Advertisement
 Translation for 'I am from Austria' from English to Swedish
Jag kommer från ÖsterrikeI am from Austria.
Partial Matches
jag ärI am
Jag kommer från ...I come from ...
Ursäkta mig.I am sorry.
Jag är inte gift.I am not married.
om jag inte misstar migunless I am mistaken
Vem pratar jag med?Whom / Who am I speaking with?
för mitt vidkommande {adv}as far as I am concerned
Jag fick en puss på kinden av henne / honom.I got a kiss on the cheek from her / him.
geogr.
Österrike {n}
Austria
Förlåt, det förstod jag inte.I'm sorry, I didn't get / catch that.
från {prep}from
2
enligt hörsägen {adv}from hearsay
att lida avto suffer from
varifrån {adv}where ... from
hemifrån {adv}from home
bortsett frånapart from
att härstamma (från)to originate (from)
därifrån {adv}from there
från ... tillfrom ... to
kemi
americium {n} <Am>
americium <Am>
21 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples English
  • The singles "Von Zeit zu Zeit" and "I Am from Austria" were also not successful at first.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!