Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for money from English to Icelandic
NOUN1   money | moneys / monies
NOUN2   money | -
money
fé {hv}

peningar {k}

eyrir {k} [talm.]

aur {k} [talm.] [peningar]
Advertisement
money {sg}
aurar {k.ft} [talm.]

money hungry
fégráðugur {adj}
without money
blankur {adj}

to acquire money
að afla fjár
to change money
að skipta peningumfjár.
to collect money
að aura sama
to earn money
að vinna fyrir peningum

að vinna sér inn peninga
to make money
að hafa e-ð upp úr sér
to save money
að spara fé

að spara peninga
to withdraw money
að taka út peninga

advertising money {sg} [revenue]
auglýsingatekjur {kv.ft}
electronic money <e-money>
rafeyrir {k}fjár.hagkerfi
money bag
pyngja {kv} [peningapyngja]
money box [esp. Br.]
peningakassi {k}
money forging
peningafölsun {kv}mynt
money laundering
peningaþvætti {hv}
money man [coll.]
peningamaður {k}
money management
fésýsla {kv}fjár.
money market
peningamarkaður {k}
money order
póstávísun {kv}
money problem {sg}
peningavandræði {hv.ft}
money rain
uppgrip {hv.ft}
money smell [fig.] [smell emanating from a seafood processing plant]
peningalykt {kv} [óeiginl.] [lykt frá fiskbræðslu]vistfr.
money supply
peningamagn {hv}hagkerfi
money theft
peningastuldur {k}lögfr.
own money
unverified aflafé {hv}
pocket money {sg}
vasapeningar {k.ft}
prize money
verðlaunafé {hv}
ransom money
lausnargjald {hv}
spending money
eyðslufé {hv}

eyðslueyrir {k}
tax money {sg}
skattpeningar {k.ft}
taxpayer money {sg}
skattfé {hv}fjár.
trophy money
verðlaunafé {hv}
vacation money
orlofslaun {hv.ft}

careful about money
aðsjáll {adj}
with no money
peningalaus {adj}

scrape money together
að öngla peningum saman
to come into money [idiom]
að komast í álnir [verða ríkur]
to earn some money
unverified að hafa eitthvað upp úr sér
to make money (on sth.)
að þéna (á e-u)
to scrape money together
að nurla saman peningum [talm.]orðtak

amount (of money)
fjárhæð {kv}

peningasumma {kv}
dissipation of money
peningasóun {kv}

peningaeyðsla {kv} [peningasóun]
forgery (of money)
peningafölsun {kv}mynt
lack of money
peningaleysi {hv}
lust for money
peningagræðgi {kv}
money market business {sg}
peningaviðskipti {hv.ft}viðsk.
money withdrawal limit
úttektarheimild {kv}fjár.
money-based trading
peningaviðskipti {hv.ft}viðsk.
sense of money
peningavit {hv}
shortage of money
peningahrak {hv}
sum (of money)
peningasumma {kv}

peningaupphæð {kv}
theft of money
peningastuldur {k}lögfr.
waste of money
peningasóun {kv}

peningaeyðsla {kv} [peningasóun]
waste of money [scam]
peningaplokk {hv} [niðr.]

to be generous with money
að vera ör á fé
to get interest on money
að ávaxta fé
to get money out of sb.
að plokka peninga af e-m
to have enough money for sth.
að eiga fyrir e-u
to have loads of money
að vaða í peningum
to scramble up some money
að nurla saman peningum [talm.]
to spend one's money on sth.
að verja peningum sínum til e-s
to use one's money on sth.
að verja peningum sínum til e-s

How much money do you have?
Hvað áttu mikla peninga?

to apply money to the payment of a debt
að nota peninga til greiðslu skuldar
fé {hv}money
peningar {k}money
eyrir {k} [talm.]money
aur {k} [talm.] [peningar]money
aurar {k.ft} [talm.]money {sg}
2 Words: Others
fégráðugur {adj}money hungry
blankur {adj}without money
2 Words: Verbs
afla fjárto acquire money
fjár.
skipta peningum
to change money
aura samato collect money
vinna fyrir peningumto earn money
vinna sér inn peningato earn money
hafa e-ð upp úr sérto make money
spara féto save money
spara peningato save money
taka út peningato withdraw money
2 Words: Nouns
auglýsingatekjur {kv.ft}advertising money {sg} [revenue]
fjár.hagkerfi
rafeyrir {k}
electronic money <e-money>
pyngja {kv} [peningapyngja]money bag
peningakassi {k}money box [esp. Br.]
mynt
peningafölsun {kv}
money forging
peningaþvætti {hv}money laundering
peningamaður {k}money man [coll.]
fjár.
fésýsla {kv}
money management
peningamarkaður {k}money market
póstávísun {kv}money order
peningavandræði {hv.ft}money problem {sg}
uppgrip {hv.ft}money rain
vistfr.
peningalykt {kv} [óeiginl.] [lykt frá fiskbræðslu]
money smell [fig.] [smell emanating from a seafood processing plant]
hagkerfi
peningamagn {hv}
money supply
lögfr.
peningastuldur {k}
money theft
unverified aflafé {hv}own money
vasapeningar {k.ft}pocket money {sg}
verðlaunafé {hv}prize money
lausnargjald {hv}ransom money
eyðslufé {hv}spending money
eyðslueyrir {k}spending money
skattpeningar {k.ft}tax money {sg}
fjár.
skattfé {hv}
taxpayer money {sg}
verðlaunafé {hv}trophy money
orlofslaun {hv.ft}vacation money
3 Words: Others
aðsjáll {adj}careful about money
peningalaus {adj}with no money
3 Words: Verbs
öngla peningum samanscrape money together
komast í álnir [verða ríkur]to come into money [idiom]
unverified hafa eitthvupp úr sérto earn some money
þéna (á e-u)to make money (on sth.)
orðtak
nurla saman peningum [talm.]
to scrape money together
3 Words: Nouns
fjárhæð {kv}amount (of money)
peningasumma {kv}amount (of money)
peningasóun {kv}dissipation of money
peningaeyðsla {kv} [peningasóun]dissipation of money
mynt
peningafölsun {kv}
forgery (of money)
peningaleysi {hv}lack of money
peningagræðgi {kv}lust for money
viðsk.
peningaviðskipti {hv.ft}
money market business {sg}
fjár.
úttektarheimild {kv}
money withdrawal limit
viðsk.
peningaviðskipti {hv.ft}
money-based trading
peningavit {hv}sense of money
peningahrak {hv}shortage of money
peningasumma {kv}sum (of money)
peningaupphæð {kv}sum (of money)
lögfr.
peningastuldur {k}
theft of money
peningasóun {kv}waste of money
peningaeyðsla {kv} [peningasóun]waste of money
peningaplokk {hv} [niðr.]waste of money [scam]
4 Words: Verbs
vera ör á féto be generous with money
ávaxta féto get interest on money
plokka peninga af e-mto get money out of sb.
eiga fyrir e-uto have enough money for sth.
vaða í peningumto have loads of money
nurla saman peningum [talm.]to scramble up some money
verja peningum sínum til e-sto spend one's money on sth.
verja peningum sínum til e-sto use one's money on sth.
5+ Words: Others
Hváttu mikla peninga?How much money do you have?
5+ Words: Verbs
nota peninga til greiðslu skuldarto apply money to the payment of a debt
76 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2022
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!