Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for not from English to Swedish
NOUN   NOT | NOTs
SYNO non | not
inte {adv}not
4
ej {adv}not
icke {adv}not
2 Words
[du] får inte[you] must not
absolut intecertainly not
otillåten {adj}not permitted
otörstig {adj}not thirsty
ännu inte {adv}not yet
hellre inte {adv}rather not
att unna ngn. ngt.to not begrudge sb. sth.
3 Words
Tyvärr inte.I'm afraid not.
inte alls {adv}not at all
absolut inte {adv}not at all
för att (nu) inte tala om ...not to mention ...
ngt. medföljer intesth. is not included
att inte sticka under stol med sin meningto not mince matters
att inte säga någotto not say anything
4 Words
om jag inte misstar migif I'm not mistaken
sist men inte minstlast but not least
långt därifrån {adv} [inte det ringaste]not in the least [idiom]
ngt. ingår intesth. is / are not included
att inte få en blund i ögonento not sleep a wink
5+ Words
ordspråk
Allt är inte guld som glimmar.
All that glitters is not gold.
Det borde inte vara svårt att ...It ought not be difficult to ...
inte att förväxla med ...not to be confused with ...
idiom
att inte ha den blekaste aning
to not have the foggiest idea
att inte låta gräset gro under fötterna [idiom]to not let the grass grow under one's feet [idiom]
idiom
att inte se skogen för alla / bara träd / träden / trän
to not see the wood / forest for the trees
Taxa/Species (Animals, Plants, Fungi)
bot.T
förgätmigej {u}
forget-me-not
29 translations
To translate another word just start typing!
Advertisement
© dict.cc 2022
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!