Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'Y' von Englisch nach Deutsch
NOUN   a Y | Ys
SYNO atomic number 39 | wye | Y | ...
y'all {pron} [coll., esp. Southern Am.]ihr
45
unit
yocto- {prefix} <y> [10 ^ -24]
Yokto- <y>
33
unit
yotta- {prefix} <Y> [10 ^ 24]
Yotta- <Y>
33
Y'know? [coll.]Weißt? [ugs.]
21
Y'know? [coll.]Weisch? [alemannisch]
Substantive
unit
year <a, y, yr>
Jahr {n} <a, y>
3955
printtech.
assembly <assy, ass'y>
Baugruppe {f} <BG>
211
ling.
y [letter]
{n} [Buchstabe]
17
chem.
yttrium <Y>
Yttrium {n} <Y>
11
biochem.
tyrosine <Tyr, Y> [C9H11NO3]
Tyrosin {n} <Tyr, Y>
7
ling.print
Y [letter]
{n} [Buchstabe]
2 Wörter: Andere
all y'all {pron} [Am.] [coll.]ihr (alle)
acad.publ.
no year {adv} <n.y.> [of publication]
ohne Jahr <o. J.>
y-connected {adj}sterngeschaltet
Y-shaped {adj}Y-förmig
Y-shaped {adj}y-förmig
2 Wörter: Substantive
mineral.
adamsite-(Y) [NaY [CO3]2·6H2O]
Adamsit-(Y) {m}
mineral.
aeschynite-(Y) [(Y,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6]
Aeschynit-(Y) {m}
mineral.
agardite-(Y) [(Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3H2O]
Agardit-(Y) {m}
mineral.
allanite-(Y) [(Y,Ce,Ca)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)]
Allanit-(Y) {m}
mineral.
ashcroftine-(Y) [K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8·8H2O]
Ashcroftin-(Y) {m}
mineral.
atelisite-(Y) [Y4Si3O8(OH)8]
Atelisit-(Y) {m}
RadioTV
B-Y signal
B-Y-Signal {n}
mineral.
bastnäsite-(Y) [(Y,Ce)(CO3)F]
Bastnäsit-(Y) {m}
mineral.
bijvoetite-(Y) [(Y,Dy)2(UO2)4(CO3)4(OH)6·11H2O]
Bijvoetit-(Y) {m}
mineral.
britholithe-(Y) [(Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F)]
Britholith-(Y) {m} [Abukumalit]
mineral.
cappelenite-(Y) [Ba(Y,Ce)6Si3B6O24F2]
Cappelenit-(Y) {m}
mineral.
cayalsite-(Y) [CaY6Al2Si4O18F6]
Cayalsit-(Y) {m}
mineral.
caysichite-(Y) [Ca3Y4(Yb,Er) [OH|(CO3)6|Si8O20]·8H2O]
Caysichit-(Y) {m}
mineral.
chernovite-(Y) [YAsO4]
Chernovit-(Y) {m}
mineral.
chukhrovite-(Y) [Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·10H2O]
Chukhrovit-(Y) {m}
mineral.
churchite-(Y) [(Y,Er,La) [PO4]·2H2O]
Churchit-(Y) {m}
mineral.
decrespignyite-(Y) [(Y,Gd,Dy)4Cu [Cl|(OH)5|(CO3)4]·2H2O]
Decrespignyit-(Y) {m}
mineral.
dessauite-(Y) [(Sr,Pb)(Y,U)Fe2(Ti,Fe)18O38]
Dessauit-(Y) {m}
mineral.
donnayite-(Y) [Sr3NaCaY(CO3)6·3H2O]
Donnayit-(Y) {m}
mineral.
fergusonite-(Y) [YNbO4]
Fergusonit-(Y) {m}
mineral.
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]
Fluorbritholit-(Y) {m}
mineral.
