Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for have from English to Slovak
VERB   to have | had | had
having | has / hath [archaic]
SYNO have | rich person | to accept | ...
mať [nedok.]to have
2 Words: Others
Dobre sa bav!Have fun!
Príjemnú zábavu!Have fun!
Maj zľutovanie!Have mercy!
2 Words: Verbs
raňajkovať [nedok.]to have breakfast
naraňajkovať sa [dok.]to have breakfast
mať úroveň [nedok.] [ľud.]to have class [coll.]
byť na úrovni [nedok.] [ľud.]to have class [coll.]
večerať [nedok.]to have dinner
navečerať sa [dok.]to have dinner
mať urobené n-čo [nedok.]to have done sth.
baviť sa [nedok.]to have fun
zabávať sa [nedok.]to have fun
mať [nedok.]to have got
obedovať [nedok.]to have lunch
naobedovať sa [dok.]to have lunch
mať n-ho na návšteve [nedok.]to have sb. over
súložiť [nedok.]to have sex
sexovať [ľud.] [nedok.]to have sex
večerať [nedok.]to have supper
navečerať sa [dok.]to have supper
musieť [nedok.]to have to
dopriať n-mu n-čo [dok.]to let sb. have sth.
dožičiť n-mu n-čo [dok.]to let sb. have sth.
3 Words: Others
Máte ... ?Do you have ... ?
Skús to znova!Have another go!
Aj steny majú uši.Walls have ears.
(Aj) steny majú uši. [idióm]Walls have ears. [idiom]
3 Words: Verbs
dobre sa zabaviť [dok.]to have a ball [coll.] [idiom]
poriadne sa zabaviť [dok.]to have a ball [coll.] [idiom]
odviazať sa [dok.] [neviazane sa baviť na oslave] to have a blowout [idiom] [to enjoy oneself at a big party]
zdriemnuť si [dok.]to have a catnap
schrupnúť si [dok.] [ľud.]to have a catnap
hodiť si šlofíka [dok.] [ľud.]to have a catnap
mať na výber [nedok.]to have a choice
vyletieť z kože [dok.] [ľud.] [idióm] [stratiť nervy]to have a cow [Am.] [sl.] [idiom]
vyskočiť z kože [dok.] [ľud.] [idióm] [stratiť nervy]to have a cow [Am.] [sl.] [idiom]
rozčuľovať sa [nedok.]to have a cow [coll.] [idiom]
šalieť [nedok.] [rozčuľovať sa]to have a cow [coll.] [idiom]
vzrušovať sa [nedok.] [rozčuľovať sa]to have a cow [coll.] [idiom]
vypiť si [dok.]to have a drink
napiť sa [dok.]to have a drink
osprchovať sa [dok.]to have a shower [Br.]
sprchovať sa [nedok.]to have a shower [Br.]
desiatovať [nedok.]to have a snack [between breakfast and lunch]
olovrantovať [nedok.]to have a snack [between lunch and dinner]
mať výhodu voči n-mu [nedok.]to have advantage over sb.
prem.
nabúrať [dok.] [ľud.]
to have an accident
prem.
havarovať [dok.] [motorovým vozidlom]
to have an accident
opovrhovať n-ým/ n-čím [nedok.]to have contempt for sb./sth.
mať právo na n-čo [nedok.]to have dibs on sth. [Am.] [coll.]
nebyť z lacného kraja [nedok.] [idióm]to have expensive tastes [idiom]
byť nahratý [ľud.] [nedok.] [idióm] [byť v ťažkej situácii, bez nádeje] to have had it [coll.] [idiom] [be in trouble, unikely to succeed]
byť v háji [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]to have had it [coll.] [idiom] [be in trouble]
byť v kýbli [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]to have had it [coll.] [idiom] [be in trouble]
mať (už) toho plné zuby [nedok.] [idióm]to have had it [idiom] [have endured all one can]
mať (už) toho (akurát) dosť [nedok.] [idióm]to have had it [idiom] [have endured all one can]
mať túlavé topánky [nedok.] [idióm]to have itchy feet [coll.] [idiom]
správať sa pansky [nedok.]to have lordly manners
mať zmilovanie s n-ým [nedok.]to have mercy on sb.
mať zľutovanie s n-kým [nedok.]to have mercy on sb.
nemať na výber [nedok.]to have no choice
nemať (ani) potuchy [nedok.]to have no idea
nemať (ani) poňatia [nedok.]to have no idea
nemať ani šajnu [ľud.] [idióm]to have no idea
nevedieť sa správať [nedok.]to have no manners
nemať na n-ho [nedok.] [idióm] to have nothing on sb. [idiom] [not be as good as somebody]
vyjadriť sa [dok.]to have one's say [idiom]
dostať slovo [dok.] [môcť vyjadriť svoj názor]to have one's say [idiom]
mať prednosť pred n-čím [nedok.]to have priority over sth.
mať na mysli n-ho/ n-čo [nedok.]to have sb./sth. in mind
mať pohlavný styk [nedok.]to have sexual intercourse
mať problémy [nedok.]to have some issues [coll.]
gastr.
pridať si [dok.]
to have some more
gastr.
zobrať si ešte [dok.] [pridať si: z jedla ap.]
to have some more
občerstviť sa [dok.] [dať si občerstvenie]to have some refreshment
mať n-čo na raňajky [nedok.]to have sth. for breakfast
mať n-čo na večeru [nedok.]to have sth. for dinner
mať n-čo na obed [nedok.]to have sth. for lunch
mať n-čo v zálohe [nedok.]to have sth. in reserve
kradnúť ako straka [nedok.] [idióm]to have sticky fingers [idiom]
mať odvahu [nedok.]to have the balls [coll.] [courage]
mať guráž [nedok.]to have the balls [coll.] [courage]
mať trému [nedok.]to have the jitters [coll.]
byť vynervovaný [nedok.]to have the jitters [coll.]
4 Words: Others
Dobre sa zabávaj!Have a good time!
Príjemnú zábavu!Have a good time!
Šťastnú cestu!Have a safe journey!
Netuším.I have no idea.
Vôbec neviem.I have no idea.
Nemám ani potuchy.I have no idea.
Nemám ani tušenia.I have no idea.
Nemám (ani) šajnu.I have no idea.
4 Words: Verbs
zdriemnuť si [dok.]to have / take a nap
schrupnúť si [dok.] [ľud.]to have / take a nap
dať si šlofíka [dok.] [ľud.]to have / take a nap
hodiť si šlofíka [dok.] [ľud.]to have / take a nap
zdriemnuť si [dok.]to have / take a snooze [coll.]
schrupnúť si [dok.] [ľud.]to have / take a snooze [coll.]
dať si šlofíka [dok.] [ľud.]to have / take a snooze [coll.]
To translate another word just start typing!
to have
mať [nedok.]

