Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'A♯' from English to Hungarian
mindenütt {adv}a'where [Scot.] [allwhere]
Nouns
zene
asz {noun} <A♭>
A flat <A♭>
zene
aisz {noun} <A♯>
A sharp <A♯>
fegyvernukl.
atombomba {noun}
A-bomb
pénz.
bankszámla {noun}
account <acct. a/c>
biol.
adenin {noun} <A, Ade >
adenine <A, Ade>
biokém.
alanin {noun} <Ala, A>
alanine <Ala, A>
elektr.mért.
amper {noun} <A>
ampere <A>
föld.
Szanaa {noun}
Sana'a
2 Words: Others
egy kicsit {adv}a bit
néhány {adj} {pron}a few
unverified százszorosan {adv}a hundredfold
egy kicsia little
egy csomó {adv}a lot
Krisztus utánAnno Domini <AD, A.D.>
2 Words: Nouns
zene
aszasz {noun} <Abb>
A double flat <Abb>
zene
aiszisz {noun} <Ax>
A double sharp <Ax>
asztron.mért.
csillagászati egység {noun} <CsE>
astronomical unit <AU, au, a.u., ua>
pénz.
folyószámla {noun}
current account <C/A>
3 Words: Others
egy pár vmia couple of sth.
jó soka good deal
jó soka good many
százszor {adv}a hundred times
sok {adj}a lot of
negyeda quarter past
egy kevés vmiből {adv}a smack of sth.
ezerszer {adv}a thousand times
evés utánafter a meal
szívességből {adv}as a favor [Am.]
szívességből {adv}as a favour [Br.]
következésképpen {adv}as a result
egy perc múlva {adv}in a minute
azonnal {adv}in a moment
zsinórban {adv}in a row
városbeli {adj}of a city [postpos.]
városbeli {adj}of a town [postpos.]
hetente egyszeronce a week
némiképpen {adv}to a degree
Micsoda ...!What a ...!
Milyen kár!What a pity!
Micsoda kérdés!What a question!
egy héten belül {adv}within a week
kétségtelen {adv}without a doubt
3 Words: Verbs
kérdezto ask a question
szívességet kér vkitőlto ask sb. a favor [Am.]
szívességet kér vkitőlto ask sb. a favour [Br.]
egy pillantást vetto cast a glance
orvost.
meghűl
to catch a chill
orvost.
megfázik
to catch a chill
orvost.
meghűl
to catch a cold
orvost.
megfázik
to catch a cold
sport
szabálytalankodik
to commit a foul
gyilkosságot követ elto commit a murder
foglalást visszaigazolto confirm a booking
vallás
zsinatot hív össze
to convoke a council
elsüt egy poéntto crack a joke
feltűnést keltto create a sensation
gyereket szülto deliver a baby
jog
vádat elutasít
to dismiss a charge
szívességet tesz vkinekto do sb. a favor [Am.]
szívességet tesz vkinekto do sb. a favour [Br.]
megkeresi a kenyerétto earn a living
szabályzatot érvényesítto enforce a rule
puskát elsütto fire a gun
izmot megfeszítto flex a muscle
idióma
megveti a lábát
to gain a foothold
orvost.
meghűl
to get a cold
orvost.
megfázik
to get a cold
borotválkozikto get a shave
ismertetto give a description
taxit hivto hail a cab
taxit megállítto hail a taxi
fürdikto have a bath
orvost.
meghűlt (van)
to have a cold
bulizikto have a party
pihento have a rest
letusolto have a shower
vallás
zsinatol
to hold a synod
vallás
zsinatot tart
to hold a synod
idióma
bakot lő [közb.]
to make a blunder
panaszt teszto make a complaint
engedményt teszto make a concession
feltételezto make a conjecture
unverified kapcsolatot létesítto make a contact
diagnosztizálto make a diagnosis
megkülönböztetto make a difference
találgatto make a guess
sikert aratto make a hit [fig.] [be successful]
zarándokolto make a pilgrimage
elzarándokolto make a pilgrimage
megígérto make a promise
ígéretet teszto make a promise
neheztel vkireto owe sb. a grudge
meglátogat vkitto pay sb. a visit
felvet egy kérdéstto pose a question
kerék
kerékpározik
to ride a bicycle
kerék
biciklizik [közb.]
to ride a bicycle
kerék
kerékpározik
to ride a bike [coll.]
kerék
biciklizik [közb.]
to ride a bike [coll.]
film
filmet forgat
to shoot a film
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'A♯' from English to Hungarian

a'where [Scot.] [allwhere]
mindenütt {adv}

A flat <A♭>
asz {noun} <A♭>zene
Advertisement
A sharp <A♯>
aisz {noun} <A♯>zene
A-bomb
atombomba {noun}fegyvernukl.
account <acct. a/c>
bankszámla {noun}pénz.
adenine <A, Ade>
adenin {noun} <A, Ade >biol.
alanine <Ala, A>
alanin {noun} <Ala, A>biokém.
ampere <A>
amper {noun} <A>elektr.mért.
Sana'a
Szanaa {noun}föld.

