Page 1 of 2 for the letter I in the English-Turkish dictionary
I
ben
I agree.
Kabul ediyorum.
I am
ben
ben ...
I am from Austria.
Ben Avusturya'danım.
I am OK.
İyiyim.
I am sorry.
Özür dilerim.
Üzgünüm.
I beg your pardon?
Efendim?
I come from ...
... -den geliyorum.
I don't care.
Umrumda değil.
I don't know.
Bilmem.
Bilmiyorum.
I don't think so.
Sanmıyorum.
I don't understand.
Anlamıyorum
I have a sore throat.
Boğazım ağrıyor.tıp
I live in ...
...'de oturuyorum.
I'm a stranger here.
Burada yabancıyım.
I'm afraid ...
Korkarım ki ...
I'm just kidding.
Şaka yapıyorum.
I'm on my way!
Yoldayım!
I'm sorry, I didn't get / catch that.
Özür dilerim, [dediğinizi] anlamadım.
ice
buz
ice bear [rare] [polar bear]
beyaz ayı [Ursus maritimus]zool.T
ice cream
dondurma
ice skating
buz pateni
patinaj
icon
ikondin
idea
fikir
idiot
budala
idiotic
ahmak
aptal
salak
if
eğer
to ignore
görmezden gelmek
yok saymak
ill
hasta
illegal
illegal
yasadışı
imam
imamdinmeslek
immediately
derhal
hemen
impatient
sabırsız
impecuniosity
parasızlık
impervious
dayanıklı
etkilenmez
geçirmez
to imply
belirtmek
important
önemli
impossible
imkansız
olanaksız
impotence [helplessness]
çaresizlik
imprecation
lânet
to improve
düzeltmek
geliştirmek
ilerletmek
iyileştirmek
to improve oneself
kendini geliştirmek
impurity
saf olmama
in a moment
bir anda
hemen
in addition
bir de
ilaveten
in any case
herhalde
in case
takdirde
in fact
gerçekten
hakikaten
in front of
önünde
in my opinion <IMO>
bana göre
bence
kanımca
in no case
asla
hiç bir suretle
in order to
b.ş. için
in order to do sth.
b.ş. yapmak için
in spite of
karşın
rağmen
in spite of that
buna rağmen
yine de
in the afternoon
öğleden sonra
in the evening
akşam
akşamleyin
in the first place
evvela
ilk olarak
in the morning
sabahleyin
in this way
böyle
incineration
yakma
to increase
büyütmek
yükselmek
incredible
inanılmaz
indeed
doğrusu
gerçekten
kuşkusuz ki
şüphesiz ki
indifferent
önemsiz
umursamayan
infant
çocuk
inflection point
bükülme noktası
dönüm noktası
information
haber
Iben
I agree.Kabul ediyorum.
I amben
I amben ...
I am from Austria.Ben Avusturya'danım.
I am OK.İyiyim.
I am sorry.Özür dilerim.
I am sorry.Üzgünüm.
I beg your pardon?Efendim?
I come from ...... -den geliyorum.
I don't care.Umrumda değil.
I don't know.Bilmem.
I don't know.Bilmiyorum.
I don't think so.Sanmıyorum.
I don't understand.Anlamıyorum
tıp
I have a sore throat.
Boğazım ağrıyor.
I live in ......'de oturuyorum.
I'm a stranger here.Burada yabancıyım.
I'm afraid ...Korkarım ki ...
I'm just kidding.Şaka yapıyorum.
I'm on my way!Yoldayım!
I'm sorry, I didn't get / catch that.Özür dilerim, [dediğinizi] anlamadım.
icebuz
zool.T
ice bear [rare] [polar bear]
beyaz ayı [Ursus maritimus]
ice creamdondurma
ice skatingbuz pateni
ice skatingpatinaj
din
icon
ikon
ideafikir
idiotbudala
idioticahmak
idioticaptal
idioticsalak
ifeğer
to ignoregörmezden gelmek
to ignoreyok saymak
illhasta
illegalillegal
illegalyasadışı
dinmeslek
imam
imam
immediatelyderhal
immediatelyhemen
impatientsabırsız
impecuniosityparasızlık
imperviousdayanıklı
imperviousetkilenmez
imperviousgeçirmez
to implybelirtmek
importantönemli
impossibleimkansız
impossibleolanaksız
impotence [helplessness]çaresizlik
imprecationlânet
to improvedüzeltmek
to improvegeliştirmek
to improveilerletmek
to improveiyileştirmek
to improve oneselfkendini geliştirmek
impuritysaf olmama
in a momentbir anda
in a momenthemen
in additionbir de
in additionilaveten
in any caseherhalde
in casetakdirde
in factgerçekten
in facthakikaten
in front ofönünde
in my opinion <IMO>bana göre
in my opinion <IMO>bence
in my opinion <IMO>kanımca
in no caseasla
in no casehiç bir suretle
in order tob.ş. için
in order to do sth.b.ş. yapmak için
in spite ofkarşın
in spite ofrağmen
in spite of thatbuna rağmen
in spite of thatyine de
in the afternoonöğleden sonra
in the eveningakşam
in the eveningakşamleyin
in the first placeevvela
in the first placeilk olarak
in the morningsabahleyin
in this wayböyle
incinerationyakma
to increasebüyütmek
to increaseyükselmek
incredibleinanılmaz
indeeddoğrusu
indeedgerçekten
indeedkuşkusuz ki
indeedşüphesiz ki
indifferentönemsiz
indifferentumursamayan
infantçocuk
inflection pointbükülme noktası
inflection pointdönüm noktası
informationhaber
Page 1 of 2 for the letter I in the English-Turkish dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023