Have fun!
Dobre sa bav!

Príjemnú zábavu!
Advertisement
Have mercy!
Maj zľutovanie!

to have breakfast
raňajkovať [nedok.]

naraňajkovať sa [dok.]
to have class [coll.]
mať úroveň [nedok.] [ľud.]

byť na úrovni [nedok.] [ľud.]
to have dinner
večerať [nedok.]

navečerať sa [dok.]
to have done sth.
mať urobené n-čo [nedok.]
to have fun
baviť sa [nedok.]

zabávať sa [nedok.]
to have got
mať [nedok.]
to have lunch
obedovať [nedok.]

naobedovať sa [dok.]
to have sb. over
mať n-ho na návšteve [nedok.]
to have sex
súložiť [nedok.]

sexovať [ľud.] [nedok.]
to have supper
večerať [nedok.]

navečerať sa [dok.]
to have to
musieť [nedok.]
to let sb. have sth.
dopriať n-mu n-čo [dok.]

dožičiť n-mu n-čo [dok.]

Do you have ... ?
Máte ... ?
Have another go!
Skús to znova!
Walls have ears.
Aj steny majú uši.
Walls have ears. [idiom]
(Aj) steny majú uši. [idióm]

to have a ball [coll.] [idiom]
dobre sa zabaviť [dok.]

poriadne sa zabaviť [dok.]
to have a blowout [idiom] [to enjoy oneself at a big party]
odviazať sa [dok.] [neviazane sa baviť na oslave]
to have a catnap
zdriemnuť si [dok.]

schrupnúť si [dok.] [ľud.]

hodiť si šlofíka [dok.] [ľud.]
to have a choice
mať na výber [nedok.]
to have a cow [Am.] [sl.] [idiom]
vyletieť z kože [dok.] [ľud.] [idióm] [stratiť nervy]

vyskočiť z kože [dok.] [ľud.] [idióm] [stratiť nervy]
to have a cow [coll.] [idiom]
rozčuľovať sa [nedok.]