a bit
egy kicsit {adv}
a few
néhány {adj} {pron}
a hundredfold
unverified százszorosan {adv}
a little
egy kicsi
a lot
egy csomó {adv}
Anno Domini <AD, A.D.>
Krisztus után

A double flat <Abb>
aszasz {noun} <Abb>zene
A double sharp <Ax>
aiszisz {noun} <Ax>zene
astronomical unit <AU, au, a.u., ua>
csillagászati egység {noun} <CsE>asztron.mért.
current account <C/A>
folyószámla {noun}pénz.

a couple of sth.
egy pár vmi
a good deal
jó sok
a good many
jó sok
a hundred times
százszor {adv}
a lot of
sok {adj}
a quarter past
negyed
a smack of sth.
egy kevés vmiből {adv}
a thousand times
ezerszer {adv}
after a meal
evés után
as a favor [Am.]
szívességből {adv}
as a favour [Br.]
szívességből {adv}
as a result
következésképpen {adv}
in a minute
egy perc múlva {adv}
in a moment
azonnal {adv}
in a row
zsinórban {adv}
of a city [postpos.]
városbeli {adj}
of a town [postpos.]
városbeli {adj}
once a week
hetente egyszer
to a degree
némiképpen {adv}
What a ...!
Micsoda ...!
What a pity!
Milyen kár!
What a question!
Micsoda kérdés!
within a week
egy héten belül {adv}
without a doubt
kétségtelen {adv}

to ask a question
kérdez
to ask sb. a favor [Am.]
szívességet kér vkitől
to ask sb. a favour [Br.]
szívességet kér vkitől
to cast a glance
egy pillantást vet
to catch a chill
meghűlorvost.

megfázikorvost.
to catch a cold
meghűlorvost.

megfázikorvost.
to commit a foul
szabálytalankodiksport
to commit a murder
gyilkosságot követ el
to confirm a booking
foglalást visszaigazol
to convoke a council
zsinatot hív összevallás
to crack a joke
elsüt egy poént
to create a sensation
feltűnést kelt
to deliver a baby
gyereket szül
to dismiss a charge
vádat elutasítjog
to do sb. a favor [Am.]
szívességet tesz vkinek
to do sb. a favour [Br.]
szívességet tesz vkinek
to earn a living
megkeresi a kenyerét
to enforce a rule
szabályzatot érvényesít
to fire a gun
puskát elsüt
to flex a muscle
izmot megfeszít
to gain a foothold
megveti a lábátidióma
to get a cold
meghűlorvost.

megfázikorvost.
to get a shave
borotválkozik
to give a description
ismertet
to hail a cab
taxit hiv
to hail a taxi
taxit megállít
to have a bath
fürdik
to have a cold
meghűlt (van)orvost.
to have a party
bulizik
to have a rest
pihen
to have a shower
letusol
to hold a synod
zsinatolvallás

zsinatot tartvallás
to make a blunder
bakot lő [közb.]idióma
to make a complaint
panaszt tesz
to make a concession
engedményt tesz
to make a conjecture
feltételez
to make a contact
unverified kapcsolatot létesít
to make a diagnosis
diagnosztizál
to make a difference
megkülönböztet
to make a guess
találgat
to make a hit [fig.] [be successful]
sikert arat
to make a pilgrimage
zarándokol

elzarándokol
to make a promise
megígér

ígéretet tesz
to owe sb. a grudge
neheztel vkire
to pay sb. a visit
meglátogat vkit
to pose a question
felvet egy kérdést
to ride a bicycle
kerékpározikkerék

biciklizik [közb.]kerék
to ride a bike [coll.]
kerékpározikkerék

biciklizik [közb.]kerék
to shoot a film
filmet forgatfilm
  • a = the
  • A fenébe! = Damn! [coll.]
  • accusativus <A> = accusative <acc., ACC>
Show all
Advertisement
© dict.cc Hungarian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!