Advertisement
 Translation for 'nip sb.' from English to Slovak
NOUN1   a nip | nips
NOUN2   a Nip | Nips
VERB   to nip | nipped | nipped
nipping | nips
rafnúť n-ho [dok.]to nip sb. [bite lightly]
uhryznúť n-ho [dok.] [zľahka]to nip sb. [bite lightly]
štipnúť n-ho [dok.]to nip sb. [esp. of insects]
poštípať n-ho [dok.]to nip sb. [esp. of insects]
Partial Matches
spáliť n-čo [dok.] [o mraze]to nip sth. [of a frost]
skočiť [dok.] [ľud.] [odskočiť si niekam]to nip [+adv./prep.] [Br.] [coll.]
odskočiť si [dok.] [ľud.] [rýchlo, nakrátko niekam zájsť]to nip [+adv./prep.] [Br.] [coll.]
odbehnúť [dok.] [ľud.] [rýchlo, nakrátko niekam zájsť]to nip [+adv./prep.] [Br.] [coll.]
nerozlišovať medzi n-ým/n-čím a n-ým/n-čím [nedok.] to make no distinction between sb./sth. and sb./sth.
prem.
odtiahnuť n-ho [dok.] [pomôcť s pokazeným autom]
to tow sb. / sb.'s car [help with a damaged car]
n-o/n-čo neurobilo na n-ho dojemsb. was unimpressed by / with sb./sth.
považovať n-ho/n-čo za n-ho/n-čo [nedok.]to look on sb./sth. as sb./sth.
pomýliť si n-ho/n-čo s n-ým/n-čím [dok.]to mix up sb./sth. with sb./sth.
intervenovať u n-ho v prospech n-ho [dok./nedok.]to intercede with sb. on sb.'s behalf
pozerať sa na n-ho/n-čo ako na n-ho/n-čo [nedok.]to perceive sb./sth. as sb./sth.
pomenovať n-ho/n-čo po n-kom/n-čom [dok.]to call sb./sth. after sb./sth.
odlíšiť n-ho/n-čo od n-ho/n-čoho [dok.]to differentiate sb./sth. from sb./sth.
nazvať n-ho/n-čo po n-kom/n-čom [dok.]to call sb./sth. after sb./sth.
odlišovať n-ho/n-čo od n-ho/n-čoho [nedok.]to set sb./sth. from sb./sth.
odporúčať n-ho/n-čo n-mu [nedok.]to commend sb./sth. to sb. [formal]
označiť n-ho/n-čo ako / za n-ho/n-čo [dok.]to term sb./sth. as sb./sth.
popliesť si n-ho/n-čo s n-ým/n-čím [dok.]to confuse sb./sth. with sb./sth.
pomenovať n-ho/n-čo po n-kom/n-čomto name sb./sth. after sb./sth.
varovať (n-ho) pred n-ým/n-čím [nedok.]to warn (sb.) about / against sb./sth.
24 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'nip sb.' from English to Slovak

to nip sb. [bite lightly]
rafnúť n-ho [dok.]

uhryznúť n-ho [dok.] [zľahka]
to nip sb. [esp. of insects]
štipnúť n-ho [dok.]

poštípať n-ho [dok.]

Advertisement
to nip sth. [of a frost]
spáliť n-čo [dok.] [o mraze]
to nip [+adv./prep.] [Br.] [coll.]
skočiť [dok.] [ľud.] [odskočiť si niekam]

odskočiť si [dok.] [ľud.] [rýchlo, nakrátko niekam zájsť]

odbehnúť [dok.] [ľud.] [rýchlo, nakrátko niekam zájsť]
to make no distinction between sb./sth. and sb./sth.
nerozlišovať medzi n-ým/ n-čím a n-ým/ n-čím [nedok.]
to tow sb. / sb.'s car [help with a damaged car]
odtiahnuť n-ho [dok.] [pomôcť s pokazeným autom]prem.
sb. was unimpressed by / with sb./sth.
n-o/ n-čo neurobilo na n-ho dojem
to look on sb./sth. as sb./sth.
považovať n-ho/ n-čo za n-ho/ n-čo [nedok.]
to mix up sb./sth. with sb./sth.
pomýliť si n-ho/ n-čo s n-ým/ n-čím [dok.]
to intercede with sb. on sb.'s behalf
intervenovať u n-ho v prospech n-ho [dok./nedok.]
to perceive sb./sth. as sb./sth.
pozerať sa na n-ho/ n-čo ako na n-ho/ n-čo [nedok.]
to call sb./sth. after sb./sth.
pomenovať n-ho/ n-čo po n-kom/ n-čom [dok.]

nazvať n-ho/ n-čo po n-kom/ n-čom [dok.]
to differentiate sb./sth. from sb./sth.
odlíšiť n-ho/ n-čo od n-ho/ n-čoho [dok.]
to set sb./sth. from sb./sth.
odlišovať n-ho/ n-čo od n-ho/ n-čoho [nedok.]
to commend sb./sth. to sb. [formal]
odporúčať n-ho/ n-čo n-mu [nedok.]
to term sb./sth. as sb./sth.
označiť n-ho/ n-čo ako / za n-ho/ n-čo [dok.]
to confuse sb./sth. with sb./sth.
popliesť si n-ho/ n-čo s n-ým/ n-čím [dok.]
to name sb./sth. after sb./sth.
pomenovať n-ho/ n-čo po n-kom/ n-čom
to warn (sb.) about / against sb./sth.
varovať (n-ho) pred n-ým/ n-čím [nedok.]
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!