Advertisement
 Translation for 'high' from English to Slovak
ADJ   high | higher | highest
NOUN   a high | highs
SYNO eminent | gamey | gamy | ...
vysoký {adj}high
3
drogy
naťahaný {adj} [sl.]
high [sl.] [intoxicated by alcohol or a drug]
drogy
nadopovaný {adj}
high [sl.] [on a drug]
drogy
nadrogovaný {adj}
high [sl.] [on a drug]
drogy
zhulený {adj} [sl.]
high [sl.] [on a drug]
drogy
sfetovaný {adj} [sl.]
high [sl.] [on a drug]
drogy
natripovaný {adj} [sl.]
high [sl.] [on a drug]
Nouns
meteor.
výš {f}
high
2 Words: Others
Daj na to! [ľud.]High five! [Am.]
načase {adv} [najvyšší čas]high time
vysoko hore {adv}high up
luxusný {adj}high-end
špičkový {adj}high-end
pre náročnýchhigh-end
vysokovýkonný {adj}high-performance
tech.
vysokovýkonný {adj}
high-powered
vplyvný {adj}high-powered [having a great deal of influence]
významný {adj} high-powered [having a great deal of power and influence]
vysokopostavený {adj} high-powered [high-level, having a great deal of power]
priťahujúci pozornosť {adj}high-profile [attracting much attention]
priťahujúci publicitu {adj}high-profile [attracting publicity]
ostro sledovaný {adj} [prípad ap.]high-profile [case etc.]
exponovaný {adj} [vystavený zvýšenému záujmu]high-profile [exposed to increased attention]
významný {adj} [človek]high-profile [person]
význačný {adj} [človek]high-profile [person]
prominentný {adj} [človek]high-profile [person]
vysokopostavený {adj}high-ranking
voj.
s vysokou hodnosťou
high-ranking
rizikový {adj}high-risk
samopašný {adj}high-spirited
rozpustilý {adj}high-spirited
roztopašný {adj}high-spirited
technologicky špičkový {adj}high-tech
založený na špičkových technológiách {adj}high-tech
2 Words: Verbs
mieriť vysoko [nedok.] [snažiť sa veľa dosiahnuť]to aim high [try to achieve a lot]
tľapnúť si [dok.] [na pozdrav al. na znak radosti]to high five [Am.]
2 Words: Nouns
pol.práv.
velezrada {f}
(high) treason
pol.práv.
vlastizrada {f}
(high) treason
arch.
vysoký oblúk {m}
high arch
urodzenosť {f}high birth
stav.
vysoká budova {f}
high building
nehnut.stav.
vysoký strop {m}
high ceiling
pol.
vysoký komisár {m}
high commissioner
vysoká účinnosť {f}high efficiency
vysoký plot {m}high fence
med.
vysoká horúčka {f}
high fever
fin.
vysoké financie {pl}
high finance
fin.
vysokí finančníci {pl}
high finance {sg}
tľapnutie {n} [na pozdrav al. na znak radosti]high five [Am.]
hydrol.
povodeň {f}
high flood
meteor.
vysoká hmla {f}
high fog
R+TV
vysoká frekvencia {f}
high frequency
automot.
vysoký prevodový stupeň {m}
high gear
plné nasadenie {n}high gear [fig.] [maximum activity]
vysoký lesk {m}high gloss
odev
vysoký podpätok {m}
high heel
odev
topánky {pl} na vysokom podpätku
high heels [shoes]
vysoký ideál {m}high ideal
šport
skok {m} do výšky
high jump
vysoký úrad {m}high office
geogr.
planina {f}
high plain
meteor.
vysoký tlak {m}
high pressure
ekon.obch.
vysoké ceny {pl}
high prices
bibl.nábož.
veľkňaz {m}
high priest
fotoR+TV
vysoké rozlíšenie {n}
high resolution
vzdel.
stredná škola {f}
high school [Am.]
vzdel.
gymnázium {n}
high school [Am.] <ISCED level 3>
vysoká spoločnosť {f}high society
prísne normy {pl}high standards
vysoké štandardy {pl}high standards
sociol.
vysoké spoločenské postavenie {n}
high status
geogr.
Vysoké Tatry {pl}
High Tatras {pl}
elektr.
vysoké napätie {n}
high tension
hydrol.námor.
príliv {m} [vrchol prílivu]
high tide
elektr.
vysoké napätie {n}
high voltage
3 Words: Others
na všetkých možných miestach {adv}high and low [everywhere]
spupný {adj}high and mighty
povýšenecký {adj}high and mighty
povýšený {adj} [povýšenecký]high and mighty
nadutý {adj} [spupný, povýšený]high and mighty
nafúkaný {adj} [spupný, povýšený]high and mighty
v povznesenej nálade {adv}in high spirits
3 Words: Nouns
arch.
vrcholná gotika {f}
High Gothic period
potr.
vysoká výživná hodnota {f}
high nutritional value
potr.
vysoká nutričná hodnota {f}
high nutritional value
comp.
špičkový počítač {m}
high-end computer
obch.
náročný spotrebiteľ {m}
high-end consumer
odev
topánky {pl} na vysokom podpätku
high-heeled shoes
meteor.
tlaková výš {f}
high-pressure area
meteor.
oblasť {f} vyššieho tlaku (vzduchu)
high-pressure area
voj.
vysoký dôstojník {m}
high-ranking officer
arch.
vežiak {m}
high-rise building
arch.
výšková budova {f}
high-rise building
žel.
rýchlovlak {m}
high-speed train
žel.
vysokorýchlostný vlak {m}
high-speed train
priem.
výrobky {pl} špičkovej technológie
high-tech products
fin.
dočasne vysoký zostatok {m}
temporary high balance
4 Words: Others
Je najvyšší čas. [idióm]It is high time. [idiom]
4 Words: Verbs
tľapnúť si s n-ým [dok.] [na pozdrav al. na znak radosti]to give sb. a high five [Am.]
vzdel.
maturovať [dok./nedok.]
to graduate (from high school) [Am.]
To translate another word just start typing!

