y>
Baugruppe {f} <BG>
214
ling.
y [letter]
{n} [Buchstabe]
18
chem.
yttrium <Y>
Yttrium {n} <Y>
11
biochem.
tyrosine <Tyr, Y> [C9H11NO3]
Tyrosin {n} <Tyr, Y>
7
ling.print
Y [letter]
{n} [Buchstabe]
2 Wörter: Andere
all y'all {pron} [Am.] [coll.]ihr (alle)
acad.publ.
no year {adv} <n.y.> [of publication]
ohne Jahr <o. J.>
y-connected {adj}sterngeschaltet
Y-shaped {adj}Y-förmig
Y-shaped {adj}y-förmig
2 Wörter: Substantive
mineral.
adamsite-(Y) [NaY [CO3]2·6H2O]
Adamsit-(Y) {m}
mineral.
aeschynite-(Y) [(Y,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6]
Aeschynit-(Y) {m}
mineral.
agardite-(Y) [(Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3H2O]
Agardit-(Y) {m}
mineral.
allanite-(Y) [(Y,Ce,Ca)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)]
Allanit-(Y) {m}
mineral.
ashcroftine-(Y) [K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8·8H2O]
Ashcroftin-(Y) {m}
mineral.
atelisite-(Y) [Y4Si3O8(OH)8]
Atelisit-(Y) {m}
RadioTV
B-Y signal
B-Y-Signal {n}
mineral.
bastnäsite-(Y) [(Y,Ce)(CO3)F]
Bastnäsit-(Y) {m}
mineral.
bijvoetite-(Y) [(Y,Dy)2(UO2)4(CO3)4(OH)6·11H2O]
Bijvoetit-(Y) {m}
mineral.
britholithe-(Y) [(Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F)]
Britholith-(Y) {m} [Abukumalit]
mineral.
cappelenite-(Y) [Ba(Y,Ce)6Si3B6O24F2]
Cappelenit-(Y) {m}
mineral.
cayalsite-(Y) [CaY6Al2Si4O18F6]
Cayalsit-(Y) {m}
mineral.
caysichite-(Y) [Ca3Y4(Yb,Er) [OH|(CO3)6|Si8O20]·8H2O]
Caysichit-(Y) {m}
mineral.
chernovite-(Y) [YAsO4]
Chernovit-(Y) {m}
mineral.
chukhrovite-(Y) [Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·10H2O]
Chukhrovit-(Y) {m}
mineral.
churchite-(Y) [(Y,Er,La) [PO4]·2H2O]
Churchit-(Y) {m}
mineral.
decrespignyite-(Y) [(Y,Gd,Dy)4Cu [Cl|(OH)5|(CO3)4]·2H2O]
Decrespignyit-(Y) {m}
mineral.
dessauite-(Y) [(Sr,Pb)(Y,U)Fe2(Ti,Fe)18O38]
Dessauit-(Y) {m}
mineral.
donnayite-(Y) [Sr3NaCaY(CO3)6·3H2O]
Donnayit-(Y) {m}
mineral.
fergusonite-(Y) [YNbO4]
Fergusonit-(Y) {m}
mineral.
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]
Fluorbritholit-(Y) {m}
mineral.
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]
Fluorbritholith-(Y) {m}
mineral.
fluorthalenite-(Y) [Y3 [F|Si3O10]] [fluorthalénite-(Y)]
Fluorthalénit-(Y) {m}
mineral.
formanite-(Y) [YTaO4]
Formanit-(Y) {m}
mineral.
gadolinite-(Y) [Y2Fe2+Be2Si2O10]
Gadolinit-(Y) {m}
mineral.
gagarinite-(Y) [NaCaY(F,Cl)6]
Gagarinit-(Y) {m}
mineral.
gerenite-(Y) [(Ca,Na)2(Y,Ce)3 [Si6O18]·2H2O]
Gerenit-(Y) {m}
mineral.