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]
Fluorbritholith-(Y) {m}
mineral.
fluorthalenite-(Y) [Y3 [F|Si3O10]] [fluorthalénite-(Y)]
Fluorthalénit-(Y) {m}
mineral.
formanite-(Y) [YTaO4]
Formanit-(Y) {m}
mineral.
gadolinite-(Y) [Y2Fe2+Be2Si2O10]
Gadolinit-(Y) {m}
mineral.
gagarinite-(Y) [NaCaY(F,Cl)6]
Gagarinit-(Y) {m}
mineral.
gerenite-(Y) [(Ca,Na)2(Y,Ce)3 [Si6O18]·2H2O]
Gerenit-(Y) {m}
mineral.
gramaccioliite-(Y) [(Pb,Sr)(Y,Mn)(Fe)2(Ti,Fe)18O38]
Gramaccioliit-(Y) {m}
mineral.
hellandite-(Y) [(Ca,Y)4(Y,Dy,Gd)2(Al,Fe) [(O,OH,F)2|B4Si4O22]]
Hellandit-(Y) {m}
mineral.
hizenite-(Y) [Ca2Y6(CO3)11·14H2O]
Hizenit-(Y) {m}
mineral.
horvathite-(Y) [NaY [F2|CO3]] [horváthite-(Y)]
Horváthit-(Y) {m}
mineral.
hundholmenite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na)15(Al,Fe)CaxAs1-x(Si,As)Si6B3(O,F)48]
Hundholmenit-(Y) {m}
mineral.
Iimoriite-(Y) [Y2(SiO4)(CO3)]
Iimoriit-(Y) {m}
mineral.
iwashiroite-(Y) [YTaO4]
Iwashiroit-(Y) {m}
mineral.
kainosite-(Y) [Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)·H2O]
Kainosit-(Y) {m}
mineral.
kamotoite-(Y) [(Y,Nd,Gd)2U4(CO3)3·14.5 H2O]
Kamotoit-(Y) {m}
mineral.
kamphaugite-(Y) [CaY [OH|(CO3)2]·1-1.5 H2O]
Kamphaugit-(Y) {m}
mineral.
kapitsaite-(Y) [(Ba,K,Pb)4(Y,Ca,Na)2 [(F,OH)|I(B,Si)4O4](Si4O12)2]
Kapitsait-(Y) {m}
mineral.
keiviite-(Y) [(Y,Yb)2Si2O7]
Keiviit-(Y) {m}
mineral.
kimuraite-(Y) [CaY2(CO3)4·6H2O]
Kimurait-(Y) {m}
mineral.
kuliokite-(Y) [(Y,Yb)4Al(SiO4)2(OH)2F5]
Kuliokit-(Y) {m}
mineral.
lecoqite-(Y) [Na3Y(CO3)3·6H2O]
Lecoqit-(Y) {m}
letter yYpsilon {n}
letter yfremdes I {n} [österr.] [veraltend] [Ypsilon]
mineral.
levinsonite-(Y) [(Y,Nd,Ce)Al [(So4)2|C2O4]·12H2O]
Levinsonit-(Y) {m}
mineral.
lokkaite-(Y) [CaY4(CO3)7·9H2O]
Lokkait-(Y) {m}
mineral.
loranskite-(Y) [(Y,Ce,Ca)ZrTaO6]
Loranskit-(Y) {m}
mineral.
lusernaite-(Y) [Y4Al(CO3)2(OH)10F·6H2O]
Lusernait-(Y) {m}
mineral.
magnesiorowlandite-(Y) [Y4(Mg,Fe)(Si2O7)2F2]
Magnesiorowlandit-(Y) {m}
mineral.
mckelveyite-(Y) [Ba3Na(Ca,U)Y(CO3)6·3H2O]
Mckelveyit-(Y) {m}
mineral.
menzerite-(Y)
Menzerit-(Y) {m}
mineral.
minasgeraisite-(Y) [CaY2Be2Si2O10]
Minasgeraisit-(Y) {m}
mineral.
mineevite-(Y) [Na25Ba(Y,Gd,Dy)2 [Cl|F2|(SO4)2|(HCO3)4|(CO3)11]]
Mineevit-(Y) {m}
mineral.