Translation for 'high' from English to Slovak

high
vysoký {adj}

výš {f}meteor.
high [sl.] [intoxicated by alcohol or a drug]
naťahaný {adj} [sl.]drogy
Advertisement
high [sl.] [on a drug]
nadopovaný {adj}drogy

nadrogovaný {adj}drogy

zhulený {adj} [sl.]drogy

sfetovaný {adj} [sl.]drogy

natripovaný {adj} [sl.]drogy

High five! [Am.]
Daj na to! [ľud.]
high time
načase {adv} [najvyšší čas]
high up
vysoko hore {adv}
high-end
luxusný {adj}

špičkový {adj}

pre náročných
high-performance
vysokovýkonný {adj}
high-powered
vysokovýkonný {adj}tech.
high-powered [having a great deal of influence]
vplyvný {adj}
high-powered [having a great deal of power and influence]
významný {adj}
high-powered [high-level, having a great deal of power]
vysokopostavený {adj}
high-profile [attracting much attention]
priťahujúci pozornosť {adj}
high-profile [attracting publicity]
priťahujúci publicitu {adj}
high-profile [case etc.]
ostro sledovaný {adj} [prípad ap.]
high-profile [exposed to increased attention]
exponovaný {adj} [vystavený zvýšenému záujmu]
high-profile [person]
významný {adj} [človek]

význačný {adj} [človek]

prominentný {adj} [človek]
high-ranking
vysokopostavený {adj}

s vysokou hodnosťouvoj.
high-risk
rizikový {adj}
high-spirited
samopašný {adj}

rozpustilý {adj}

roztopašný {adj}
high-tech
technologicky špičkový {adj}

založený na špičkových technológiách {adj}

to aim high [try to achieve a lot]
mieriť vysoko [nedok.] [snažiť sa veľa dosiahnuť]
to high five [Am.]
tľapnúť si [dok.] [na pozdrav al. na znak radosti]

(high) treason
velezrada {f}pol.práv.

vlastizrada {f}pol.práv.
high arch
vysoký oblúk {m}arch.
high birth
urodzenosť {f}
high building
vysoká budova {f}stav.
high ceiling
vysoký strop {m}nehnut.stav.
high commissioner
vysoký komisár {m}pol.
high efficiency
vysoká účinnosť {f}
high fence
vysoký plot {m}
high fever
vysoká horúčka {f}med.
high finance
vysoké financie {pl}fin.
high finance {sg}
vysokí finančníci {pl}fin.
high five [Am.]
tľapnutie {n} [na pozdrav al. na znak radosti]
high flood
povodeň {f}hydrol.
high fog
vysoká hmla {f}meteor.
high frequency
vysoká frekvencia {f}R+TV
high gear
vysoký prevodový stupeň {m}automot.
high gear [fig.] [maximum activity]
plné nasadenie {n}
high gloss
vysoký lesk {m}
high heel
vysoký podpätok {m}odev
high heels [shoes]
topánky {pl} na vysokom podpätkuodev
high ideal
vysoký ideál {m}
high jump
skok {m} do výškyšport
high office
vysoký úrad {m}
high plain
planina {f}geogr.
high pressure
vysoký tlak {m}meteor.
high prices
vysoké ceny {pl}ekon.obch.
high priest
veľkňaz {m}bibl.nábož.
high resolution
vysoké rozlíšenie {n}fotoR+TV
high school [Am.]
stredná škola {f}vzdel.
high school [Am.] <ISCED level 3>
gymnázium {n}vzdel.
high society
vysoká spoločnosť {f}
high standards
prísne normy {pl}