gramaccioliite-(Y) [(Pb,Sr)(Y,Mn)(Fe)2(Ti,Fe)18O38]
Gramaccioliit-(Y) {m}
mineral.
hellandite-(Y) [(Ca,Y)4(Y,Dy,Gd)2(Al,Fe) [(O,OH,F)2|B4Si4O22]]
Hellandit-(Y) {m}
mineral.
hizenite-(Y) [Ca2Y6(CO3)11·14H2O]
Hizenit-(Y) {m}
mineral.
horvathite-(Y) [NaY [F2|CO3]] [horváthite-(Y)]
Horváthit-(Y) {m}
mineral.
hundholmenite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na)15(Al,Fe)CaxAs1-x(Si,As)Si6B3(O,F)48]
Hundholmenit-(Y) {m}
mineral.
Iimoriite-(Y) [Y2(SiO4)(CO3)]
Iimoriit-(Y) {m}
mineral.
iwashiroite-(Y) [YTaO4]
Iwashiroit-(Y) {m}
mineral.
kainosite-(Y) [Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)·H2O]
Kainosit-(Y) {m}
mineral.
kamotoite-(Y) [(Y,Nd,Gd)2U4(CO3)3·14.5 H2O]
Kamotoit-(Y) {m}
mineral.
kamphaugite-(Y) [CaY [OH|(CO3)2]·1-1.5 H2O]
Kamphaugit-(Y) {m}
mineral.
kapitsaite-(Y) [(Ba,K,Pb)4(Y,Ca,Na)2 [(F,OH)|I(B,Si)4O4](Si4O12)2]
Kapitsait-(Y) {m}
mineral.
keiviite-(Y) [(Y,Yb)2Si2O7]
Keiviit-(Y) {m}
mineral.
kimuraite-(Y) [CaY2(CO3)4·6H2O]
Kimurait-(Y) {m}
mineral.
kuliokite-(Y) [(Y,Yb)4Al(SiO4)2(OH)2F5]
Kuliokit-(Y) {m}
mineral.
lecoqite-(Y) [Na3Y(CO3)3·6H2O]
Lecoqit-(Y) {m}
letter yYpsilon {n}
letter yfremdes I {n} [österr.] [veraltend] [Ypsilon]
mineral.
levinsonite-(Y) [(Y,Nd,Ce)Al [(So4)2|C2O4]·12H2O]
Levinsonit-(Y) {m}
mineral.
lokkaite-(Y) [CaY4(CO3)7·9H2O]
Lokkait-(Y) {m}
mineral.
loranskite-(Y) [(Y,Ce,Ca)ZrTaO6]
Loranskit-(Y) {m}
mineral.
lusernaite-(Y) [Y4Al(CO3)2(OH)10F·6H2O]
Lusernait-(Y) {m}
mineral.
magnesiorowlandite-(Y) [Y4(Mg,Fe)(Si2O7)2F2]
Magnesiorowlandit-(Y) {m}
mineral.
mckelveyite-(Y) [Ba3Na(Ca,U)Y(CO3)6·3H2O]
Mckelveyit-(Y) {m}
mineral.
menzerite-(Y)
Menzerit-(Y) {m}
mineral.
minasgeraisite-(Y) [CaY2Be2Si2O10]
Minasgeraisit-(Y) {m}
mineral.
mineevite-(Y) [Na25Ba(Y,Gd,Dy)2 [Cl|F2|(SO4)2|(HCO3)4|(CO3)11]]
Mineevit-(Y) {m}
mineral.
monteregianite-(Y) [(Na,K)6(Y,Ca)2Si16O38·10H2O]
Monteregianit-(Y) {m}
mineral.
moskvinite-(Y) [Na2K(Y,REE) [Si6O15]]
Moskvinit-(Y) {m}
mineral.
moydite-(Y) [Y(CO3)B(OH)4]
Moydit-(Y) {m}
mineral.
murataite-(Y) [(Y,Na)6(Zn,Fe)5(Ti,Nb)12(O,F,OH)43]
Muratait-(Y) {m}
biochem.