monteregianite-(Y) [(Na,K)6(Y,Ca)2Si16O38·10H2O]
Monteregianit-(Y) {m}
mineral.
moskvinite-(Y) [Na2K(Y,REE) [Si6O15]]
Moskvinit-(Y) {m}
mineral.
moydite-(Y) [Y(CO3)B(OH)4]
Moydit-(Y) {m}
mineral.
murataite-(Y) [(Y,Na)6(Zn,Fe)5(Ti,Nb)12(O,F,OH)43]
Muratait-(Y) {m}
biochem.
neuropeptide Y
Neuropeptid Y {n}
mineral.
okanoganite-(Y) [(Na,Ca)3(Y,Ce)12Si6B2O27F14]
Okanoganit-(Y) {m}
mineral.
oxyyttropyrochlore-(Y) [(Y,Vc)2Nb2O6O]
Oxyyttropyrochlor-(Y) {m}
mineral.
paraniite-(Y) [Ca2Y [AsO4|(WO4)2]]
Paraniit-(Y) {m}
mineral.
peatite-(Y) [Li4Na12(Y,Na,Ca,REE)12(PO4)12(CO3)4(F,OH)8]
Peatit-(Y) {m}
mineral.
petersite-(Y) [(Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6·3H2O]
Petersit-(Y) {m}
mineral.
písekite-(Y) [(Y,As,Ca,Fe,U)(Nb,Ti,Ta)O4]
Písekit-(Y) {m}
mineral.
proshchenkoite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na,Mn)15FeCa(P,Si)Si6B3(O,F)48]
Proshchenkoit-(Y) {m}
mineral.
pyatenkoite-(Y) [Na5(Y,Dy)(Ti,Nb) [Si6O18]·6H2O]
Pyatenkoit-(Y) {m}
mineral.
ramikite-(Y) [Li4(Na,Ca)12(Y,Ca,REE)6Zr6(PO4)12(CO3)4O4 [(OH),F]4]
Ramikit-(Y) {m}
mineral.
reederite-(Y) [(Na,Al,Mn,Ca)15(Y,Ce,Nd,La)2 [(Cl,F)|(SO3F)|(CO3)9]]
Reederit-(Y) {m}
mineral.
rhabdophane-(Y) [YPO4·H2O]
Rhabdophan-(Y) {m}
mineral.
rowlandite-(Y) [Y4FeSi4O14F2]
Rowlandit-(Y) {m}
mineral.
samarskite-(Y) [(Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16]
Ampangabéit {m}
mineral.
samarskite-(Y) [(Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16]
Samarskit-(Y) {m}
mineral.
saryarkite-(Y) [Ca(Y,Th)Al5(SiO4)2(PO4,SO4)2(OH)7·6H2O]
Saryarkit-(Y) {m}
mineral.
sazykinaite-(Y) [(Na,K)5Y(Zr,Ti) [Si6O18]·6H2O]
Sazykinait-(Y) {m}
mineral.
schlüterite-(Y) [(Y,REE)2AlSi2O7(OH)2F]
Schlüterit-(Y) {m}
mineral.
sejkoraite-(Y) [Y2 [(UO2)8O6(SO4)4(OH)2]·26H2O]
Sejkorait-(Y) {m}
mineral.
shomiokite-(Y) [Na3Y [CO3]3·3H2O]
Shomiokit-(Y) {m}
mineral.
stornesite-(Y) [(Y,Ca)Na6(Ca,Na)8(Mg,Fe)43(PO4)36]
Stornesit-(Y) {m}
mineral.
synchisite-(Y) [Ca(Y,La) [F|(CO3)2]]
Synchisit-(Y) {m}
mineral.
takanawaite-(Y) [YTaO4]
Takanawait-(Y) {m}
mineral.
tantalaeschynite-(Y) [(Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6]
Tantalaeschynit-(Y) {m}
mineral.
tengerite-(Y) [Y3(CO3)4·2-3 H2O]
Tengerit-(Y) {m}
mineral.
thalenite-(Y) [Y3Si3O10(OH)]
Thalénit-(Y) {m}
mineral.
thomasclarkite-(Y) [Na(Y,Ce,La) [(OH)3|HCO3]·4H2O]
Thomasclarkit-(Y) {m}
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'Y' von Englisch nach Deutsch

y'all {pron} [coll., esp. Southern Am.]
ihr
yocto- {prefix} <y> [10 ^ -24]
Yokto- <y>unit
Werbung
yotta- {prefix} <Y> [10 ^ 24]
Yotta- <Y>unit
Y'know? [coll.]