šalieť [nedok.] [rozčuľovať sa]

vzrušovať sa [nedok.] [rozčuľovať sa]
to have a drink
vypiť si [dok.]

napiť sa [dok.]
to have a shower [Br.]
osprchovať sa [dok.]

sprchovať sa [nedok.]
to have a snack [between breakfast and lunch]
desiatovať [nedok.]
to have a snack [between lunch and dinner]
olovrantovať [nedok.]
to have advantage over sb.
mať výhodu voči n-mu [nedok.]
to have an accident
nabúrať [dok.] [ľud.]prem.

havarovať [dok.] [motorovým vozidlom]prem.
to have contempt for sb./sth.
opovrhovať n-ým/ n-čím [nedok.]
to have dibs on sth. [Am.] [coll.]
mať právo na n-čo [nedok.]
to have expensive tastes [idiom]
nebyť z lacného kraja [nedok.] [idióm]
to have had it [coll.] [idiom] [be in trouble, unikely to succeed]
byť nahratý [ľud.] [nedok.] [idióm] [byť v ťažkej situácii, bez nádeje]
to have had it [coll.] [idiom] [be in trouble]
byť v háji [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]

byť v kýbli [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]
to have had it [idiom] [have endured all one can]
mať (už) toho plné zuby [nedok.] [idióm]

mať (už) toho (akurát) dosť [nedok.] [idióm]
to have itchy feet [coll.] [idiom]
mať túlavé topánky [nedok.] [idióm]
to have lordly manners
správať sa pansky [nedok.]
to have mercy on sb.
mať zmilovanie s n-ým [nedok.]

mať zľutovanie s n-kým [nedok.]
to have no choice
nemať na výber [nedok.]
to have no idea
nemať (ani) potuchy [nedok.]

nemať (ani) poňatia [nedok.]

nemať ani šajnu [ľud.] [idióm]
to have no manners
nevedieť sa správať [nedok.]
to have nothing on sb. [idiom] [not be as good as somebody]
nemať na n-ho [nedok.] [idióm]
to have one's say [idiom]
vyjadriť sa [dok.]

dostať slovo [dok.] [môcť vyjadriť svoj názor]
to have priority over sth.
mať prednosť pred n-čím [nedok.]
to have sb./sth. in mind
mať na mysli n-ho/ n-čo [nedok.]
to have sexual intercourse
mať pohlavný styk [nedok.]
to have some issues [coll.]
mať problémy [nedok.]
to have some more
pridať si [dok.]gastr.

zobrať si ešte [dok.] [pridať si: z jedla ap.]gastr.
to have some refreshment
občerstviť sa [dok.] [dať si občerstvenie]
to have sth. for breakfast
mať n-čo na raňajky [nedok.]
to have sth. for dinner
mať n-čo na večeru [nedok.]
to have sth. for lunch
mať n-čo na obed [nedok.]
to have sth. in reserve
mať n-čo v zálohe [nedok.]
to have sticky fingers [idiom]
kradnúť ako straka [nedok.] [idióm]
to have the balls [coll.] [courage]
mať odvahu [nedok.]

mať guráž [nedok.]
to have the jitters [coll.]
mať trému [nedok.]

byť vynervovaný [nedok.]

Have a good time!
Dobre sa zabávaj!

Príjemnú zábavu!
Have a safe journey!
Šťastnú cestu!
I have no idea.
Netuším.

Vôbec neviem.

Nemám ani potuchy.

Nemám ani tušenia.

Nemám (ani) šajnu.

to have / take a nap
zdriemnuť si [dok.]

schrupnúť si [dok.] [ľud.]

dať si šlofíka [dok.] [ľud.]

hodiť si šlofíka [dok.] [ľud.]
to have / take a snooze [coll.]
zdriemnuť si [dok.]

schrupnúť si [dok.] [ľud.]

dať si šlofíka [dok.] [ľud.]
Advertisement
© dict.cc 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!