neuropeptide Y
Neuropeptid Y {n}
mineral.
okanoganite-(Y) [(Na,Ca)3(Y,Ce)12Si6B2O27F14]
Okanoganit-(Y) {m}
mineral.
oxyyttropyrochlore-(Y) [(Y,Vc)2Nb2O6O]
Oxyyttropyrochlor-(Y) {m}
mineral.
paraniite-(Y) [Ca2Y [AsO4|(WO4)2]]
Paraniit-(Y) {m}
mineral.
peatite-(Y) [Li4Na12(Y,Na,Ca,REE)12(PO4)12(CO3)4(F,OH)8]
Peatit-(Y) {m}
mineral.
petersite-(Y) [(Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6·3H2O]
Petersit-(Y) {m}
mineral.
písekite-(Y) [(Y,As,Ca,Fe,U)(Nb,Ti,Ta)O4]
Písekit-(Y) {m}
mineral.
proshchenkoite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na,Mn)15FeCa(P,Si)Si6B3(O,F)48]
Proshchenkoit-(Y) {m}
mineral.
pyatenkoite-(Y) [Na5(Y,Dy)(Ti,Nb) [Si6O18]·6H2O]
Pyatenkoit-(Y) {m}
mineral.
ramikite-(Y) [Li4(Na,Ca)12(Y,Ca,REE)6Zr6(PO4)12(CO3)4O4 [(OH),F]4]
Ramikit-(Y) {m}
mineral.
reederite-(Y) [(Na,Al,Mn,Ca)15(Y,Ce,Nd,La)2 [(Cl,F)|(SO3F)|(CO3)9]]
Reederit-(Y) {m}
mineral.
rhabdophane-(Y) [YPO4·H2O]
Rhabdophan-(Y) {m}
mineral.
rowlandite-(Y) [Y4FeSi4O14F2]
Rowlandit-(Y) {m}
mineral.
samarskite-(Y) [(Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16]
Ampangabéit {m}
mineral.
samarskite-(Y) [(Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16]
Samarskit-(Y) {m}
mineral.
saryarkite-(Y) [Ca(Y,Th)Al5(SiO4)2(PO4,SO4)2(OH)7·6H2O]
Saryarkit-(Y) {m}
mineral.
sazykinaite-(Y) [(Na,K)5Y(Zr,Ti) [Si6O18]·6H2O]
Sazykinait-(Y) {m}
mineral.
schlüterite-(Y) [(Y,REE)2AlSi2O7(OH)2F]
Schlüterit-(Y) {m}
mineral.
sejkoraite-(Y) [Y2 [(UO2)8O6(SO4)4(OH)2]·26H2O]
Sejkorait-(Y) {m}
mineral.
shomiokite-(Y) [Na3Y [CO3]3·3H2O]
Shomiokit-(Y) {m}
mineral.
stornesite-(Y) [(Y,Ca)Na6(Ca,Na)8(Mg,Fe)43(PO4)36]
Stornesit-(Y) {m}
mineral.
synchisite-(Y) [Ca(Y,La) [F|(CO3)2]]
Synchisit-(Y) {m}
mineral.
takanawaite-(Y) [YTaO4]
Takanawait-(Y) {m}
mineral.
tantalaeschynite-(Y) [(Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6]
Tantalaeschynit-(Y) {m}
mineral.
tengerite-(Y) [Y3(CO3)4·2-3 H2O]
Tengerit-(Y) {m}
mineral.
thalenite-(Y) [Y3Si3O10(OH)]
Thalénit-(Y) {m}
mineral.
thomasclarkite-(Y) [Na(Y,Ce,La) [(OH)3|HCO3]·4H2O]
Thomasclarkit-(Y) {m}
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für ''y'' von Englisch nach Deutsch

y'all {pron} [coll., esp. Southern Am.]
ihr
yocto- {prefix} <y> [10 ^ -24]
Yokto- <y>unit
Werbung
yotta- {prefix} <Y> [10 ^ 24]
Yotta- <Y>unit
Y'know? [coll.]
