Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'byt' from Polish to English
byt {m}being [existence]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'byt' from Polish to English

byt {m}
being [existence]
Advertisement
Usage Examples Polish
 • Jest świętym prawem natury, żeby głowa rodziny troszczyła się o byt wszystkich jej członków i zaspokajanie ich potrzeb.
 • Arystoteles definiował taką filozofię, jako „wiedzę rozważającą byt jako byt”.
 • Najwyższym podziałem klasy "entity" jest podział między klasy "occurrent" („byt który się pojawia w czasie”) i "continuant" („byt który trwa w czasie utrzymując swą tożsamość”).
 • Zenon argumentował też przeciwko mnogości, jeden z jego argumentów brzmiał tak: Jeżeli byt stanowi mnogość to jest podzielny do tego momentu w którym jego części posiadają wielkość, gdy podział dojdzie do części która nie ma wielkości, wtedy nie może się już dzielić.
 • W ten sposób kosmologia Parmenidesa stała się ontologią. Byt Parmenidesa to byt kosmosu, bez kosmosu.
 • Każdy byt składa się z istoty – tego, czym ten byt jest, i istnienia – faktu bycia.
 • Transcendentalna jedność bytu to jego wewnętrzna niepodzielność na byt i niebyt. Ma ona wiele postaci – jest jednością analogiczną. Im byt doskonalszy, tym doskonalsza jedność.
 • (5) istnieje byt maksymalnie doskonały (równoważnie: istnieje byt wszechmogący, wszechwiedzący i moralnie doskonały w każdym możliwym świecie).
 • sposób ujawniania się rzeczy (byt). Obok "dasein", Heidegger mówi o fenomenie w sensie ścisłym tzn.
 • ... τα μετα τα φυσικά "ta meta ta physika" – „to, co po przyrodzie/ponad przyrodą”) – dziedzina wiedzy ukonstytuowana przez Arystotelesa, rozważająca byt jako byt oraz jego istotne właściwości i ostateczne przyczyny.
 • Byt w sensie kolektywnym – wszystko, zbiór wszystkich przedmiotów.
 • W metafizyce Platońskiej (ontologii) przez ideę rozumie się „niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany”; tożsamy z sobą, niezłożony, niezmienny i doskonały byt duchowy, poznawalny rozumowo i będący realnym odpowiednikiem pojęć powszechnych oraz wzorem zmiennych rzeczy materialnych.
 • Przyczyna taka nie byłaby już bytem przygodnym, ale koniecznym (3).
 • Podstawowym pojęciem filozofii Rustyka była substancja, tożsama z substancją pierwszą Arystotelesa (w rozumieniu odrębnego bytu).
 • Zdaniem Awicenny, pierwszym bytem pochodzącym od Boga jest pierwsza "Inteligencja".
Advertisement
© dict.cc Polish-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!