Weißt? [ugs.]

Weisch? [alemannisch]

year <a, y, yr>
Jahr {n} <a, y>unit
assembly <assy, ass'y>
Baugruppe {f} <BG>printtech.
y [letter]
{n} [Buchstabe]ling.
yttrium <Y>
Yttrium {n} <Y>chem.
tyrosine <Tyr, Y> [C9H11NO3]
Tyrosin {n} <Tyr, Y>biochem.
Y [letter]
{n} [Buchstabe]ling.print

all y'all {pron} [Am.] [coll.]
ihr (alle)
no year {adv} <n.y.> [of publication]
ohne Jahr <o. J.>acad.publ.
y-connected {adj}
sterngeschaltet
Y-shaped {adj}
Y-förmig

y-förmig

adamsite-(Y) [NaY [CO3]2·6H2O]
Adamsit-(Y) {m}mineral.
aeschynite-(Y) [(Y,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6]
Aeschynit-(Y) {m}mineral.
agardite-(Y) [(Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3H2O]
Agardit-(Y) {m}mineral.
allanite-(Y) [(Y,Ce,Ca)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)]
Allanit-(Y) {m}mineral.
ashcroftine-(Y) [K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8·8H2O]
Ashcroftin-(Y) {m}mineral.
atelisite-(Y) [Y4Si3O8(OH)8]
Atelisit-(Y) {m}mineral.
B-Y signal
B-Y-Signal {n}RadioTV
bastnäsite-(Y) [(Y,Ce)(CO3)F]
Bastnäsit-(Y) {m}mineral.
bijvoetite-(Y) [(Y,Dy)2(UO2)4(CO3)4(OH)6·11H2O]
Bijvoetit-(Y) {m}mineral.
britholithe-(Y) [(Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F)]
Britholith-(Y) {m} [Abukumalit]mineral.
cappelenite-(Y) [Ba(Y,Ce)6Si3B6O24F2]
Cappelenit-(Y) {m}mineral.
cayalsite-(Y) [CaY6Al2Si4O18F6]
Cayalsit-(Y) {m}mineral.
caysichite-(Y) [Ca3Y4(Yb,Er) [OH|(CO3)6|Si8O20]·8H2O]
Caysichit-(Y) {m}mineral.
chernovite-(Y) [YAsO4]
Chernovit-(Y) {m}mineral.
chukhrovite-(Y) [Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13·10H2O]
Chukhrovit-(Y) {m}mineral.
churchite-(Y) [(Y,Er,La) [PO4]·2H2O]
Churchit-(Y) {m}mineral.
decrespignyite-(Y) [(Y,Gd,Dy)4Cu [Cl|(OH)5|(CO3)4]·2H2O]
Decrespignyit-(Y) {m}mineral.
dessauite-(Y) [(Sr,Pb)(Y,U)Fe2(Ti,Fe)18O38]
Dessauit-(Y) {m}mineral.
donnayite-(Y) [Sr3NaCaY(CO3)6·3H2O]
Donnayit-(Y) {m}mineral.
fergusonite-(Y) [YNbO4]
Fergusonit-(Y) {m}mineral.
fluorbritholite-(Y) [(Y,Ca,Ln)5 [(Si,P)O4]3F]
Fluorbritholit-(Y) {m}mineral.