Weißt? [ugs.]

Weisch? [alemannisch]

year <a, y, yr>
Jahr {n} <a, y>unit
assembly <assy, ass'y>
Baugruppe {f} <BG>printtech.
y [letter]
{n} [Buchstabe]ling.
yttrium <Y>
Yttrium {n} <Y>chem.
tyrosine <Tyr, Y> [C9H11NO3]
Tyrosin {n} <Tyr, Y>biochem.
Y [letter]
{n} [Buchstabe]ling.print

all y'all {pron} [Am.] [coll.]
ihr (alle)
no year {adv} <n.y.> [of publication]
ohne Jahr <o. J.>acad.publ.
y-connected {adj}
sterngeschaltet
Y-shaped {adj}
Y-förmig

y-förmig

adamsite-(Y) [NaY [CO3]2·6H2O]
Adamsit-(Y) {m}mineral.
aeschynite-(Y) [(Y,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6]
Aeschynit-(Y) {m}mineral.
agardite-(Y) [(Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3H2O]
Agardit-(Y) {m}mineral.
allanite-(Y) [(Y,Ce,Ca)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)]
Allanit-(Y) {m}mineral.
ashcroftine-(Y) [K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8·8H2O]
Ashcroftin-(Y) {m}mineral.
atelisite-(Y) [Y4Si3O8(OH)8]
Atelisit-(Y) {m}mineral.
B-Y signal
B-Y-Signal {n}RadioTV
bastnäsite-(Y) [(Y,Ce)(CO3)F]
Bastnäsit-(Y) {m}mineral.
bijvoetite-(Y) [(Y,Dy)2(UO2)4(CO3)4(OH)6·11H2O]
Bijvoetit-(Y) {m}mineral.
britholithe-(Y) [(Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F)]
Britholith-(Y) {m} [Abukumalit]mineral.
cappelenite-(Y) [Ba(Y,Ce)6Si3B6O24F2]
Cappelenit-(Y) {m}mineral.
cayalsite-(Y) [CaY6Al2Si4O18F6]
Cayalsit-(Y) {m}mineral.
caysichite-(Y) [Ca3Y4(Yb,Er) [OH|(CO3)6|Si8O20]·8H2O]
Caysichit-(Y) {m}mineral.
chernovite-(Y) [YAsO4]
Chernovit-(Y) {m}mineral.
chukhrovite-(Y) [Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·10H2O]
Chukhrovit-(Y) {m}mineral.
churchite-(Y) [(Y,Er,La) [PO4]·2H2O]
Churchit-(Y) {m}mineral.
decrespignyite-(Y) [(Y,Gd,Dy)4Cu [Cl|(OH)5|(CO3)4]·2H2O]
Decrespignyit-(Y) {m}mineral.
dessauite-(Y) [(Sr,Pb)(Y,U)Fe2(Ti,Fe)18O38]
Dessauit-(Y) {m}mineral.
donnayite-(Y) [Sr3NaCaY(CO3)6·3H2O]
Donnayit-(Y) {m}mineral.
fergusonite-(Y) [YNbO4]
Fergusonit-(Y) {m}mineral.
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]
Fluorbritholit-(Y) {m}mineral.

Fluorbritholith-(Y) {m}mineral.
fluorthalenite-(Y) [Y3 [F|Si3O10]] [fluorthalénite-(Y)]
Fluorthalénit-(Y) {m}mineral.
formanite-(Y) [YTaO4]
Formanit-(Y) {m}mineral.
gadolinite-(Y) [Y2Fe2+Be2Si2O10]
Gadolinit-(Y) {m}mineral.
gagarinite-(Y) [NaCaY(F,Cl)6]
Gagarinit-(Y) {m}mineral.
gerenite-(Y) [(Ca,Na)2(Y,Ce)3 [Si6O18]·2H2O]
Gerenit-(Y) {m}mineral.