vysoké štandardy {pl}
high status
vysoké spoločenské postavenie {n}sociol.
High Tatras {pl}
Vysoké Tatry {pl}geogr.
high tension
vysoké napätie {n}elektr.
high tide
príliv {m} [vrchol prílivu]hydrol.námor.
high voltage
vysoké napätie {n}elektr.

high and low [everywhere]
na všetkých možných miestach {adv}
high and mighty
spupný {adj}

povýšenecký {adj}

povýšený {adj} [povýšenecký]

nadutý {adj} [spupný, povýšený]

nafúkaný {adj} [spupný, povýšený]
in high spirits
v povznesenej nálade {adv}

High Gothic period
vrcholná gotika {f}arch.
high nutritional value
vysoká výživná hodnota {f}potr.

vysoká nutričná hodnota {f}potr.
high-end computer
špičkový počítač {m}comp.
high-end consumer
náročný spotrebiteľ {m}obch.
high-heeled shoes
topánky {pl} na vysokom podpätkuodev
high-pressure area
tlaková výš {f}meteor.

oblasť {f} vyššieho tlaku (vzduchu)meteor.
high-ranking officer
vysoký dôstojník {m}voj.
high-rise building
vežiak {m}arch.

výšková budova {f}arch.
high-speed train
rýchlovlak {m}žel.

vysokorýchlostný vlak {m}žel.
high-tech products
výrobky {pl} špičkovej technológiepriem.
temporary high balance
dočasne vysoký zostatok {m}fin.

It is high time. [idiom]
Je najvyšší čas. [idióm]

to give sb. a high five [Am.]
tľapnúť si s n-ým [dok.] [na pozdrav al. na znak radosti]
to graduate (from high school) [Am.]
maturovať [dok./nedok.]vzdel.
Usage Examples English
 • There are four high schools in the region: Atrisco Heritage High School, Cibola High School, Volcano Vista High School, and West Mesa High School.
 • There are five high schools located in Simi Valley: Royal High School, Grace Brethren High School, Santa Susana High School, Simi Valley High School, and Apollo High School (a continuation school).
 • Larchmont high school students are zoned to Margaret Long Wisdom High School (formerly Lee High) and may choose to attend Lamar High School or Westside High School.
 • A high pitch becomes a raised high when it is not preceded by another high vowel and precedes an underlying word-final high.
 • Western High School is one of 5 public high schools in Howard County: Kokomo High School, Northwestern High School, Eastern (Greentown) High School, and Taylor High School.

 • Various Southern Oregon high schools are covered. However, games involving such high schools as North Medford High School, South Medford High School, Ashland High School, Crater High School and Cascade Christian High School are not broadcast on KTMT due to those schools' commitments with other radio stations.
 • Worth Township is served by three public high school districts: Community High School District 218 (Dwight D. ...
 • There are four public high schools in Gastonia: Ashbrook High School, Forestview High School, Hunter Huss High School, and Highland School of Technology.
 • The Downcounty Consortium (DCC) is a group of five high schools in part of Montgomery County, Maryland, USA.
 • The senior high schools of Uruma are operated by Okinawa Prefecture.

 • The cascode arrangement offers high gain, high bandwidth, high slew rate, high stability, and high input impedance. As a two-transistor circuit, the parts count is very low.
 • There are five high schools in the city: Gyeonggi Foreign Language High School, Uiwang High School, Baegun High School, Useong High School, and Morak High School.
 • Laun later coached high school football at several high schools in the state of California, including Downey High School, Grace M. Davis High School and Fred C. Beyer High School.
 • Alexandria has three public high schools: Bolton High School, Alexandria Senior High School, and Peabody Magnet High School.
 • Riverton Parke Junior-Senior High School was created from the consolidation of former high schools in western and southern Parke County, Indiana, Rosedale High School, Mecca High School, Bridgeton High School, and Montezuma High School.

 • The high school is fed by Bonnette Junior High, Deepwater Junior High, Deer Park Junior High, and Fairmont Junior High.
 • The main hills in the parish are; Slieve Gallion Cairn, [...] high; Brackamore Hill, [...] high; Windy Castle, [...] high; Tirgan Rock, [...] high.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!