Fluorbritholith-(Y) {m}mineral.
fluorthalenite-(Y) [Y3 [F|Si3O10]] [fluorthalénite-(Y)]
Fluorthalénit-(Y) {m}mineral.
formanite-(Y) [YTaO4]
Formanit-(Y) {m}mineral.
gadolinite-(Y) [Y2Fe2+Be2Si2O10]
Gadolinit-(Y) {m}mineral.
gagarinite-(Y) [NaCaY(F,Cl)6]
Gagarinit-(Y) {m}mineral.
gerenite-(Y) [(Ca,Na)2(Y,Ce)3 [Si6O18]·2H2O]
Gerenit-(Y) {m}mineral.
gramaccioliite-(Y) [(Pb,Sr)(Y,Mn)(Fe)2(Ti,Fe)18O38]
Gramaccioliit-(Y) {m}mineral.
hellandite-(Y) [(Ca,Y)4(Y,Dy,Gd)2(Al,Fe) [(O,OH,F)2|B4Si4O22]]
Hellandit-(Y) {m}mineral.
hizenite-(Y) [Ca2Y6(CO3)11·14H2O]
Hizenit-(Y) {m}mineral.
horvathite-(Y) [NaY [F2|CO3]] [horváthite-(Y)]
Horváthit-(Y) {m}mineral.
hundholmenite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na)15(Al,Fe)CaxAs1-x(Si,As)Si6B3(O,F)48]
Hundholmenit-(Y) {m}mineral.
Iimoriite-(Y) [Y2(SiO4)(CO3)]
Iimoriit-(Y) {m}mineral.
iwashiroite-(Y) [YTaO4]
Iwashiroit-(Y) {m}mineral.
kainosite-(Y) [Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)·H2O]
Kainosit-(Y) {m}mineral.
kamotoite-(Y) [(Y,Nd,Gd)2U4(CO3)3·14.5 H2O]
Kamotoit-(Y) {m}mineral.
kamphaugite-(Y) [CaY [OH|(CO3)2]·1-1.5 H2O]
Kamphaugit-(Y) {m}mineral.
kapitsaite-(Y) [(Ba,K,Pb)4(Y,Ca,Na)2 [(F,OH)|I(B,Si)4O4](Si4O12)2]
Kapitsait-(Y) {m}mineral.
keiviite-(Y) [(Y,Yb)2Si2O7]
Keiviit-(Y) {m}mineral.
kimuraite-(Y) [CaY2(CO3)4·6H2O]
Kimurait-(Y) {m}mineral.
kuliokite-(Y) [(Y,Yb)4Al(SiO4)2(OH)2F5]
Kuliokit-(Y) {m}mineral.
lecoqite-(Y) [Na3Y(CO3)3·6H2O]
Lecoqit-(Y) {m}mineral.
letter y
Ypsilon {n}

fremdes I {n} [österr.] [veraltend] [Ypsilon]
levinsonite-(Y) [(Y,Nd,Ce)Al [(So4)2|C2O4]·12H2O]
Levinsonit-(Y) {m}mineral.
lokkaite-(Y) [CaY4(CO3)7·9H2O]
Lokkait-(Y) {m}mineral.
loranskite-(Y) [(Y,Ce,Ca)ZrTaO6]
Loranskit-(Y) {m}mineral.
lusernaite-(Y) [Y4Al(CO3)2(OH)10F·6H2O]
Lusernait-(Y) {m}mineral.
magnesiorowlandite-(Y) [Y4(Mg,Fe)(Si2O7)2F2]
Magnesiorowlandit-(Y) {m}mineral.
mckelveyite-(Y) [Ba3Na(Ca,U)Y(CO3)6·3H2O]
Mckelveyit-(Y) {m}mineral.
menzerite-(Y)
Menzerit-(Y) {m}mineral.
minasgeraisite-(Y) [CaY2Be2Si2O10]
Minasgeraisit-(Y) {m}mineral.
mineevite-(Y) [Na25Ba(Y,Gd,Dy)2 [Cl|F2|(SO4)2|(HCO3)4|(CO3)11]]
Mineevit-(Y) {m}mineral.
monteregianite-(Y) [(Na,K)6(Y,Ca)2Si16O38·10H2O]
Monteregianit-(Y) {m}mineral.
moskvinite-(Y) [Na2K(Y,REE) [Si6O15]]
Moskvinit-(Y) {m}mineral.