gramaccioliite-(Y) [(Pb,Sr)(Y,Mn)(Fe)2(Ti,Fe)18O38]
Gramaccioliit-(Y) {m}mineral.
hellandite-(Y) [(Ca,Y)4(Y,Dy,Gd)2(Al,Fe) [(O,OH,F)2|B4Si4O22]]
Hellandit-(Y) {m}mineral.
hizenite-(Y) [Ca2Y6(CO3)11·14H2O]
Hizenit-(Y) {m}mineral.
horvathite-(Y) [NaY [F2|CO3]] [horváthite-(Y)]
Horváthit-(Y) {m}mineral.
hundholmenite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na)15(Al,Fe)CaxAs1-x(Si,As)Si6B3(O,F)48]
Hundholmenit-(Y) {m}mineral.
Iimoriite-(Y) [Y2(SiO4)(CO3)]
Iimoriit-(Y) {m}mineral.
iwashiroite-(Y) [YTaO4]
Iwashiroit-(Y) {m}mineral.
kainosite-(Y) [Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)·H2O]
Kainosit-(Y) {m}mineral.
kamotoite-(Y) [(Y,Nd,Gd)2U4(CO3)3·14.5 H2O]
Kamotoit-(Y) {m}mineral.
kamphaugite-(Y) [CaY [OH|(CO3)2]·1-1.5 H2O]
Kamphaugit-(Y) {m}mineral.
kapitsaite-(Y) [(Ba,K,Pb)4(Y,Ca,Na)2 [(F,OH)|I(B,Si)4O4](Si4O12)2]
Kapitsait-(Y) {m}mineral.
keiviite-(Y) [(Y,Yb)2Si2O7]
Keiviit-(Y) {m}mineral.
kimuraite-(Y) [CaY2(CO3)4·6H2O]
Kimurait-(Y) {m}mineral.
kuliokite-(Y) [(Y,Yb)4Al(SiO4)2(OH)2F5]
Kuliokit-(Y) {m}mineral.
lecoqite-(Y) [Na3Y(CO3)3·6H2O]
Lecoqit-(Y) {m}mineral.
letter y
Ypsilon {n}

fremdes I {n} [österr.] [veraltend] [Ypsilon]
levinsonite-(Y) [(Y,Nd,Ce)Al [(So4)2|C2O4]·12H2O]
Levinsonit-(Y) {m}mineral.
lokkaite-(Y) [CaY4(CO3)7·9H2O]
Lokkait-(Y) {m}mineral.
loranskite-(Y) [(Y,Ce,Ca)ZrTaO6]
Loranskit-(Y) {m}mineral.
lusernaite-(Y) [Y4Al(CO3)2(OH)10F·6H2O]
Lusernait-(Y) {m}mineral.
magnesiorowlandite-(Y) [Y4(Mg,Fe)(Si2O7)2F2]
Magnesiorowlandit-(Y) {m}mineral.
mckelveyite-(Y) [Ba3Na(Ca,U)Y(CO3)6·3H2O]
Mckelveyit-(Y) {m}mineral.
menzerite-(Y)
Menzerit-(Y) {m}mineral.
minasgeraisite-(Y) [CaY2Be2Si2O10]
Minasgeraisit-(Y) {m}mineral.
mineevite-(Y) [Na25Ba(Y,Gd,Dy)2 [Cl|F2|(SO4)2|(HCO3)4|(CO3)11]]
Mineevit-(Y) {m}mineral.
monteregianite-(Y) [(Na,K)6(Y,Ca)2Si16O38·10H2O]
Monteregianit-(Y) {m}mineral.
moskvinite-(Y) [Na2K(Y,REE) [Si6O15]]
Moskvinit-(Y) {m}mineral.
moydite-(Y) [Y(CO3)B(OH)4]
Moydit-(Y) {m}mineral.
murataite-(Y) [(Y,Na)6(Zn,Fe)5(Ti,Nb)12(O,F,OH)43]
Muratait-(Y) {m}mineral.
