Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'лв' from English to Bulgarian
валута
lev {noun} <BGN, лв, lv> [Bulgarian monetary unit]
лев {м} <BGN, лв, lv>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'лв' from English to Bulgarian

lev {noun} <BGN, лв, lv> [Bulgarian monetary unit]
лев {м} <BGN, лв, lv>валута
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • капиталът възлиза на 116 500 лв.
  • е 63 643 лв., към 1 януари 1939 г. – 75 028 лв., към 1 януари 1944 г.
  • Общата инвестиция за изграждането на обекта възлиза на 7,02 млн. лв.
  • 4 x 12 500 лв. = 50 000 лв.
  • Паричната вноска на „Химимпорт“ АД е 22 474 000 лв., а на Община Варна – 12 101 000 лв., обезпечени с имоти.
  • 09 млрд. лв., в т.ч. 10.07 млрд. лв.
  • дружеството има 11 млн. лв. основен капитал, 20 млн.
  • дарява 500 лв. за построяване на жп линията Левски – Ловеч, 1934 г. – 1000 лв.
  • Пример: инвестиция от "100 лв." и печалба "10 лв."
  • Фабриката се обслужва от собствени електрически централи (22 000 000 лв.).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!