moydite-(Y) [Y(CO3)B(OH)4]
Moydit-(Y) {m}mineral.
murataite-(Y) [(Y,Na)6(Zn,Fe)5(Ti,Nb)12(O,F,OH)43]
Muratait-(Y) {m}mineral.
neuropeptide Y
Neuropeptid Y {n}biochem.
okanoganite-(Y) [(Na,Ca)3(Y,Ce)12Si6B2O27F14]
Okanoganit-(Y) {m}mineral.
oxyyttropyrochlore-(Y) [(Y,Vc)2Nb2O6O]
Oxyyttropyrochlor-(Y) {m}mineral.
paraniite-(Y) [Ca2Y [AsO4|(WO4)2]]
Paraniit-(Y) {m}mineral.
peatite-(Y) [Li4Na12(Y,Na,Ca,REE)12(PO4)12(CO3)4(F,OH)8]
Peatit-(Y) {m}mineral.
petersite-(Y) [(Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6·3H2O]
Petersit-(Y) {m}mineral.
písekite-(Y) [(Y,As,Ca,Fe,U)(Nb,Ti,Ta)O4]
Písekit-(Y) {m}mineral.
proshchenkoite-(Y) [(Y,REE,Ca,Na,Mn)15FeCa(P,Si)Si6B3(O,F)48]
Proshchenkoit-(Y) {m}mineral.
pyatenkoite-(Y) [Na5(Y,Dy)(Ti,Nb) [Si6O18]·6H2O]
Pyatenkoit-(Y) {m}mineral.
ramikite-(Y) [Li4(Na,Ca)12(Y,Ca,REE)6Zr6(PO4)12(CO3)4O4 [(OH),F]4]
Ramikit-(Y) {m}mineral.
reederite-(Y) [(Na,Al,Mn,Ca)15(Y,Ce,Nd,La)2 [(Cl,F)|(SO3F)|(CO3)9]]
Reederit-(Y) {m}mineral.
rhabdophane-(Y) [YPO4·H2O]
Rhabdophan-(Y) {m}mineral.
rowlandite-(Y) [Y4FeSi4O14F2]
Rowlandit-(Y) {m}mineral.
samarskite-(Y) [(Y,Ce,U,Fe)3(Nb,Ta,Ti)5O16]
Ampangabéit {m}mineral.

Samarskit-(Y) {m}mineral.
saryarkite-(Y) [Ca(Y,Th)Al5(SiO4)2(PO4,SO4)2(OH)7·6H2O]
Saryarkit-(Y) {m}mineral.
sazykinaite-(Y) [(Na,K)5Y(Zr,Ti) [Si6O18]·6H2O]
Sazykinait-(Y) {m}mineral.
schlüterite-(Y) [(Y,REE)2AlSi2O7(OH)2F]
Schlüterit-(Y) {m}mineral.
sejkoraite-(Y) [Y2 [(UO2)8O6(SO4)4(OH)2]·26H2O]
Sejkorait-(Y) {m}mineral.
shomiokite-(Y) [Na3Y [CO3]3·3H2O]
Shomiokit-(Y) {m}mineral.
stornesite-(Y) [(Y,Ca)Na6(Ca,Na)8(Mg,Fe)43(PO4)36]
Stornesit-(Y) {m}mineral.
synchisite-(Y) [Ca(Y,La) [F|(CO3)2]]
Synchisit-(Y) {m}mineral.
takanawaite-(Y) [YTaO4]
Takanawait-(Y) {m}mineral.
tantalaeschynite-(Y) [(Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6]
Tantalaeschynit-(Y) {m}mineral.
tengerite-(Y) [Y3(CO3)4·2-3 H2O]
Tengerit-(Y) {m}mineral.
thalenite-(Y) [Y3Si3O10(OH)]
Thalénit-(Y) {m}mineral.
thomasclarkite-(Y) [Na(Y,Ce,La) [(OH)3|HCO3]·4H2O]
Thomasclarkit-(Y) {m}mineral.
Werbung
© dict.cc English-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!