neuropeptide Y
Neuropeptid Y {n}biochem.
okanoganite-(Y) [(Na,Ca)3(Y,Ce)12Si6B2O27F14]
Okanoganit-(Y) {m}mineral.
oxyyttropyrochlore-(Y) [(Y,Vc)2Nb2O6O]
Oxyyttropyrochlor-(Y) {m}mineral.
paraniite-(Y) [Ca2Y [AsO4|(WO4)2]]
Paraniit-(Y) {m}mineral.
peatite-(Y) [Li4Na12(Y,Na,Ca,REE)12(PO4)12(CO3)4(F,OH)8]
Peatit-(Y) {m}mineral.
petersite-(Y) [(Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6·3H2O]
Petersit-(Y) {m}mineral.
písekite-(Y) [(Y,As,Ca,Fe,U)(Nb,Ti,Ta)O4]
Písekit-(Y) {m}mineral.
proshchenkoite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na,Mn)15FeCa(P,Si)Si6B3(O,F)48]
Proshchenkoit-(Y) {m}mineral.
pyatenkoite-(Y) [Na5(Y,Dy)(Ti,Nb) [Si6O18]·6H2O]
Pyatenkoit-(Y) {m}mineral.
ramikite-(Y) [Li4(Na,Ca)12(Y,Ca,REE)6Zr6(PO4)12(CO3)4O4 [(OH),F]4]
Ramikit-(Y) {m}mineral.
reederite-(Y) [(Na,Al,Mn,Ca)15(Y,Ce,Nd,La)2 [(Cl,F)|(SO3F)|(CO3)9]]
Reederit-(Y) {m}mineral.
rhabdophane-(Y) [YPO4·H2O]
Rhabdophan-(Y) {m}mineral.
rowlandite-(Y) [Y4FeSi4O14F2]
Rowlandit-(Y) {m}mineral.
samarskite-(Y) [(Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16]
Ampangabéit {m}mineral.

Samarskit-(Y) {m}mineral.
saryarkite-(Y) [Ca(Y,Th)Al5(SiO4)2(PO4,SO4)2(OH)7·6H2O]
Saryarkit-(Y) {m}mineral.
sazykinaite-(Y) [(Na,K)5Y(Zr,Ti) [Si6O18]·6H2O]
Sazykinait-(Y) {m}mineral.
schlüterite-(Y) [(Y,REE)2AlSi2O7(OH)2F]
Schlüterit-(Y) {m}mineral.
sejkoraite-(Y) [Y2 [(UO2)8O6(SO4)4(OH)2]·26H2O]
Sejkorait-(Y) {m}mineral.
shomiokite-(Y) [Na3Y [CO3]3·3H2O]
Shomiokit-(Y) {m}mineral.
stornesite-(Y) [(Y,Ca)Na6(Ca,Na)8(Mg,Fe)43(PO4)36]
Stornesit-(Y) {m}mineral.
synchisite-(Y) [Ca(Y,La) [F|(CO3)2]]
Synchisit-(Y) {m}mineral.
takanawaite-(Y) [YTaO4]
Takanawait-(Y) {m}mineral.
tantalaeschynite-(Y) [(Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6]
Tantalaeschynit-(Y) {m}mineral.
tengerite-(Y) [Y3(CO3)4·2-3 H2O]
Tengerit-(Y) {m}mineral.
thalenite-(Y) [Y3Si3O10(OH)]
Thalénit-(Y) {m}mineral.
thomasclarkite-(Y) [Na(Y,Ce,La) [(OH)3|HCO3]·4H2O]
Thomasclarkit-(Y) {m}mineral.
 • Jahr {n} <a, y> = year <a, y, yr>
 • Yokto- <y> = yocto- <y> [10 ^ -24]
 • Yotta- <Y> = yotta- <Y> [10 ^ 24]
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Englisch
 • Consequences of this axiomatization of converse include "x"˘˘ = "x", ¬("x"˘) = (¬"x")˘, ("x" ∨ "y")˘ = "x"˘ ∨ "y"˘, and ("x"•"y")˘ = "y"˘•"x"˘.
