Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'bystrość' from Polish to English
bystrość {f}rapidity
bystrość {f} [inteligencja]astuteness
bystrość {f} [słuchu]keenness [hearing]
3 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Polish
  • ... "ostrze", "wierzchołek", przen. "bystrość", "dowcip") – w utworze literackim miejsce zetknięcia się dwóch przeciwstawnych metod rozumowania mające wywołać zarówno zaskoczenie jak i przeżycie estetyczne.
  • Medalem „Za ratowanie tonących” nagradzano ratowników oraz innych obywateli ZSRR, a także cudzoziemców za śmiałość, odwagę i ofiarność wykazane przy ratowaniu ludzi na wodzie, za wysoką czujność i bystrość, w rezultacie czego uniknięto nieszczęśliwych wypadków z ludźmi na wodzie, a także za wzorową organizację służby ratowniczej na wodzie.
  • „Za działalność, osobiste męstwo, szybką orientację i bystrość w ujmowaniu sytuacji oraz udział w wielu akcjach patrolowo-wywiadowczych został odznaczony Orderem Virtuti Militari.
  • Twarz sześćdziesięcioletniej kobiety wyraża inteligencję i bystrość – malarz podkreśla cechy kobiety z powodzeniem zarządzającej rodzinnym majątkiem.
  • Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć bystrość zwierząt?
  • Już jako dziecko wykazywał intelektualną bystrość połączoną z zainteresowaniem religią.
  • Po paru tygodniach Oxiński mianował go swoim adiutantem doceniając jego odwagę i bystrość umysłu.
  • W tym domu najbardziej ceni się mądrość i bystrość, a mieszkańcami są Krukoni.
  • Pierwszy typ zatraca powoli niespożyty temperament na rzecz spokojnego poddawania się zabiegom pielęgnacyjnym, drugi zaś utrzymuje pierwotne cechy – szybkość, bystrość, zwinność.
  • Zwinności fizycznej dorównywała bystrość umysłu.
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!