 • (1) "x" ≤ "y" implies that μ("x","y")=0, for all "x", "y" in "P".
 • If "y" in "Y" and "f" −1("y") is a finite set, the degree of "f" can be computed by considering the "m"-th local homology groups of "X" at each point in "f" −1("y").
 • An equivalent definition is that the form defined as "g"("x","y") = "y"TH("x")"y" is a sum of squares of forms.
 • For a bipartite graph "G" = ("X"+"Y", "E"), a fractional matching can be presented as a matrix with |"X"| rows and |"Y"| columns. The value of the entry in row "x" and column "y" is the fraction of the edge ("x","y").

 • If "y ≥ 0" and "x" ≤ "y" then "x"+ ≤ "y".
 • If we denote the span of the range of "????" by "X" ⊗ "Y" then it can be shown that "X" ⊗ "Y" together with "????" forms a tensor product of "X" and "Y" (where "x" ⊗ "y" := "????"("x", "y")).
 • As an algebra over "k", the Pareigis algebra is generated by elements "x","y", 1/"y", with the relations "xy" + "yx" = "x"2 = 0. The coproduct takes "x" to "x"⊗1 + (1/"y")⊗"x" and "y" to "y"⊗"y", and the counit takes "x" to 0 and "y" to 1. The antipode takes "x" to "xy" and "y" to its inverse and has order 4.
 • Note that the expression "y"−1 is only formal since it is not meaningful to speak of the module-element "y" being invertible, but the notation helps to suggest that "y"⋅("y"−1"N") ⊆ "N". The set "y" −1"N" is always a right ideal of "R".
 • Here, "F'y" denotes the "y"-component of the central force, and "y"/"r" equals the cosine of the angle between the "y"-axis and the radial vector r.

 • In this case, "A" = -1 and "X"(0, "y") = "Y"(0, "y") = 0 for all "y", so this system satisfy the hypothesis of Lyapunov-Malkin theorem.
 • Let "X" and "Y" be sets, let "p" be a predicate on "X" × "Y" and let "f" be a real number in the interval 1. If for each "x" in "X" and at least "f |Y|" of the elements "y" in "Y" satisfy "p"("x", "y"), then there exists a "y" in "Y" such that there exist at least "f |X|" elements "x" in "X" that satisfy "p"("x", "y").
 • Define the function "F"("p") as the difference between "y"("t'b"; "p") and the specified boundary value "y'b": "F"("p") = "y"("t'b"; "p") − "y'b". Then for every solution ("y"a, "y"b) of the boundary value problem we have "y"a="y"0 while "y"b corresponds to a root of "F". This root can be solved by any root-finding method given that certain method-dependent prerequisites are satisfied. This often will require initial guesses to "y"a and "y"b. Typically, analytic root finding is impossible and iterative methods such as Newton's method are used for this task.
 • "All y'all", "all of y'all", and "alls y'all" are used by some speakers to indicate a larger group than is necessarily implied by simply "y'all". "All y'all" can also be used for emphasis; the existence of this etymologically pleonastic form is further evidence that speakers now perceive "y'all" as a grammatically indivisible unit.
 • The behaviour of "y" [...] as a function of "y" in the vicinity of "y" = "y"0 may be taken as the defining feature of a wage subsidy system.

 • (where cl{"y"} denotes the closure of the singleton set {"y"}, i.e. the intersection of all closed sets containing {"y"}), we say that "x" is a specialization of "y" and that "y" is a generalization of "x"; this is commonly written "y ⤳ x".
 • A partial order defines a notion of comparison. Two elements "x" and "y" may stand in any of four mutually exclusive relationships to each other: either "x" < "y", or "x" = "y", or "x" > "y", or "x" and "y" are "incomparable".
Werbung
© dict.cc English-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!